Digital & Technology

Trung tâm chiến lược Xuất sắc về Kỹ thuật số & Công nghệ của CapitaLand tập trung xây dựng các công cụ hỗ trợ thiết yếu để đem lại lợi thế cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số, đồng thời xây dựng văn hóa và năng lực nội bộ để lực lượng lao động sẵn sàng trong tương lai.


Các công cụ chính:

Đầu tư mạo hiểm

Quỹ C31 Ventures với 110 triệu đô la Singapore để tăng cường vị thế đầu tư bất động sản

Khả năng phân tích dữ liệu

Chuyển qua mô hình bảng dữ liệu để đưa ra quyết định nhanh hơn ở quy mô toàn Tập đoàn

Khung an ninh mạng mạnh mẽ

Rà soát liên tục các mối đe dọa mới để đề xuất các sáng kiến giải quyết những rủi ro tiềm năng

Các công cụ và giải pháp sáng tạo

Tiếp cận theo chuyên đề trong việc thí điểm và tích hợp các công cụ và giải pháp mới để phát triển bất động sản và trải nghiệm khách hàng

Hiện đại hóa nền tảng công nghệ

Các hệ thống dẫn dắt đã sẵn sàng nâng cấp

Cơ sở điện toán đám mây phức hợp 

Chuyển qua nền tảng đám mây phức hợp để tăng tải máy chủ trong khi vẫn kiểm soát chi phí


Xây dựng văn hóa và năng lực

Thực hiện

Các đội nhóm kỹ thuật số phát triển phần mềm, phát triển giao diện thân thiện và nâng cao trải nghiệm người dùng UI/UX, ứng dụng, v.v.

Trang bị

Quản lý dự án, tiếp thị kỹ thuật số và phân tích

Khám phá

Các chủ đề toàn cầu, xu hướng và mô hình kinh doanh