THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

20 APRIL 2023
Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 4/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài.

Thi công Hoàn thiện mặt Ngoài

Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ

Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ

Thi Công Hoàn Thiện các khu vực công cộng

Thi Công Hoàn Thiện các khu vực công cộng