THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

28 Aug 2023
Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 8/2023

Tổng quan mặt ngoài Dự án DEFINE 

Bảng hiệu DEFINE

Sân vườn trong căn hộ

Hồ bơi trong căn hộ

Hồ bơi trong căn hộ