Chúng tôi có thể giúp bạn thế nào?

 
Vui lòng điền tên dự án bạn quan tâm (nếu có)
*
*
*
*

Thông Tin Cá Nhân bạn cung cấp cho CapitaLand Limited (“CapitaLand”) trong mẫu này (“Thông Tin Cá Nhân”) sẽ được xử lý, thu thập, sử dụng và công bố bởi CapitaLand, cũng như, dưới chỉ định của CapitaLand, bởi các bên thuộc tập đoàn và công ty con (“Tập Đoàn”), đối tác và các bên cung cấp dịch vụ được uỷ quyền bởi Tập Đoàn, chiếu theo luật lệ bảo mật thông tin. 

Thông Tin Cá Nhân sẽ được xử lý, thu thập, sử dụng và công bố bởi Tập Đoàn cho mục đích rà soát, phát triển, cải thiện, quản lý sản phẩm và dịch vụ cung cấp nhằm nâng cao chất lượng, phân tích nhu cầu khách hàng, khảo sát thị trường và phân tích dữ liệu, cũng như các mục đích khác thông báo cho bạn theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Của CapitaLand (“Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu”) (vào liên kết này) và xác nhận về việc cung cấp và bảo vệ dữ liệu cá nhân (vào liên kết này) (“Mục Đích”).

Nhiều thông tin hơn cung cấp cho bạn, bạn phải đọc kỹ chính sách Thông Tin Cá Nhân và lưu giữ thông tin được đưa ra trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu. Bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin vào bất cứ lúc nào bằng việc liên hệ với Các Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu, với chi tiết liên hệ đã đề cập trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu.

 

 Nhấp vào ô trống bên cạnh, bạn cho phép thông tin của mình được thu thập, sử dụng và công bố bởi Tập Đoàn cho những mục đích và điều kiện theo mẫu này, theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu của CapitaLand và phiếu Xác nhận về việc cung cấp và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 
 

VĂN PHÒNG TP.HỒ CHÍ MINH

Lầu 17, Tòa nhà Deutsches Haus Ho Chi Minh city, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chung: +84-28 3519 1067
Phòng Kinh doanh: 1800 599 986
Phòng Khách hàng: +84-28 3519 4504
Fax: +84-28 3519 1063

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tầng 30, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin chung: +84-24 3939 3232
Phòng Kinh doanh/Cho thuê: 1800 400 088
Phòng Khách hàng: +84-24 3939 3232
Fax: +84-24 3939 3099