THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

28 Jun 2023
Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 6/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài.

Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ

Hoàn thiện cho các khu vực quang cảnh