THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

28 Sep 2023
Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 09/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài.

Thi Công Hoàn Thiện Các Căn Hộ, Khu vực hành lang công cộng và cảnh quan, hồ bơi penthouse

Hoàn thiện cho các khu vực sảnh

Hoàn thiện các khu vực cảnh quan, khu vui chơi trẻ em