Dragon Fly Dragon Fly
TO STAY

MẶT BẰNG CĂN HỘ

Dragon Fly Dragon Fly

2 PHÒNG NGỦ DELUXE

 • Unit Type
  Unit No.
  2BR-1
  10
  2BR-2
  01
 • Level1-19
 • NFA84.92 sqm
 • GFA94.52 sqm
2-BEDROOM DELUXE

2 PHÒNG NGỦ EXECUTIVE

 • Unit Type
  Unit No.
  2BR-3
  03
  2BR-4
  08
 • Level2-19
 • NFA69.30 sqm
 • GFA77.26 sqm
2-BEDROOM EXECUTIVE

3 PHÒNG NGỦ DELUXE

 • Unit Type
  Unit No.
  3BR-1
  09
  3BR-2
  02
  3BR-3
  04
  3BR-6
  07
 • Level2-19
 • NFA102.65 sqm
 • GFA116.87 sqm
3 PHÒNG NGỦ DELUXE

3 PHÒNG NGỦ EXECUTIVE

 • Unit Type
  Unit No.
  3BR-4
  05
  3BR-5
  06
 • Level2-19
 • NFA97.17 sqm
 • GFA108.01 sqm
3 PHÒNG NGỦ EXECUTIVE

SKY SUITE

 • Unit Type
  Unit No.
  DLX-1
  01
  DLX-6
  10
 • Level20 & 21
 • NFA142.88 sqm
 • GFA161.08 sqm
SKY SUITE

tầng trên

tầng dưới

 • Unit Type
  Unit No.
  DLX-2
  03
  DLX-5
  08
 • Level20 & 21
 • NFA126.72 sqm
 • GFA142.11 sqm
SKY SUITE

tầng trên

tầng dưới

 • Unit Type
  Unit No.
  DLX-3
  05
  DLX-4
  06
 • Level20 & 21
 • NFA164.45 sqm
 • GFA179.55 sqm
SKY SUITE

tầng trên

tầng dưới

SKY PENTHOUSE

 • Unit Type
  Unit No.
  PH-1
  02
 • Level20 & 21
 • NFA182.72 sqm
 • GFA200.81 sqm
SKY PENTHOUSE

tầng trên

tầng dưới

 • Unit Type
  Unit No.
  PH-2
  04
  PH-3
  07
 • Level20 & 21
 • NFA183.45 sqm
 • GFA202.44 sqm
SKY PENTHOUSE

tầng trên

tầng dưới

 • Unit Type
  Unit No.
  PH-4
  09
 • Level20 & 21
 • NFA182.72 sqm
 • GFA200.81 sqm
SKY PENTHOUSE

tầng trên

tầng dưới

Khuyến cáo:

 • Mặt bằng này có thể được thay đổi thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây dựng hoàn thiện. Đơn vị đo lường là mm.
 • Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
 • Dàn nóng điều hoà có thể sẽ được lắp đặt phía trên cửa lô gia tuỳ vị trí.
 • Cửa đi và cửa sổ được bàn giao như hiện trạng.
Hotline