PARCSpring

PARCSpring是坐落在胡志明市第二郡Binh Truong Dong区河滨步道旁的一个住宅区项目。项目位于市中心边缘,可便捷前往Thu Thiem 隧道和日后的胡志明市- Long Thanh高速公路。PARCSpring还拥有超大园林景观和完善的基础公用设施。

关键因素

地址 537 Nguyen Duy Trinh Street, Binh Trung Tay Ward, District 2, 越南, 胡志明市
Property Type 住宅
地盘总面积(平方尺) 312153
单元数量 974
所有权 / 平台 凯德地产 (CLD)