Ấn Độ

Tại Ấn Độ, CapitaLand có một danh mục đầu tư vững chắc với 26 khu CNTT và khu phức hợp văn phòng thương mại, công nghiệp và vận tải, và một dự án phát triển đô thị. Công ty hiện diện ở khắp chín thành phố - Bangalore, Chennai, Goa, Gurgaon, Hyderabad, Mumbai, Pune, Sri City và Amaravati.

Tập đoàn đã góp phần quan trọng cho sự phát triển ngành CNTT của Ấn Độ, qua việc tiên phong cải tạo Khu công nghệ quốc tế nổi tiếng Bangalore năm 1994. CapitaLand có thâm niên tại Ấn Độ trong toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản - từ việc sở hữu, phát triển và quản lý tài sản cho đến quản lý quỹ thông qua Quỹ tín thác Ascendas Ấn Độ và các quỹ tư nhân.


Featured Properties