Website thuộc sở hữu bởi CapitaLand (Vietnam) Holdings Pte. Ltd.
Giấy chứng nhận thành lập số 199003222H, cấp ngày 29/6/1990 tại Singapore
168 Robinson Road, #30-01 Capital Tower, Singapore 068912 | (+84-28) 3519 1067