Phát triển cộng đồng doanh nghiệp

Trung tâm chiến lược Xuất sắc cho Phát triển Cộng đồng Doanh nghiệp (BCD) của CapitaLand ra đời nhằm đáp ứng môi trường làm việc hiện đại, được củng cố bởi niềm tin của Tập đoàn rằng đem lại thịnh vượng cho cộng đồng là yếu tố khác biệt then chốt cho hoạt động kinh doanh bất động sản của chúng tôi.

Xây dựng cộng đồng các công ty và doanh nghiệp sáng tạo là một trong những thế mạnh của CapitaLand. Tại Singapore, chúng tôi đã xây dựng thành công các cộng đồng trong lĩnh vực blockchain và phát triển bền vững. Tại Thượng Hải, chúng tôi đã nuôi dưỡng các cộng đồng hướng tới phụ nữ khởi nghiệp.

Bridge+

Bridge+ là nền tảng tập hợp cộng đồng và các nhóm của chúng tôi. Hiện tại có sáu trung tâm Bridge + tại ba quốc gia - Singapore; Tô Châu, Hàng Châu và Thượng Hải ở Trung Quốc; và Bangalore ở Ấn Độ. Bridge + cũng là nền tảng kỹ thuật số phục vụ lực lượng nhân lực hiện đại.

Không gian làm việc linh hoạt

Tại các trung tâm Không gian làm việc linh hoạt (FWP), chúng tôi kết hợp văn phòng và phòng họp truyền thống với các khu vực năng động, kết nối mọi người thông qua nội dung và các hoạt động, cũng như cho phép truy cập vào mạng lưới và danh bạ của chúng tôi. Các trung tâm này bao gồm:

  • Công viên CoSpace – Tại Singapore
  • The Workshop - Tại Singapore
  • C3 - Tại Trung Quốc
  • The Work Project – Tại Singapore và Hồng Kông

Featured Properties