Dragon Fly Dragon Fly
TO STAY

MẶT BẰNG TẦNG

Dragon Fly
01
02
05
06
07
08
09
10
01.

2BR-2

Area: 94.52 spm
02.

3BR-2

Area: 116.87 spm

Phòng tập thể dục

Phòng làm việc chung

05.

3BR-4

Area: 108.01 spm
06.

3BR-5

Area: 108.01 spm
07.

3BR-6

Area: 116.87 spm
08.

2BR-4

Area: 77.26 spm
09.

3BR-1

Area: 116.87 spm
10.

2BR-1

Area: 94.52 spm

Phòng tập thể dục

Phòng làm việc chung

TẦNG 1

 • 2 PHÒNG NGỦ DELUXE
 • 2 PHÒNG NGỦ EXECUTIVE
 • 3 PHÒNG NGỦ DELUXE
 • 3 PHÒNG NGỦ EXECUTIVE
 • LIFT CORE/CORRIDOR/ M&E

NFA: DIỆN TÍCH SỬ DỤNG

GFA: DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

Khuyến cáo:

 • Mặt bằng này có thể được thay đổi thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây dựng hoàn thiện. Đơn vị đo lường là mm.
 • Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
 • Dàn nóng điều hoà có thể sẽ được lắp đặt phía trên cửa lô gia tuỳ vị trí.
 • Cửa đi và cửa sổ được bàn giao như hiện trạng.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01.

2BR-2

Area: 94.52 spm
02.

3BR-2

Area: 116.87 spm
03.

2BR-3

Area: 77.26 spm
04.

3BR-3

Area: 116.87 spm
05.

3BR-4

Area: 108.01 spm
06.

3BR-5

Area: 108.01 spm
07.

3BR-6

Area: 116.87 spm
08.

2BR-4

Area: 77.26 spm
09.

3BR-1

Area: 116.87 spm
10.

2BR-1

Area: 94.52 spm

TẦNG 2-19

 • 2 PHÒNG NGỦ DELUXE
 • 2 PHÒNG NGỦ EXECUTIVE
 • 3 PHÒNG NGỦ DELUXE
 • 3 PHÒNG NGỦ EXECUTIVE
 • LIFT CORE/CORRIDOR/ M&E

NFA: DIỆN TÍCH SỬ DỤNG

GFA: DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

Khuyến cáo:

 • Mặt bằng này có thể được thay đổi thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây dựng hoàn thiện. Đơn vị đo lường là mm.
 • Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
 • Dàn nóng điều hoà có thể sẽ được lắp đặt phía trên cửa lô gia tuỳ vị trí.
 • Cửa đi và cửa sổ được bàn giao như hiện trạng.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01.

DLX-1

Area: 161.08 spm
02.

PH-1

Area: 200.81 spm
03.

DLX-2

Area: 142.11 spm
04.

PH-2

Area: 202.44 spm
05.

DLX-3

Area: 179.55 spm
06.

DLX-4

Area: 179.55 spm
07.

PH-3

Area: 202.44 spm
08.

DLX-5

Area: 142.11 spm
09.

PH-4

Area: 200.81 spm
10.

DLX-6

Area: 161.08 spm

TẦNG 20

 • SKY PENTHOUSE
 • SKY SUITE
 • LIFT CORE/CORRIDOR/ M&E

NFA: DIỆN TÍCH SỬ DỤNG

GFA: DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

Khuyến cáo:

 • Mặt bằng này có thể được thay đổi thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây dựng hoàn thiện. Đơn vị đo lường là mm.
 • Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
 • Dàn nóng điều hoà có thể sẽ được lắp đặt phía trên cửa lô gia tuỳ vị trí.
 • Cửa đi và cửa sổ được bàn giao như hiện trạng.
Hotline