THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

28 MAR 2023
Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 3/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài.

Thi công hoàn thiện căn hộ.

Hoàn thiện cho các khu vực công cộng