THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

28 July 2023
Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 7/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài.

Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ

Hoàn thiện cho các tầng căn hộ, khu vườn căn hộ

Hoàn thiện các khu vực quang cảnh