Tujia Somerset Weilian Tianjin

Tujia Somerset Weilian Tianjin is located on 38 Jinbu Avenue, Jin Du Building, Hebei District, Tianjin.

Key facts

Address 38 Jinbu Avenue, China, Tianjin
Property Type Serviced Residences