Trung Quốc

CapitaLand là một trong những tập đoàn bất động sản quốc tế đầu tiên ở Trung Quốc. Kể từ khi gia nhập thị trường vào năm 1994, CapitaLand đã mở rộng danh mục đầu tư của mình lên hơn 200 dự án tại hơn 40 thành phố của Trung Quốc với tổng tài sản thuộc quyền quản lý trị giá hơn 260 tỷ Nhân dân tệ. Ngoài việc trở thành một trong những chủ đầu tư quốc tế lớn nhất tại đây, CapitaLand còn là công ty Singapore có vốn đầu tư lớn nhất ở Trung Quốc.

CapitaLand đã xác định năm cụm thành phố cốt lõi để tập trung phát triển ở Trung Quốc, đó là Thượng Hải/Hàng Châu/Tô Châu/Ninh Ba, Bắc Kinh/Thiên Tân, Quảng Châu/Thâm Quyến, Thành Đô/Trùng Khánh/Tây An và Vũ Hán.

Tận dụng các chuỗi giá trị đầu cuối của Tập đoàn, từ đầu tư và quản lý quỹ đến phát triển và vận hành, CapitaLand mong muốn tăng cường hệ sinh thái bất động sản với các đối tác để đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng khi Trung Quốc đang bước vào giai đoạn đô thị hóa và tái cấu trúc đô thị. 


Featured Properties