THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

28 APR 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 4/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

28 MAR 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 3/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

22 FEB 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 2/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

30 JAN 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 1/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

28 DEC 2022

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 12/2022

Cất nóc dự án.

25 NOV 2022

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 11/2022

Thi công sàn 25 (Tầng Penthouse).