THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

28 JANUARY 2023
Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 1/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài.


Thi công hoàn thiện căn hộ.