Trẻ em là tương lai. Tại CapitaLand chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng riêng về một năng khiếu nào đó, nếu có điều kiện nuôi dưỡng và phát triển, trẻ sẽ thành công để giúp lại gia đình và xã hội.

Chúng tôi lập ra quĩ từ thiện hoạt động độc lập với tên gọi CapitaLand Hope Foundation (CHF) vào năm 2005 nhằm hỗ trợ những trẻ em thiếu may mắn, giúp các em những nhu cầu về chỗ ở, giáo dục và sức khỏe tại những quốc gia chúng tôi có hoạt động kinh doanh.

Mỗi năm, CapitaLand góp 0,5% lợi nhuận ròng cho quĩ CHF nhằm giúp các bé thiếu may mắn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ ngày thành lập, CHF đã đóng góp với tổng giá trị hơn 25 triệu đô la Sing giúp các em.

Ngoài chuyện góp tiền, chúng tôi tin rằng mình còn phải dành thời gian và sự quan tâm đến các bé. Đó là lý do chúng tôi tổ chức những chuyến đi thiện nguyện cho nhân viên và các đối tác tham dự.

CapitaLand là một trong những công ty đầu tiên tại Singapore ban hành chính sách mỗi năm nhân viên có ba ngày phép để làm thiện nguyện từ tháng 5/2006. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện cho nhân viên khắp thế giới cùng tham gia. Cam kết mạnh mẽ của nhân viên CapitaLand khi làm thiện nguyện chứng mình tinh thần xây dựng cộng đồng của chúng tôi.

Xem thêm