Level 2
2PN+/B 4PN 3PN+/B 3PN+/B 3PN+/A 2PN+/A 2PN+/A2
Level 4-12
2PN+/C 2PN+/B 4PN 3PN+/B 3PN+/B 3PN+/A 2PN+/A 2PN+/A1 & 2BR+/A2
Level 13
2PN+/B 4PN 3PN+/B 3PN+/B 2PN+/A
Level 14-23
2PN+/C 2PN+/B 4PN 3PN+/B 3PN+/B 2PN+/A 2PN+/A1
Đường Lạc Long Quân & Hồ Tây
2PN+
3PN+
4PN
Hành lang / Khác
Lưu ý
  • Bản vẽ và số căn hộ này có thể thay đổi theo phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.
  • Diện tích sàn xây dựng/ diện tích sử dụng của căn hộ không bao gồm phần diện tích thang máy.
  • Tỷ lệ mặt bằng trong bản vẽ này chỉ mang tính tương đối.
  • Bản vẽ có thể thay đổi trong suốt quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là khi xây dựng hệ đường ống thoát nước mưa, kích thước và vị trí của ống kỹ thuật trục đứng.
  • Diện tích trong bản vẽ chỉ là tương đối và sẽ được điều chỉnh theo kết luận của cơ quan đo đạc chuyên môn được cấp phép.
  • Đồ nội thất và hoàn thiện chỉ mang tính chất minh họa. Vui lòng tham khảo gói thiết bị bàn giao đi kèm Hợp đồng mua bán để biết thêm thông tin.