THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

22 FEB 2023
Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 2/2023


Thi công hoàn thiện mặt ngoài.  


Thi công hoàn thiện căn hộ.Hồ bơi.