Đăng Ký
floor1
floor1
floor1
floor1
floor1
floor1
floor1
floor1
floor1 floor1 floor1 floor1 floor1 floor1 floor1 floor1 floor1 floor1 floor1 floor1
floor1 floor1 floor1 floor1
Chú thích:
  • 1 Phòng ngủ
  • 2 Phòng ngủ
  • 3 Phòng ngủ
  • Thang máy/Hành lang/M & E
Khuyến Cáo
  • Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện. Đơn vị đo lường là mm.
  • Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
keyplan
EN