Dịch vụ khách hàng và Giải pháp

Trung tâm chiến lược Xuất sắc về Dịch vụ khách hàng và Giải pháp của CapitaLand tập trung vào:

  • phát triển và thực hiện các sáng kiến tương tác ở quy mô tập đoàn với khách hàng và đưa ra giải pháp xử lý các yêu cầu về không gian kinh doanh phức tạp;
  • hỗ trợ xúc tiến đầu tư để thúc đẩy hình thành các ngành công nghiệp; và
  • truyền thông nhất quán về trải nghiệm khách hàng.

Chiến lược này tạo ra giá trị cho khách hàng và các bên liên quan thông qua việc khai thác sức mạnh tổng hợp từ các loại tài sản đa dạng của CapitaLand, bên cạnh việc tận dụng nền tảng và sự am hiểu về khách hàng của Tập đoàn. Để tạo thêm giá trị, các nền tảng sau đã ra đời:

  • AIRmaker đem đến các dịch vụ bổ sung ngoài các giải pháp phát triển bất động sản của CapitaLand, để thúc đẩy các công ty công nghệ mở rộng tăng trưởng tại Singapore. Những dịch vụ này bao gồm giới thiệu khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, nguồn lực sản xuất và các cơ quan chính phủ. AIRmaker tập trung vào các ngành công nghiệp cốt lõi của lĩnh vực bất động sản thông minh, y tế kỹ thuật số, canh tác đô thị và sản xuất trình độ cao.
  • BLOCK71 Tô Châu và Deep Tech Innovation Hub là sự hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore để xúc tác cho hoạt động sáng tạo học thuật-công nghiệp và hợp tác công nghệ tại Công viên khoa học Singapore và Khu công nghiệp Tô Châu, Trung Quốc. Hai trung tâm này chào đón các công ty công nghệ trên đà tăng trưởng và đã tạo được nhiều mối quan hệ hợp tác sáng tạo.
  • Smart Urban Co-Innovation Lab là sáng kiến của Cơ quan phát triển truyền thông Infocomm và Ủy ban doanh nghiệp Singapore nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ, hợp tác đổi mới và tăng trưởng trong kỷ nguyên số hóa của bốn phân khúc: tài sản thông minh, di động thông minh, chăm sóc sức khỏe thông minh và canh tác đô thị. Tuy các hoạt động sáng tạo chủ chốt của các thử nghiệm thực tiễn và thương mại hóa sẽ diễn ra ở Singapore, các giải pháp này sẽ được điều chỉnh và áp dụng trên toàn châu Á.

Featured Partnerships