TẦM NHÌN

      Trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người và cộng đồng thông qua sản phẩm, dịch vụ cao cấp.


CapitaDNA

CapitaDNA bao gồm Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Triết lý kinh doanh, nhằm khẳng định vị thế dài hạn CapitaLand hướng đến. CapitaDNA góp phần quan trọng tạo nên định vị khác biệt với đối thủ cạnh tranh và phát triển lên một tầm cao mới HỢP NHẤT CapitaLand.

SỨ MỆNH

Với khách hàng

Chúng tôi tạo ra giá trị đích thực và trải nghiệm cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

 

Với nhân viên

Chúng tôi đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn cao bằng các cơ hội thỏa đáng.

Với nhà đầu tư

Chúng tôi mang lại hiệu quả bền vững và xây dựng mối liên kết chặt chẽ với đối tác tài chính quốc tế.

 

Với cộng đồng

Chúng tôi quan tâm và đóng góp chung cho cộng đồng kinh tế, môi trường và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tư Duy Thành Công

Không ngừng theo đuổi sự xuất sắc

Kiên trì vượt qua mọi khó khăn

Nổi bật, can đảm và mạnh mẽ

Liêm Khiết

Đạo đức và đáng tin cậy

Làm điều đúng đắn cho công ty

Quan tâm đến cộng đồng và môi trường

Tôn Trọng

Khiêm tốn và tôn trọng mọi người

Đoàn kết và hợp tác

Tôn trọng sự đa dạng trong tổ chức

Đột Phá

Sáng tạo và đổi mới

Dám khác biệt và chấp nhận thử thách

Học hỏi và phát triển không ngừng