TẦM NHÌN

      Trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người và cộng đồng thông qua sản phẩm, dịch vụ cao cấp.


CapitaDNA

CapitaDNA bao gồm Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Triết lý kinh doanh của CapitaLand, góp phần định vị sự khác biệt và khẳng định đẳng cấp so với đối thủ cạnh tranh.

SỨ MỆNH

Với khách hàng

Chúng tôi tạo ra giá trị đích thực và trải nghiệm cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

 

Với nhân viên

Chúng tôi đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên m2ôn cao bằng các cơ hội thỏa đáng.

Với nhà đầu tư

Chúng tôi mang lại hiệu quả bền vững và xây dựng mối liên kết chặt chẽ với đối tác tài chính quốc tế.

 

Với cộng đồng

Chúng tôi quan tâm và đóng góp chung cho cộng đồng kinh tế, môi trường và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tôn trọng

Chúng tôi tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt vị trí, cấp bậc. Đây là yêu cầu cơ bản cho nền văn hóa yêu cầu hiệu cả cao, sự đa dạng như Một CapitaLand

Liêm khiết

Chúng tôi tuân theo tiêu chuẩn cao nhất của tính liêm khiết, can đảm thực hiện những điều đúng và đạt được sự tín nhiệm từ đối tác.

Sáng tạo

Chúng tôi không ngừng sáng tạo và dẫn đầu xu hướng

Xuất sắc

Chúng tôi theo đuổi sự xuất sắc và quyết tâm thực hiện được điều muốn làm.