Là một trong những chủ đầu tư lớn nhất Châu Á, chúng tôi tin rằng khi phát triển kinh doanh nên theo cách bền vững, tạo nên những giá trị lâu dài cho những nhà đầu tư của chúng tôi và cải thiện nền kinh tế và các phúc lợi xã hội cho cộng đồng.

Chiến lược phát triển bền vững của CapitaLand dựa trên phương châm ‘Xây dựng Con người. Xây dựng Cộng đồng’. Chúng tôi cam kết cải thiện nền kinh tế, môi trường và phúc lợi xã hội cho các đối tác thông qua cách quản lý các dự án và vận hành. Chúng tôi áp dụng khoa học kỹ thuật mới nhằm đảm bảo khả năng phát triển kinh doanh mà không làm tổn hại môi trường cho các thế hệ tương lai.

CapitaLand là một trong những công ty đầu tiên ở Singapore tự nguyện phát hành ra Báo cáo Phát triển Bền vững hàng năm, theo đúng qui định của Global Reporting Initiatives (GRI) từ năm 2009.

Tìm hiểu thêm về cam kết của chúng tôi trong phát triển bền vững và đọc báo cáo.