Ban lãnh đạo

CapitaLand Board bao gồm 11 tổng giám đốc, trong đó có 10 người là Non-Executive. Ông Ng Kee Choe giữ chức Chủ Tịch.

Hội Đồng Quản Trị họp hàng quý, để thảo luận về chính sách chiến lược của Tập đoàn bao gồm thương vụ mua bán, duyệt ngân sách hàng năm, thành tích của tập đoàn và kế hoạch công bố kết quả mỗi quý, 6 tháng và một năm.

Hội đồng quản trị
 • Ông Ng Kee Choe, 73

  Ông Ng Kee Choe, 73

  Chủ tịch
  Giám đốc

  Học viên danh giá, tốt nghiệp Cử nhân, Đại học Singapore

  Nhậm chức giám đốc: ngày 16 tháng 4 năm 2010
  Nhậm chức Chủ tịch: ngày 01 tháng 05 năm 2012
  Tái nhậm chức giám đốc: ngày 18 tháng 04 năm 2016
  Nhiệm kỳ giám đốc: 7 năm 8 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ Trách:
  – Chủ tịch, Executive Resource and Compensation Committee
  – Chủ tịch, Finance and Investment Committee
  – Thành viên, Nominating Committee 

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác: 
  – Chủ tịch, kiêm Cố vấn ngân hàng PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Thành viên Hội đồng Cố vấn Quốc tế, China Development Bank
  – Giám đốc, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd
  – Chủ tịch, Tanah Merah Country Club
  – Thành viên Hội đồng, Temasek Trust

  Từng thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:;
  – Chủ tịch, AusNet Services

  Kinh nghiệm:
  – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của DBS Group Holdings Ltd (DBS)
  – Ngưng công tác tại DBS vào tháng 7 năm 2003 sau 33 năm cống hiến

  Thành tích:
  – Giải thưởng Distinguished Service bởi hội Singapore National Trades Union vào năm 2013
  – Phong tặng Huân chương The Meritorious Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2012
  – Giải thưởng The Public Service Star bởi Singapore National Day Awards năm 2001

 • Ông Lee Chee Koon, 43

  Ông Lee Chee Koon, 43

  Giám đốc Điều hành

  Học viên danh giá trường Đại học Singapore (National University of Singapore), tốt nghiệp ngành Mechanical Engineering, sau đó tốt nghiệp Thạc sĩ trường đại học Imperial College London, vương quốc Anh

  Nhậm chức Giám đốc Điều hành: 1 tháng 1 2019

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác

  - Quản lý Quỹ tín thác Ascott Residence Trust, công ty TNHH Quản lý Quỹ tín thác Ascott Residence Trust
  - Quản lý Quỹ tín thác thương mại CapitaLand Commercial Trust, công ty TNHH Quản lý Quỹ tín thác Thương mại (CapitaLand Commercial Trust)
  - Quản lý Quỹ tín thác Bán lẻ Trung Quốc CapitaLand Retail China Trust, công ty TNHH Quản lý Quỹ tín thác Bán lẻ Trung Quốc (CapitaLand Retail China Trust)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:

  - Giám đốc, EDBI Pte Ltd
  - Thành viên, Hội đồng Cố vấn Quỹ Lifelong Learning Endowment Fund
  - Thành viên Hội đồng Quản trị, học viện Bất Động Sản, trường đại học quốc gia Singapore
  - Thành viên Ban Phát triển và Gây quỹ, học viện Quốc tế thánh Joseph (St. Joseph’s Institution International Ltd)
  - Thành viên Ban Phát triển và Gây quỹ, học viện Quốc tế thánh Joseph (cấp Tiểu học)
  - Giám đốc, SkillsFuture Singapore Agency
  - Giám đốc, Temasek Foundation Nurtures CLG Limited

  Kinh nghiệm:

  - Giám đốc Đầu tư (GCIO) (từ 01 tháng 01 2018 đên 14 tháng 09 2018)
  - Tổng giám đốc Điều hành (từ tháng 06 2013 đến tháng 12 2017)
  - Phó Tổng giám đốc Điều hành The Ascott Limited (từ tháng 02 2012 đến tháng 05 2013)
  - Giám đốc Điều hành, Ascott Limited (Bắc Á) từ tháng 7 2009 đến tháng 5 2013)
  - Phó Chủ tịch, CapitaLand Limited (từ tháng 02 2007 đến tháng 06 2009)
  - Trưởng Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Kinh tế thuộc Bộ Tài chính (từ tháng 11 2003 đến tháng 01 2007)
  - Trợ lý Giám đốc, Bộ Thương mại và Công nghiệp (từ tháng 11 2001 đến tháng 11 2003)

  Thành tích:

  - Giải thưởng Business China Young Achiever Award năm 2017, giải thưởng công nhận nhà lãnh đạo xuất sắc (dưới 45 tuổi) phát triển kinh doanh tại Singapore hoặc Trung Quốc
  - National Order of Merit (Chevalier de l'Ordre National du Mérite) năm 2016

 • Bà Euleen Goh Yiu Kiang, 63

  Bà Euleen Goh Yiu Kiang, 63

  Giám đốc

  Thành viên, học viện Singapore Chartered Accountants
  Hội viên, học viện Chartered Accountants tại vương quốc Anh và xứ Wales
  Hội viên, học viện London Institute of Banking and Finance
  Hội viên, học viện Chartered Institute of Taxation, vương quốc Anh
  Thành viên, học viện Singapore Institute of Directors

  Nhậm chức: ngày 1 tháng 10 năm 2011
  Tái nhậm chức: ngày 24 tháng 4 năm 2017
  Nhiệm kỳ: 6 năm 3 tháng (tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Thành viên, Finance and Investment Committee
  - Thành viên, Risk Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của một số công ty niêm yết khác:
  - DBS Group Holdings Ltd
  - Royal Dutch Shell plc
  - Chủ tịch, SATS Ltd

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Hiệu trưởng, trường Cinnamon College, National University of Singapore
  - Giám đốc, Ngân hàng DBS Bank Ltd
  - Chủ tịch, DBS Foundation Ltd
  - Chủ tịch, Trường Northlight School (Hiệp hội chính phủ)
  - Chủ tịch, trường Singapore Chinese Girls’ School
  - Giám đốc, Singapore Health Services Pte Ltd
  - Thành viên Hội đồng, Quỹ tín thác Temasek Trust

  Kinh nghiệm:
  - Tổng Giám đốc Điều hành ngân hàng Standard Chartered Bank, Singapore (từ năm 2001 đến tháng 3 năm 2006)
  - Giữ nhiều chức vụ quản lý cấp cao ở ngân hàng Standard Chartered Bank, ngưng công tác vào tháng 3 năm 2006 sau 21 năm làm việc trong ngành Ngân hàng.

  Thành tích
  - Giải thưởng The Public Service Star bởi the Singapore National Day Awards năm 2012
  - Phong hiệu Quý Bà của năm 2005
  - Huân chương The Public Service Medal bởi giải thưởng the Singapore National Day Awards năm 2005 

   

   

 • Tan Sri Amirsham Bin A Aziz, 67

  Tan Sri Amirsham Bin A Aziz, 67

  Giám đốc

  Là học viên danh giá, tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh tế, đại học Malaya
  Kế toán viên (được cấp phép)

  Nhậm chức: ngày 30 tháng 7 năm 2012
  Tái nhậm chức: ngày 30 tháng 4 năm 2015
  Nhiệm kỳ: 5 năm 5 tháng (tính từ 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Chủ tịch, Risk Committee
  - Thành viên, Audit Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Bursa Malaysia Berhad

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Financial Services Talent Council
  - Chủ tịch, Malaysian Investment Development Authority
  - Giám đốc, Petroliam Nasional Berhad
  - Giám đốc, RAM Holdings Berhad
  - Giám đốc, Samling Global Limited
  - Giám đốc, StarChase Motorsports Limited
  - Chủ tịch, Themed Attractions & Resorts Sdn. Bhd.
  - Giám đốc, Wearnes Automotive Pte Limited

  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành ngân hàng Malayan Banking Berhad (từ năm 1994 đến 2008)
  - Bộ trưởng bộ Liên bang Malaysia, điều hành cục Hoạch định Kinh tế và Thống kê (từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 4 năm 2009)
  - Chủ tịch, Malaysian National Economic Advisory Council (từ ngày 1 tháng 6 năm 2009 đến 31 tháng 5 năm 2011)

  Thành tích:
  - Công nhận Global Hall of Fame bởi Hiệp hội quốc tế International Association of Outsourcing Professionals năm 2009
  - Giải thưởng Asian Bankers Lifetime Achievement Award năm 2008

 • Ông Stephen Lee Ching Yen, 71

  Ông Stephen Lee Ching Yen, 71

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đại học Northwestern University, Illinois, Mỹ, 

  Nhậm chức: ngày 1 tháng 1 năm 2013
  Tái nhậm chức: ngày 18 tháng 4 năm 2016
  Nhiệm kỳ: 5 năm (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Chủ tịch, Nominating Committee
  - Thành viên, Executive Resource và Compensation Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, SIA Engineering Company Limited

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Thành viên, Council of Presidential Advisers
  - Thành viên Hội đồng, Quỹ học bổng Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund
  - Giám đốc, Thương hiệu thời trang G2000 Apparel (S) Private Limited
  - Giám đốc điều hành, Great Malaysia Textile Investments Pte Ltd
  - Giám đốc, Kidney Dialysis Foundation
  - Giám đốc, NTUC Enterprise Co-operative Limited
  - Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited
  - Thành viên Hội đồng, NTUC-ARU (đơn vị Nghiên cứu)
  - Giám đốc, Ngân hàng Shanghai Commercial Bank Ltd
  - Giám đốc Điều hành, Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank Limited
  - Giám đốc, Singapore Labour Foundation
  - Giám đốc, Temasek Holdings (Private) Limited
  - Chủ tịch, Tripartite Alliance Limited

  Từng thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:
  - Chủ tịch, Hãng hàng không Singapore Airlines Limited

  Kinh nghiệm
  - Chủ tịch, Singapore Airlines Limited (2006 - 2016)
  - Chủ tịch, International Enterprise Singapore (1995 - 2002)
  - Chủ tịch/ Cố vấn, PSA International Pte Ltd (2002 - 2005)
  - Chủ tịch, hiệp hội Singapore Business Federation (2002 - 2008)
  - Chủ tịch, hiệp hội Singapore National Employers Federation (1988 - 2014)

  Thành tích
  - Giải thưởng Hàng đầu The Order of Nila Utama bởi Singapore National Day Awards năm 2015
  - Giải thưởng The Distinguished Service Award bởi hội Singapore National Trades Union Congress năm 2015
  - Giải thưởng The Distinguished Service Order bởi Singapore National Day Awards năm 2006
  - Giải thưởng The Public Service Star bởi Singapore National Day Awards năm 1998

 • Ông Philip Nalliah Pillai, 70

  Ông Philip Nalliah Pillai, 70

  Giám đốc

  Học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp Cử nhân Luật, trường đại học Singapore
  Tốt nghiệp trường đại học luật Harvard, chuyên ngành LLM and Doctor of Juridical Sciences (SJD), Mỹ
  Được công nhận luật sư tại Singapore, vương quốc Anh và xứ Wales

  Nhậm chức: ngày 25 tháng 4 năm 2014
  Tái nhậm chức: ngày 24 tháng 4 năm 2017
  Nhiệm kỳ: 3 năm 8 tháng (tính từ 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Thành viên, Audit Committee
  - Thành viên, Nominating Committee 

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của công ty niêm yết khác:
  - Giám đốc, Inland Revenue Authority of Singapore
  - Giám đốc, SMRT Corporation Ltd
  - Giám đốc, SMRT Trains Ltd

  Kinh nghiệm:
  - Thẩm phán quan tòa Supreme Court của Singapore (từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012)
  - Cố vấn tòa án (từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010)
  - Thành viên Cố vấn pháp luật (từ năm 2007 đến 2013)
  - Thuộc nhóm điều hành, Allen & Overy, Shook Lin & Bok JLV (từ năm 2000 đến 2008)
  - Thuộc nhóm điều hành, Shook Lin & Bok, Singapore (từ năm 1986 đến 2009)
  - Hơn 23 năm tư vấn luật cho các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn tài chính và bảo hiểm

  Thành tích
  - Huân chương The Public Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2003

 • Ông Kee Teck Koon, 61

  Ông Kee Teck Koon, 61

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ trường đại học Oxford, Anh

  Nhậm chức: ngày 22 tháng 9 năm 2014
  Tái nhậm chức: ngày 30 tháng 4 năm 2015
  Nhiệm kỳ: 3 năm 3 tháng (tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Thành viên, hội Finance and Investment Committee
  - Thành viên, hội Executive Resource and Compensation Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Tập đoàn Raffles Medical Group Ltd

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, hãng hàng không Changi Airports International Pte Ltd
  - Giám đốc, Mandai Safari Park Holdings Pte. Ltd.
  - Giám đốc, Lien Foundation
  - Giám đốc Điều hành, NTUC Enterprise Co-operative Limited
  - Phó Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited
  - Cố vấn, tập đoàn Temasek International Advisors Pte Ltd

  Kinh nghiệm
  - Ngưng công tác tại CapitaLand vào tháng 7 năm 2009 sau 13 năm cống hiến

   

 • Ông Chaly Mah Chee Kheong, 62

  Ông Chaly Mah Chee Kheong, 62

  Giám đốc

  Thạc sỹ chuyên ngành Thương mại, đại học University of Melbourne
  Hội viên, học viện Institute of Chartered Accountants (Úc)
  Thành viên, Certified Practising Accountants (Úc)
  Thành viên, học viện Institute of Singapore Chartered Accountants

  Nhậm chức giám đốc: ngày 1 tháng 2 năm 2017
  Tái nhậm chức: 24 tháng 4 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 11 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Chủ tịch, Audit Committee
  - Thành viên, Risk Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Netlink NBN Management Pte Ltd (Manager of Netlink NBN Trust)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Hội viên Uỷ ban Kiểm toán, Asian Infrastructure Investment Bank
  - Thành viên Hội đồng, Đại học National University of Singapore
  - Chủ tịch, trường Đại học National University of Singapore Business School Accounting Advisory Board
  - Chủ tịch, Singapore Accountancy Commission
  - Giám đốc, Singapore Economic Development Board
  - Chủ tịch, Singapore Tourism Board

  Kinh nghiệm
  - Tổng Giám đốc Điều hành Deloitte (Châu Á-Thái Bình Dương), Chủ tịch của Deloitte Singapore, Thành viên Deloitte Global Executive, và Phó Chủ tịch Deloitte Global Board, ngưng công tác vào tháng 5 năm 2016 sau 38 năm cống hiến

  Thành tích
  - Huân chương The Public Service Medal bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2014

 • Ông Anthony Lim Weng Kin, 60

  Ông Anthony Lim Weng Kin, 60

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân, đại học Singapore
  Tham gia khóa Quản trị cấp cao của trường Harvard Business School, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc: 11 tháng 8 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 5 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Finance and Investment Committee (Thành viên)

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty khác với chức vụ:
  - Giám đốc, Vista Oil & Gas S.A.B, de C.V

  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch GIC Pte Ltd (GIC) (các khu vực ở Mỹ), ngưng công tác năm 2017 sau 19 năm cống hiến

 • Ông Gabriel Lim Meng Liang, 42

  Ông Gabriel Lim Meng Liang, 42

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, đại học Cambridge, Vương quốc Anh
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế, trường London School of Economics, Vương quốc Anh
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị, đại học Stanford, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc: 11 tháng 08 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 5 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Audit Committee (Thành viên)
  - Risk Committee (Thành viên)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số tổ chức với chức vụ:
  - Giám đốc, Civil Service College
  - Thứ trưởng, bộ Truyền thông và Công nghê thông tin chính phủ
  - Giám đốc, National Healthcare Group Pte Ltd
  - Giám đốc, quỹ Khảo cứu quốc gia National Research Foundation
  - Giám đốc, Singapore Innovate Pte. Ltd
  - Thành viên Hội đồng giám sát của học viện quốc tế St. Joseph’s Institution International Ltd
  - Thành viên Hội đồng giám sát của học viện quốc tế (trường tiểu học) St. Joseph’s Institution International Elementary School Ltd

  Kinh nghiệm:
  - Thứ trưởng, bộ Thông tin và Truyền thông.
  - Làm việc tại Bộ Thông tin Truyền thông Singapore, Bộ Phát triển Truyền thông Singapore, văn phòng Thủ tướng, Bộ Y tế Quốc phòng
   

 • Bà Goh Swee Chen, 57

  Bà Goh Swee Chen, 57

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin, đại học Victoria University of Wellington, New Zealand
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, đại học University of Chicago, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc vào ngày: 1 tháng 9 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 4 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Executive Resource and Compensation Committee (Thành viên)


  Hiện thuộc ban chỉ đạo của các công ty với chức vụ:

  - Chủ tịch, Shell Companies tại Singapore
  - Chủ tịch, Global Compact Network Singapore
  - Giám đốc, viện Human Capital Leadership Institute Pte. Ltd.
  - Chủ tịch, Institute of Human Resource Professionals Limited
  - Phó Chủ tịch, Hiệp hội Nhà tuyển dụng Singapore National Employer Federation
  - Giám đốc, trường đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore University of Technology and Design
  - Thành viên Cố vấn Hội đồng, hội The Centre for Liveable Cities


  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch, công ty Shell và Phó Chủ tịch Global Compact Network, Singapore; gia nhập Shell vào năm 2003 và giữ nhiều chức vụ điều hành trước khi nhậm chức Chủ tịch Shell Companies tại Singapore vào tháng 10, 2014

   

Ban giám đốc
 • Ông Lee Chee Koon

  Ông Lee Chee Koon

  Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Lee Chee Koon, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành (GCEO) của tập đoàn CapitaLand. Với cương vị GCEO, Ông Lee dẫn dắt những nhà lãnh đạo cao cấp trong tập đoàn, mở rộng danh mục bất động sản trên nhiều khu vực, đạt được lợi thế cạnh tranh trong thời đại phát triển kinh tế và công nghệ. Ông tiếp tục đảm nhiệm phát triển nhóm căn hộ dịch vụ. Ông Lee giữ chức Giám đốc Quỹ tín thác CapitaLand Commercial Trust Management Limited, Ascott Residence Trust Management Limited và CapitaLand Retail China Trust Management Limited và CapitaLand Hope Foundation. Ông cũng là thành viên Hội đồng của Temasek Foundation Nurtures, EDBI, SkillsFuture Singapore và National University of Singapore’s Institute of Real Estate Studies (viện nghiên cứu bất động sản của trường đại học quốc gia Singapore).

  Trước đây, ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đầu tư (GCIO), đảm nhiệm đề ra chiến lược và phân bổ nguồn lực đảm bảo lợi nhuận đầu tư tối đa.

  Ông cũng từng là Tổng Giám đốc Điều hành The Ascott Limited, chủ sở hữu đồng thời là nhà điều hành căn hộ dịch vụ quốc tế lớn nhất thế giới. Ông quản lý và phát triển thương hiệu Ascott, với hơn 70,000 căn hộ dịch vụ trên hơn 120 thành phố trải khắp 30 quốc gia thuộc Châu Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, và Trung Đông.

  Trước khi trở thành Giám đốc Điều hành tại Trung Quốc vào tháng 7 năm 2009, ông từng là Phó Chủ tịch của CapitaLand. Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 2 năm 2007, ông giữ nhiều chức vụ trong Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Cục Tiền tệ của Singapore.

  Ông vinh dự nhận giải thưởng từ Business China Young Achiever Award cho những đóng góp vì mối quan hệ Trung Quốc-Singapore bởi Thủ tướng Lý Hiển Long năm 2017. Vào năm 2016, ông Lee được tổng thống Pháp trao tặng giải thưởng cao quý National Order of Merit (Chevalier de l’Ordre National du Mérite) vì đóng góp của Ascott cho chính phủ nước này. Nhờ nỗ lực đóng góp cho ngành Dịch vụ Nhà hàng – Khách sạn Trung Quốc, ông được công nhận “Top 10 Nhà quản lý của năm bởi giải thưởng China Hotel Starlight Awards trong 3 năm liền 2010, 2011 và 2012. Ông là học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp chuyên ngành Mechanical Engineering của trường đại học quốc gia National University of Singapore vào năm 1999. Sau đó, ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Mechanical Engineering của trường Imperial College London, vương quốc Anh.

   

   

 • Ông Jason Leow

  Ông Jason Leow

  Chủ tịch (khu vực Châu Á* & Khối Bán lẻ)
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Jason Leow giữ chức Chủ tịch (Asia* & Retail) của Tập đoàn CapitaLand, báo cáo cho Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành, ông Lee Chee Koon. Ông quản lý thị trường Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Ông phụ trách khối bán lẻ của Tập đoàn. Ông giữ chức Giám đốc CapitaLand Mall Trust Management Limited.

  Trước đó, Ông Leow giữ chức Giám đốc điều hành (GCOO) Tập đoàn CapitaLand, đảm nhiệm quản lý hiệu quả chi phí từ hoạt động dịch vụ đến kinh doanh trên mọi nhóm tài sản và khu vực.

  Ông từng là Tổng Giám đốc Điều hành và Giám đốc điều hành của CapitaLand Mall Asia (CMA) từ ngày 15 tháng 9 năm 2014. Ông Leow từng là Tổng Giám đốc Điều hành của CapitaLand China từ năm 2009-2014, dẫn dắt và phân quyền cho đội ngũ nhân viên, cũng như phát triển dự án nhà ở và khu phức hợp ở đây, bao gồm 8 dự án Raffles City. Ông Leow khởi nghiệp tại CapitaLand năm 1994 và làm việc tại Trung Quốc từ năm 2001 tới năm 2014.

  Ông thuộc Chartered Accountant of Singapore và là thành viên của học viện Institute of Singapore Chartered Accountants. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Fudan University và vào năm 2007, ông tham dự khóa đào tạo Quản lý cấp cao của đại học Harvard.

  *Khu vực Châu Á (không bao gồm Trung Quốc)

   

 • Ông Lucas Loh

  Ông Lucas Loh

  Chủ tịch (Trung Quốc & Quản lý Đầu tư)
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Lucas Loh giữ chức Chủ tịch (China & Investment Management) của Tập đoàn CapitaLand, báo cáo cho Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành, ông Lee Chee Koon. Ông giám sát hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường Trung Quốc, là thị trường chính của Tập đoàn, cũng như mở rộng danh mục đầu tư quản lý kinh doanh và thương mại.

  Đồng thời, từ năm 2014 tới nay, ông giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành CapitaLand China, lãnh đạo đội ngũ nhân viên, đem lại nguồn thu gấp hai lần cho Tập đoàn, cũng như đạt kỷ lục doanh thu nhánh căn hộ nhà ở và giá trị bàn giao cao nhất năm 2016. Ông mở rộng thêm ba dự án phức hợp Raffles City với hơn 680,000 mét vuông tổng diện tích sàn xây dựng năm 2017.

  Trước khi nhậm chức Tổng Giám đốc Điều hành CapitaLand China, ông từng giữ chứ Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Đầu tư cũng như Tổng Quản lý khu vực phía Nam, CapitaLand China. Sau đó, ông đảm nhiệm phát triển khu phức hợp và căn hộ nhà ở khu vực Nam Trung Quốc. Ông từng giữ vai trò quản lý quỹ tài chính bất động sản, bao gồm quỹ Raffles City China Fund và thiết lập quỹ Raffles City China Investment Partners III 1.5 tỷ đô la.

  Ông gia nhập CapitaLand vào tháng 9, 2001 và làm việc tại Trung Quốc từ tháng 08, 2004. Ông đảm nhiệm nhiều chức vụ trong Tập đoàn, bao gồm Giám đốc Điều hành The Ascott Limited (Trung Quốc). Ông Loh có nhiều kinh nghiệm nhánh bất động sản bởi ông khởi nghiệp từ đây năm 1991. Trước khi gia nhập CapitaLand, ông từng là Phó Giám đốc quỹ đầu tư Private Equity Investment tại Temasek Holdings.

  Ông tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản lý Bất động sản của trường đại học quốc gia National University of Singapore. Sau đó, ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường đại học Oklahoma City University và tham dự chương trình đào tạo Quản lý Cấp cao của đại học Harvard năm 2013.

   

   

 • Ông Andrew Lim

  Ông Andrew Lim

  Tổng Giám đốc Tài chính
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Andrew Lim giữ chức Tổng Giám đốc Tài chính của Tập đoàn CapitaLand, phụ trách quản lý tài sản, báo cáo tài chính, kiểm soát và quản trị rủi ro, thuế và quan hệ với nhà đầu tư và kiểm toán quy trình giấy tờ nội bộ. Ông Lim chịu trách nhiệm quản lý Quỹ tín thác đầu tư bất động sản của CapitaLand. Ông là Giám đốc Quỹ tín thác CapitaLand Mall Trust Management Limited, CapitaLand Commercial Trust Management Limited, Ascott Residence Trust Management Limited, CapitaLand Retail China Trust Management Limited, CapitaLand Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd.

  Ông giữ chức Chủ tịch Quỹ tín thác Real Estate Investment Trust Association of Singapore. Ông là thành viên học viện Institute of Singapore Chartered Accounts’ CFO Committee, Accounting Standards Council, và đại diện cho CapitaLand, là thành viên sáng lập hội Accounting for Sustainability Circle of Practice tại Châu Á. Ông cũng là thành viên hội đồng CNBC’s Global CFO Council.

  Trước khi gia nhập CapitaLand, ông làm việc tại HSBC với chức vụ Giám đốc Điều hành và Giám đốc khu vực Đông Nam Á nhánh Bất động sản và Nhà hàng khách sạn (South East Asia Advisory Coverage Real Estate and Hospitality).

  Ông Lim tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường đại học Rotman School of Business thuộc Toronto và là Chuyên gia Phân tích Tài chính.

 • Ông Tan Seng Chai

  Ông Tan Seng Chai

  Tổng Giám đốc Nhân sự
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Tan Seng Chai là Tổng Giám đốc Nhân sự (GCPO) của tập đoàn CapitaLand. Với cương vị ấy, ông phụ trách quản lý, phát triển nhân sự và đào tạo tài năng, đội ngũ nhân sự cấp lãnh đạo để hỗ trợ nhu cầu nhân lực từ tổ chức. Ông Tan phụ trách mảng Hành chính Nhân sự, Truyền thông, Pháp lý, Hành chính văn phòng, Thư ký, Phát triển Bền vững, Trách nhiệm Xã hội, Mua hàng, An toàn và Bảo mật của công ty và Chia sẻ Dịch vụ. Ông cũng là Giám đốc Điều hành CapitaLand Hope Foundation, quỹ từ thiện của CapitaLand.

  Ông Tan từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của CapitaLand. Trước đó, ông là Phó Giám đốc Điều hành, kiêm Giám đốc nhân sự của CapitaLand. Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 2 năm 2008, ông Tan từng công tác tại Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd, Singapore (Chartered) khoảng 12 năm. Ông giữ nhiều vị trí quan trọng như quản lý đội ngũ nhân sự cũng như các công tác chính thực hiện dự án và các hoạt động đầu tư.

  Xuất thân là một kỹ sư, ông khởi nghiệp với vai trò kỹ sư sản xuất tại National Semiconductor Manufacturer Singapore Pte Ltd và sau cùng là Quản lý Nhân sự. Ông tiếp tục giữ vị trí đó tại công ty Creative Technology Ltd, Singapore trước khi gia nhập Chartered.

  Ông là học viên danh giá, tốt nghiệp ngành Civil & Structural Engineering; Thạc sĩ ngành Industrial & System Engineering tại đại học quốc gia Singapore National University of Singapore.

 • Ông Ronald Tay Boon Hwee

  Ông Ronald Tay Boon Hwee

  Tổng Giám đốc Điều hành
  CapitaLand Singapore, Malaysia & Indonesia

  Ông Ronald Tay là Tổng giám đốc điều hành CapitaLand Singapore, Malaysia & Indonesia.

  Trước đây, ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành của Ascott Residence Trust Management Limited (ARTML), bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 năm 2012. Trước đó, ông vừa là Tổng Giám đốc Đầu tư của The Ascott Limited, Giám đốc Phát triển kinh doanh và Quản lý Tài sản của ARTML tới tháng 2 năm 2012.

  Ông cống hiến cho CapitaLand hơn 15 năm. Trước khi gia nhập Ascott Limited, ông giữ chức Phó chủ tịch của CapitaLand Residential Limited (Tài chính và Đầu tư).

  Ông khởi nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, tại các ngân hàng đầu tư trong 9 năm.

  Ông là học viên danh giá tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh của đại học Nanyang Technological University.

  Website:
  CapitaLand Singapore    

 • Ông Chen Lian Pang

  Ông Chen Lian Pang

  Tổng Giám đốc Điều hành
  CapitaLand Vietnam

  Ông Chen Lian Pang là Tổng giám đốc điều hành CapitaLand Vietnam

  Trước đây, ông từng là Tổng giám đốc điều hành của CapitaValue Homes Limited. Ông giữ nhiều chức vụ trong tập đoàn như Tổng giám đốc điều hành (khu vực Nam Á) của CapitaLand Commercial Limited và Tổng giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành của TCC Capital Land. Ông là người tiên phong phát triển kinh doanh ở thị trường mới nổi như Việt Nam và Thái Lan.

  Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Ông khởi nghiệp tại Housing and Development Board của Singapore. Trước khi gia nhập CapitaLand, ông giữ nhiều chức vụ tại L&M International and Torie Construction Pte Ltd.

  Ông Chen tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Civil Engineering của trường đại học quốc gia National University of Singapore, sau đó là học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Civil Engineering của trường đại học Cardiff, Vương quốc Anh. Ông hoàn thành khóa đào đạo Quản lý của đại học Harvard và chương trình Quản lý và Điều hành doanh nghiệp của đại học Tsinghua năm 2000 và 2011.

  Ông Chen được cấp bằng kỹ sư chuyên nghiệp.

  Website:
  CapitaLand Vietnam

 • Ông Gerald Yong

  Ông Gerald Yong

  Tổng Giám đốc Điều hành
  CapitaLand International

  Ông Gerald Yong giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành CapitaLand International. Ông phụ trách phát triển danh mục đầu tư bất động sản của Tập đoàn CapitaLand trên thị trường quốc tế.

  Trước đó, Ông Yong giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đầu tư của CapitaLand, phụ trách quản lý danh mục đầu tư chiến lược của Tập đoàn. Sau đó, Giám đốc của CapitaLand International. Ông đảm nhiệm những chức vụ trên từ tháng 1, 2018 đến 15 tháng 9, 2018.

  Ông Yong từng là Tổng Giám đốc Đầu tư của The Ascott Limited - chủ sở hữu đồng thời là nhà điều hành căn hộ dịch vụ quốc tế lớn nhất thế giới, từ tháng 10, 2012 đến tháng 12, 2017. Ông giữ chức Phó Chủ tịch Ascott, Phát triển Kinh doanh và Quản lý Tài sản cho khu vực Bắc Á, tại Thượng hải từ tháng 3, 2008 đến tháng 9, 2012.

  Ông Yong điều hành quỹ tín thác Ascott Residence Trust năm 2006 với chức vụ Giám đốc Đầu tư và Quản lý Tài sản Ascott Residence Trust Management Limited. Ông thực hiện các cuộc thâu tóm dự án trên nhiều quốc gia bao gồm Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Trước đó, Ông Yong là Phó Chủ tịch Ascott, Phát triển Kinh doanh và Quản lý Tài sản. Trước khi gia nhập Ascott vào tháng 2, 2005, ông giữ chức Phó Chủ Tịch, Phát triển Kinh doanh và Kế hoạch Kinh doanh tại Sembcorp Industries.

  Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Ưu tú) trường Imperial College Business School – học bổng Raffles-Chevening. Ông vinh dự là Học viên danh giá ngành Mechanical Engineering tại đại học National University of Singapore, học bổng SembCorp Industries.

 • Ông Wilson Tan Wee Yan

  Ông Wilson Tan Wee Yan

  Tổng Giám đốc Điều hành
  CapitaLand Retail

  Ông Wilson Tan Wee Yan giữ chức Tổng giám đốc điều hành của CapitaLand Retail. Trước đó, ông giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ tín thác CapitaLand Mall Trust Management Limited (CMTML).

  Trước khi gia nhập CMTML, ông Tan có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Ông từng là Tổng giám đốc điều hành Singapore Post Limited từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 4 năm 2010. Ông còn là cố vấn, kiêm nhiệm vai trò lãnh đạo của nhiều công ty như NEC Solutions Asia Pacific, Mercury Interactive, Software AG, Informix, Apple Singapore and Xerox Singapore.

  Ông hiện là Chủ tịch của EZ Link Pte Limited, đồng thời cố vấn hội đồng và ủy ban, tổ chức giáo dục và chính phủ. Ông hiện là thành viên hội đồng của National Arts Council, Hội đồng Giám sát và Chủ tịch Ủy ban Hành chính của The Republic Polytechnic và Chủ tịch Ủy ban Cố vấn của trường Singapore Polytechnic School of Digital Media and Infocomm Technology (DMIT)

  Ông tốt nghiệp Cử nhân của trường đại học quốc gia National University of Singapore.
   

 • Bà Lynette Leong

  Bà Lynette Leong

  Tổng Giám đốc Điều hành
  CapitaLand Commercial

  Bà Lynette Leong là Tổng Giám đốc Điều hành của CapitaLand Commercial, sở hữu bởi CapitaLand, từ 01 tháng 11, 2017, phát triển mô hình vận hành văn phòng toàn cầu. Đồng thời, bà làm việc cho hội đồng Singapore's National Environment Agency, Singapore International Chamber of Commerce và thuộc ban cố vấn của trường đại học Singapore Management University's Lee Kong Chian School of Business.

  Bà Leong đạt thành tích tốt trong việc phát triển cơ hội kinh doanh mới. Trước đó, bà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều Hành và Giám đốc Điều hành Quỹ tín thác CapitaLand Commercial Trust Management Limited (CCTML) 10 năm. CCTML quản lý Quỹ tín thác CapitaLand Commercial Trust (CCT), là Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) đầu tiên và lớn nhất niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Singapore (Singapore Exchange Securities Trading Limited). Với tài lãnh đạo của mình, Bà Leong phát triển CCT trở thành công ty cho thuê văn phòng lớn nhất Singapore với danh mục thương mại hạng sang. Tài sản tăng từ 4 tỷ đô la Singapore năm 2007 đến hơn 10 tỷ đô la Singapore năm 2017, dự kiến tăng thêm 1.6 tỷ đô la Singapore trong tương lai. CCT đạt tổng nguồn thu vượt định mức 120%, bất kể khủng hoảng tài chính toàu cầu.

  CCT đạt nhiều giải thưởng xuất sắc về quản lý, quan hệ với nhà đầu tư và báo cáo thường niên. Dự án của CCT vinh dự đạt nhiều giải thưởng cấp khu vực và quốc tế về thiết kế và phát triển bền vững. 

  CCT nằm trong báo cáo chỉ số chứng khoán của MSCI Global Standard Indices, FTSE4Good Index Series và FTSE Straits Times Index, FTSE4Good Asean 5 Index và SGX Sustainability Leaders Index.

  Trước khi gia nhập CCTML, bà Leong là CEO của Ascendas’ South Korea, nơi bà phát triển Ascendas’ thành công ty vững mạnh trên thị trường bất động sản, bao gồm việc thâu tóm dự án văn phòng và khu vận tải, thiết lập quỹ bất động sản đầu tiên, đầu tư bởi nhiều tổ chức Hàn Quốc lớn. 

  Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng làm việc tại Standard Chartered Bank và United Malayan Banking Corporation Berhad ở Singapore và Malaysia, thâu tóm bất động sản, quản lý tài sản và quản lý quỹ tại London, New York, Chicago và văn phòng tại Châu Á của LaSalle Investment Management.

  Bà tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Bất động sản và Cử nhân Quản lý Bất động sản của trường đại học quốc gia National University of Singapore.

 • Ông Kevin Goh

  Ông Kevin Goh

  Tổng Giám đốc Điều hành
  Ascott

  Ông Kevin Goh giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành Ascott, chuỗi lưu trú sở hữu 100% bởi CapitaLand. Ông từng giữ chức Giám đốc Điều hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, với vai trò giám sát việc vận hành của chuỗi lưu trú và cơ hội phát triển mới, nhất là về công nghệ thông tin và mảng trực tuyến. Trước đó, ông Goh giữ chức Giám đốc điều hành Ascott, Bắc Á từ năm 2013, phụ trách đầu tư và vận hành ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

  Ông Goh gia nhập Ascott Trung Quốc năm 2007 và làm việc tại đây hơn 10 năm. Trong quá trình làm việc tại Trung Quốc, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quản lý Tài sản và Phó Chủ tịch Dịch vụ Tập đoàn.

  Trước khi gia nhập Ascott, ông Goh công tác tại Accenture, một trong 500 công ty quản lý toàn cầu, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, công nghệ và thuê ngoài. Trong 7 năm làm việc tại đây, ông xây dựng hệ thống cho các dự án viễn thông và công nghiệp công nghệ cao ở Singapore và Úc.

  Ông Goh là học viên danh giá, tốt nghiệp cử nhân, đại học the National University of Singapore, chuyên ngành Mechanical Engineering và Chuyên gia Phân tích Tài chính (CFA).

 • Ông James Lim

  Ông James Lim

  Tổng Giám đốc Điều hành
  CapitaLand Investment Management

  Ông James Lim là Tổng Giám đốc Điều hành của CapitaLand Investment Management và chịu trách nhiệm quản lý mọi lĩnh vực của hoạt động quĩ đầu tư toàn cầu của Tập đoàn.

  Trước khi nhận nhiệm vụ này, ông Lim từng là Giám đốc Điều hành và Giám đốc chi nhánh Châu Á Thái Bình Dương của HSBC lĩnh vực tài chính bất động sản nơi ông chịu trách nhiệm về quản lý và điều hành mọi lĩnh vực của một trong những công ty tài chính bất động sản trong khu vực. Ông từng là thành viên của Ủy ban HSBC’s Global Asset Finance Management Committee.

  Trước khi làm việc cho HSBC, ông Lim là giám đốc điều hành và trưởng chi nhánh Châu Á Thái Bình Dương của BNP Paribas lĩnh vực tài chính bất động sản. Ông thiết lập từ đầu và quản lý một thị trường hàng đầu về kinh doanh bất động sản. Ông Lim cũng là một thành viên của Ủy ban Asia Pacific Structured Finance Management Committee.

  Trước khi làm việc cho Paribas, ông Lim đảm nhận những vai trò then chốt tại nhiều công ty tài chính toàn cầu như  Morgan Stanley và ANZ tại Hong Kong và Lehman Brothers tại Tokyo, Nhật.

  Ông Lim nhận bằng Cử nhân của Đại Học California Irvine và bằng Tiến sĩ  từ Đại học California Davis. Hiện tại ông phục vụ cho Ban quản trị của Đại học California Davis và phục vụ cho Global Campaign Leadership Council của trường Đại học California Davis, hiện diện tại nhiều vùng quốc tế. Ông là thành viên hội đồng của Hiệp hội Nhà đầu tư Châu Á danh mục bất động sản chưa niêm yết.

 • Ông Tony Tan Tee Hieong

  Ông Tony Tan Tee Hieong

  Tổng Giám đốc Điều hành
  CapitaLand Mall Trust Management Limited

  Ông Tony Tan Tee Hieong là Tổng Giám đốc Điều hành CapitaLand Mall Trust Management Limited.

  Trước khi nhậm chức, ông là Phó chủ tịch của CapitaLand Mall Asia. Trước đó, ông còn giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành CapitaLand Retail China Trust Management Limited (CRCTML) từ ngày 1 tháng 7 năm 2010 đến 31 tháng 3 năm 2017.

  Với hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý ngân quỹ, tài chính và rủi ro doanh nghiệp. Trước khi trở thành Giám đốc Tài chính của CRCTML năm 2007, ông giữ chức Quản lý Tài chính và Ngân quỹ cho IKEA khu vực Châu Á Thái Bình Dương hơn 9 năm. Ông thuộc ủy ban tài chính của IKEA nắm mọi vấn đề liên quan đến chiến lược tài chính và thuế. Trước khi gia nhập IKEA, ông làm việc cho Wearnes International và một số ngân hàng quốc tế khác.

  Ông Tan tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Manchester, vương quốc Anh và Cử nhân Kế toán của trường đại học quốc gia Singapore.

  Website:
  CapitaLand Mall Trust    

 • Ông Kevin Chee

  Ông Kevin Chee

  Tổng Giám đốc Điều hành
  CapitaLand Commercial Trust Management Limited

  Ông Kevin Chee là Tổng Giám đốc Điều hành của CapitaLand Commercial Trust Management Limited (CCTML). Trước khi đảm nhận chức vụ này, ông là Phó Tổng Giám đốc Điều hành của CCTML.

  Ông Chee từng là Giám Đốc Asset Management của CCTML và là Phó Chủ Tịch Quản lý Tài sản (khối Thương mại) của CapitaLand Singapore. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và tài chính, bao gồm quản lý đầu tư và tài sản, quản lý quĩ, quản lý phát triển dự án, cũng như quản lý vận hành tòa nhà. Trước khi nhận nhiệm vụ quản lý tài sản tại CCTML, ông làm việc với CapitaLand Mall Asia, công ty con về mua sắm trực thuộc tập đoàn CapitaLand, với chức vụ Tổng Giám Đốc chi nhánh Ấn Độ, nơi mà ông đã thiết lập nên chi nhánh bán lẻ Ấn Độ cho công ty, lập nên phòng quản lý đầu tư và tài sản, cũng như là quản lý quĩ tư nhân công ty tài trợ 880 triệu đô la Singapore và những khoản đầu tư khác nữa. Khi quay về lại Singapore, ông chịu trách nhiệm về các dự án chiến lược mang tầm vóc Tập đoàn.

  Trước khi làm việc cho CapitaLand, ông Chee là Phó Chủ tịch Quản lý tài sản cho YTL Starhill Global REIT Management Limited, quản lý của Starhill Global REIT, nơi ông từng tham gia vào các dự án quản lý của REIT.

  Ông Chee tốt nghiệp Đại học ngành Kinh Doanh (học viên danh giá) của trường Nanyang Technological University of Singapore.

  Website

  CapitaLand Commercial Trust

 • Bà Beh Siew Kim

  Bà Beh Siew Kim

  Tổng Giám đốc Điều hành
  Ascott Residence Trust Management Limited

  Bà Beh Siew Kim là Tổng Giám đốc Điều hành của Ascott Residence Trust Management Limited (ARTML). Trước khi nhậm chức, bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc Điều hành của ARTML.

  Với 23 năm kinh nghiệm chuyên về tài chính, hoạch định và phát triển trong lĩnh vực bất động sản, cũng như kiểm toán tại Singapore và Malaysia.

  Trước khi gia nhập ARTML vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, bà giữ chức Giám đốc Tài chính và Giám đốc Hoạch định chiến lược của CapitaLand China, phụ trách lập kế hoạch chiến lược, báo cáo tài chính, dự báo, quản lý vốn. Ngoài ra còn thỏa thuận, duy trì quan hệ với nhà đầu tư cũng như các hoạt động luân chuyển tài chính. Trong 10 năm cống hiến cho CapitaLand China, bà đã thiết lập nhiều quỹ đầu tư, thực hiện nhiều thương vụ, trong đó có vụ Orient Overseas Developments Limited đình đám năm 2010.Trước khi gia nhập CapitaLand, bà phụ trách vấn đề tài chính và kiểm toán tại công ty SembCorp Industries Limited, Ernst & Young and Arthur Andersen.

  Tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh của trường đại học Tasmania, Australia và được cấp chứng nhận Kế toán viên bởi học viện Institute of Chartered Accountants, Singapore.

  Website:
  Ascott Residence Trust

 • Ông Tan Tze Wooi

  Ông Tan Tze Wooi

  Tổng Giám đốc Điều hành
  CapitaLand Retail China Trust Management Limited

  Ông Tan Tze Wooi giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành của CapitaLand Retail China Trust Management Limited. Trước đây, ông là Phó Tổng Giám đốc Điều hành CapitaLand Retail China Trust Management Limited.

  Ông gia nhập tập đoàn CapitaLand vào năm 2005 và làm việc tại Trung Quốc từ năm 2008 với vai trò Phó Chủ tịch, Quản lý Tài sản và Đầu tư của CRCTML và Tổng giám đốc, Quản lý Tài sản và Đầu tư của North China CapitaLand Mall Asia.

  Ông có 20 năm kinh nghiệm về tài chính trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, tín dụng và kiểm toán tại Singapore và Trung Quốc.

  Ông là học viên danh giá, tốt nghiệp Cử nhân Kế toán của trường đại học Nanyang Technological University, Singapore và là Chuyên gia Phân tích Tài chính.

  Website:
  CapitaLand Retail China Trust

 • Bà Low Peck Chen

  Bà Low Peck Chen

  Tổng Giám đốc Điều hành
  CapitaLand Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd.

  Bà Low Peck Chen giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành, kiêm Giám đốc Điều hành của CapitaLand Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd. (CMRM). Bà từng là Phó Tổng giám đốc của CMRM từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014.

  Trước đây, bà là Giám đốc Tài chính của CMRM từ tháng 10 năm 2011.

  Với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán, phụ trách vấn đề tài chính, quan hệ với nhà đầu tư, thuế, báo cáo tổng hợp và, cũng như tư vấn tài chính cho các hoạt động mua bán. Bà khá thành công và kiếm lời cao từ đầu tư cổ phiếu/ trái phiếu. Bà cũng giúp đưa quỹ tín thác CapitaLand Malaysia Mall Trust được niêm yết trên sàn Bursa Malaysia Securities Berhad.

  Năm 2008, bà làm việc cho CapitaLand Retail Malaysia Sdn. Bhd., công ty con được sở hữu 100% vốn bởi CapitaLand Mall Asia Limited (CMA). Trước khi gia nhập CMA, bà từng làm việc cho tập đoàn Halim Mazmin Berhad, UEM Group và AmFinance Berhad.

  Là học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp Cử nhân Kế toán của trường đại học University of Malaya và là thành viên của học viện kế toán Malaysian Institute of Accountants.

  Website:
  CapitaLand Malaysia Mall Trust