Đăng Ký

Liên lạc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG PHÚ
(100% vốn sở hữu của CapitaLand Limited)

Tầng 8, Tòa nhà Vista
628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

T (028) 3519 1067
F (028) 3519 1063

Hotline: 1800 599 986

EN