THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

24 May 2023
Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 5/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài.

Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ

Thi Công Hoàn Thiện thang máy

Thi Công Hoàn Thiện bãi xe thông minh

Hoàn thiện cho khu vực cổng chính

Hoàn thiện cho các khu vực quang cảnh