Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị bao gồm 10 tổng giám đốc, trong đó có 9 người không trực tiếp Điều hành. Ông Ng Kee Choe giữ chức Chủ Tịch.

Hội Đồng Quản Trị giám sát định hướng chiến lược và thành tích của Tập đoàn và chỉ đạo Ban Giám đốc. Hội Đồng Quản Trị đóng vai trò quan trọng thúc đẩy thành công của công ty để mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Hội đồng quản trị
 • Ông Ng Kee Choe, 74

  Ông Ng Kee Choe, 74

  Chủ tịch
  Giám đốc

  Học viên danh giá, tốt nghiệp Cử nhân, Đại học Singapore

  Nhậm chức giám đốc: ngày 16 tháng 4 năm 2010
  Nhậm chức Chủ tịch: ngày 01 tháng 05 năm 2012
  Tái nhậm chức giám đốc: ngày 18 tháng 04 năm 2016
  Nhiệm kỳ giám đốc: 7 năm 8 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ Trách:
  – Chủ tịch, Executive Resource and Compensation Committee
  – Chủ tịch, Finance and Investment Committee
  – Thành viên, Nominating Committee 

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác: 
  – Chủ tịch, kiêm Cố vấn ngân hàng PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Thành viên Hội đồng Cố vấn Quốc tế, China Development Bank
  – Giám đốc, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd
  – Chủ tịch, Tanah Merah Country Club
  – Thành viên Hội đồng, Temasek Trust

  Từng thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:;
  – Chủ tịch, AusNet Services

  Kinh nghiệm:
  – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của DBS Group Holdings Ltd (DBS)
  – Ngưng công tác tại DBS vào tháng 7 năm 2003 sau 33 năm cống hiến

  Thành tích:
  – Giải thưởng Distinguished Service bởi hội Singapore National Trades Union vào năm 2013
  – Phong tặng Huân chương The Meritorious Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2012
  – Giải thưởng The Public Service Star bởi Singapore National Day Awards năm 2001

 • Ông Ko Kai Kwun Miguel @ Ko Miguel, 66

  Ông Ko Kai Kwun Miguel @ Ko Miguel, 66

  Phó Chủ tịch
  Giám đốc

  Kế toán viên công chúng được cấp phép Bởi State Board of Accountancy, New Hampshire, Mỹ
  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Suffolk University, Mỹ
  Cử nhân Kinh tế, Đại học University of Massachusetts, Boston, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc lần đầu: 6 tháng 8 2019
  Nhậm chức Phó Chủ tịch: 6 tháng 8 2019

  Phụ trách:
  - Thành viên, phụ trách Chiến lược, Ban Đầu tư và Tài chính

  Thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:
  - Chủ tịch, quỹ Ascendas Hospitality Fund Management Pte Ltd, là quỹ quản lý quỹ tín thác Ascendas Hospitality Real Estate Investment Trust ("AHREIT") và Ascendas Hospitality Trust Management Pte. Ltd., cũng như Ascendas Hospitality Business Trust ("AHBT"). AHREIT and AHBT thuộc Ascendas Hospitality Trust.

  Thuộc ban chỉ đạo của các công ty niêm yết:
  - Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc Điều hành của CLA Real Estate Holdings Pte. Ltd.
  (trước đây là Ascendas-Singbridge Pte. Ltd.)

  Từng thuộc ban giám đốc của các công ty niêm yết khác (hơn 3 năm trước)
  - Phó Chủ tịch, Ascendas Funds Management (S) Limited, là quỹ quản lý quỹ tín thác Ascendas Real Estate Investment Trust
  - Samsonite International S.A.

  Kinh nghiệm:
  - Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc Điều hành (“CEO”) của CLA Real Estate Holdings Pte. Ltd. (trước đây là Ascendas-Singbridge Pte. Ltd.)
  (từng được bổ nhiệm các chức vụ trên vào tháng 6/2015 và tiếp tục giữ chức hiệu lực từ 01/07/2019 đến nay)
  - Cố vấn Tập đoàn Temasek International Advisors Pte Ltd (từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2015)
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị Asia Pacific, Starwood Hotels Worldwide, Inc. (từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2015)
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Tập đoàn Asia-Pacific, Starwood Hotels Worldwide, Inc. (từ tháng 3 2009 đến tháng 8/2012)
  - Chủ tịch Tập đoàn Asia-Pacific, Starwood Hotels Worldwide, Inc. (từ tháng 11/2000 đến tháng 3/2009)

  Giải thưởng
  - Giám đốc Khu vực (Khách sạn) của năm 2007 (được bình chọn bởi Độc giả tạp chí tuần Travel)
  - Lãnh đạo có Tầm nhìn năm 2007 (Giải thưởng Travel Weekly Asia Industry Awards)
  - Giải thưởng Global Award năm 2007 (World Travel Mart in London)
  - Giải thành tựu Trọn đời năm 2012 (China Hotel Investment Conference in Shanghai)

 • Ông Lee Chee Koon, 44

  Ông Lee Chee Koon, 44

  Tổng Giám đốc Điều hành
  Giám đốc Điều hành

  Học viên danh giá trường Đại học Singapore (National University of Singapore), tốt nghiệp ngành Mechanical Engineering, sau đó tốt nghiệp Thạc sĩ trường đại học Imperial College London, vương quốc Anh

  Nhậm chức Giám đốc Điều hành: 1 tháng 1 2019

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác

  - Quản lý Quỹ tín thác Ascott Residence Trust, công ty TNHH Quản lý Quỹ tín thác Ascott Residence Trust
  - Quản lý Quỹ tín thác thương mại CapitaLand Commercial Trust, công ty TNHH Quản lý Quỹ tín thác Thương mại (CapitaLand Commercial Trust)
  - Quản lý Quỹ tín thác Bán lẻ Trung Quốc CapitaLand Retail China Trust, công ty TNHH Quản lý Quỹ tín thác Bán lẻ Trung Quốc (CapitaLand Retail China Trust)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:

  - Giám đốc, EDBI Pte Ltd
  - Thành viên, Hội đồng Cố vấn Quỹ Lifelong Learning Endowment Fund
  - Thành viên Hội đồng Quản trị, học viện Bất Động Sản, trường đại học quốc gia Singapore
  - Thành viên Ban Phát triển và Gây quỹ, học viện Quốc tế thánh Joseph (St. Joseph’s Institution International Ltd)
  - Thành viên Ban Phát triển và Gây quỹ, học viện Quốc tế thánh Joseph (cấp Tiểu học)
  - Giám đốc, SkillsFuture Singapore Agency
  - Giám đốc, Temasek Foundation Nurtures CLG Limited

  Kinh nghiệm:

  - Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn CapitaLand (từ 15 tháng 9 2018 đến 30 tháng 6 2019)
  - Giám đốc Đầu tư (GCIO) (từ 01 tháng 01 2018 đên 14 tháng 09 2018)
  - Tổng giám đốc Điều hành (từ tháng 06 2013 đến tháng 12 2017)
  - Phó Tổng giám đốc Điều hành The Ascott Limited (từ tháng 02 2012 đến tháng 05 2013)
  - Giám đốc Điều hành, Ascott Limited (Bắc Á) từ tháng 7 2009 đến tháng 5 2013)
  - Phó Chủ tịch, CapitaLand Limited (từ tháng 02 2007 đến tháng 06 2009)
  - Trưởng Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Kinh tế thuộc Bộ Tài chính (từ tháng 11 2003 đến tháng 01 2007)
  - Trợ lý Giám đốc, Bộ Thương mại và Công nghiệp (từ tháng 11 2001 đến tháng 11 2003)

  Thành tích:

  - Giải thưởng Business China Young Achiever Award năm 2017, giải thưởng công nhận nhà lãnh đạo xuất sắc (dưới 45 tuổi) phát triển kinh doanh tại Singapore hoặc Trung Quốc
  - National Order of Merit (Chevalier de l'Ordre National du Mérite) năm 2016

 • Tan Sri Amirsham Bin A Aziz, 68

  Tan Sri Amirsham Bin A Aziz, 68

  Giám đốc

  Là học viên danh giá, tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh tế, đại học Malaya
  Kế toán viên (được cấp phép)

  Nhậm chức: ngày 30 tháng 7 năm 2012
  Tái nhậm chức: ngày 30 tháng 4 năm 2015
  Nhiệm kỳ: 5 năm 5 tháng (tính từ 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Chủ tịch, Risk Committee
  - Thành viên, Audit Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Bursa Malaysia Berhad

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Financial Services Talent Council
  - Chủ tịch, Malaysian Investment Development Authority
  - Giám đốc, Petroliam Nasional Berhad
  - Giám đốc, RAM Holdings Berhad
  - Giám đốc, Samling Global Limited
  - Giám đốc, StarChase Motorsports Limited
  - Chủ tịch, Themed Attractions & Resorts Sdn. Bhd.
  - Giám đốc, Wearnes Automotive Pte Limited

  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành ngân hàng Malayan Banking Berhad (từ năm 1994 đến 2008)
  - Bộ trưởng bộ Liên bang Malaysia, điều hành cục Hoạch định Kinh tế và Thống kê (từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 4 năm 2009)
  - Chủ tịch, Malaysian National Economic Advisory Council (từ ngày 1 tháng 6 năm 2009 đến 31 tháng 5 năm 2011)

  Thành tích:
  - Công nhận Global Hall of Fame bởi Hiệp hội quốc tế International Association of Outsourcing Professionals năm 2009
  - Giải thưởng Asian Bankers Lifetime Achievement Award năm 2008

 • Ông Stephen Lee Ching Yen, 71

  Ông Stephen Lee Ching Yen, 71

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đại học Northwestern University, Illinois, Mỹ, 

  Nhậm chức: ngày 1 tháng 1 năm 2013
  Tái nhậm chức: ngày 18 tháng 4 năm 2016
  Nhiệm kỳ: 5 năm (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Chủ tịch, Nominating Committee
  - Thành viên, Executive Resource và Compensation Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, SIA Engineering Company Limited

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Thành viên, Council of Presidential Advisers
  - Thành viên Hội đồng, Quỹ học bổng Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund
  - Giám đốc, Thương hiệu thời trang G2000 Apparel (S) Private Limited
  - Giám đốc điều hành, Great Malaysia Textile Investments Pte Ltd
  - Giám đốc, Kidney Dialysis Foundation
  - Giám đốc, NTUC Enterprise Co-operative Limited
  - Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited
  - Thành viên Hội đồng, NTUC-ARU (đơn vị Nghiên cứu)
  - Giám đốc, Ngân hàng Shanghai Commercial Bank Ltd
  - Giám đốc Điều hành, Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank Limited
  - Giám đốc, Singapore Labour Foundation
  - Giám đốc, Temasek Holdings (Private) Limited
  - Chủ tịch, Tripartite Alliance Limited

  Từng thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:
  - Chủ tịch, Hãng hàng không Singapore Airlines Limited

  Kinh nghiệm
  - Chủ tịch, Singapore Airlines Limited (2006 - 2016)
  - Chủ tịch, International Enterprise Singapore (1995 - 2002)
  - Chủ tịch/ Cố vấn, PSA International Pte Ltd (2002 - 2005)
  - Chủ tịch, hiệp hội Singapore Business Federation (2002 - 2008)
  - Chủ tịch, hiệp hội Singapore National Employers Federation (1988 - 2014)

  Thành tích
  - Giải thưởng Hàng đầu The Order of Nila Utama bởi Singapore National Day Awards năm 2015
  - Giải thưởng The Distinguished Service Award bởi hội Singapore National Trades Union Congress năm 2015
  - Giải thưởng The Distinguished Service Order bởi Singapore National Day Awards năm 2006
  - Giải thưởng The Public Service Star bởi Singapore National Day Awards năm 1998

 • Ông Philip Nalliah Pillai, 72

  Ông Philip Nalliah Pillai, 72

  Giám đốc

  Học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp Cử nhân Luật, trường đại học Singapore
  Tốt nghiệp trường đại học luật Harvard, chuyên ngành LLM and Doctor of Juridical Sciences (SJD), Mỹ
  Được công nhận luật sư tại Singapore, vương quốc Anh và xứ Wales

  Nhậm chức: ngày 25 tháng 4 năm 2014
  Tái nhậm chức: ngày 24 tháng 4 năm 2017
  Nhiệm kỳ: 3 năm 8 tháng (tính từ 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Thành viên, Audit Committee
  - Thành viên, Nominating Committee 

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của công ty niêm yết khác:
  - Giám đốc, Inland Revenue Authority of Singapore
  - Giám đốc, SMRT Corporation Ltd
  - Giám đốc, SMRT Trains Ltd

  Kinh nghiệm:
  - Thẩm phán quan tòa Supreme Court của Singapore (từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012)
  - Cố vấn tòa án (từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010)
  - Thành viên Cố vấn pháp luật (từ năm 2007 đến 2013)
  - Thuộc nhóm điều hành, Allen & Overy, Shook Lin & Bok JLV (từ năm 2000 đến 2008)
  - Thuộc nhóm điều hành, Shook Lin & Bok, Singapore (từ năm 1986 đến 2009)
  - Hơn 23 năm tư vấn luật cho các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn tài chính và bảo hiểm

  Thành tích
  - Huân chương The Public Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2003

 • Ông Kee Teck Koon, 62

  Ông Kee Teck Koon, 62

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ trường đại học Oxford, Anh

  Nhậm chức: ngày 22 tháng 9 năm 2014
  Tái nhậm chức: ngày 30 tháng 4 năm 2015
  Nhiệm kỳ: 3 năm 3 tháng (tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Thành viên, hội Finance and Investment Committee
  - Thành viên, hội Executive Resource and Compensation Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Tập đoàn Raffles Medical Group Ltd

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, hãng hàng không Changi Airports International Pte Ltd
  - Giám đốc, Mandai Safari Park Holdings Pte. Ltd.
  - Giám đốc, Lien Foundation
  - Giám đốc Điều hành, NTUC Enterprise Co-operative Limited
  - Phó Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited
  - Cố vấn, tập đoàn Temasek International Advisors Pte Ltd

  Kinh nghiệm
  - Ngưng công tác tại CapitaLand vào tháng 7 năm 2009 sau 13 năm cống hiến

   

 • Ông Chaly Mah Chee Kheong, 63

  Ông Chaly Mah Chee Kheong, 63

  Giám đốc

  Thạc sỹ chuyên ngành Thương mại, đại học University of Melbourne
  Hội viên, học viện Institute of Chartered Accountants (Úc)
  Thành viên, Certified Practising Accountants (Úc)
  Thành viên, học viện Institute of Singapore Chartered Accountants

  Nhậm chức giám đốc: ngày 1 tháng 2 năm 2017
  Tái nhậm chức: 24 tháng 4 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 11 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Chủ tịch, Audit Committee
  - Thành viên, Risk Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Netlink NBN Management Pte Ltd (Manager of Netlink NBN Trust)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Hội viên Uỷ ban Kiểm toán, Asian Infrastructure Investment Bank
  - Thành viên Hội đồng, Đại học National University of Singapore
  - Chủ tịch, trường Đại học National University of Singapore Business School Accounting Advisory Board
  - Chủ tịch, Singapore Accountancy Commission
  - Giám đốc, Singapore Economic Development Board
  - Chủ tịch, Singapore Tourism Board

  Kinh nghiệm
  - Tổng Giám đốc Điều hành Deloitte (Châu Á-Thái Bình Dương), Chủ tịch của Deloitte Singapore, Thành viên Deloitte Global Executive, và Phó Chủ tịch Deloitte Global Board, ngưng công tác vào tháng 5 năm 2016 sau 38 năm cống hiến

  Thành tích
  - Huân chương The Public Service Medal bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2014

 • Ông Anthony Lim Weng Kin, 60

  Ông Anthony Lim Weng Kin, 60

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân, đại học Singapore
  Tham gia khóa Quản trị cấp cao của trường Harvard Business School, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc: 11 tháng 8 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 5 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Finance and Investment Committee (Thành viên)

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty khác với chức vụ:
  - Giám đốc, Vista Oil & Gas S.A.B, de C.V

  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch GIC Pte Ltd (GIC) (các khu vực ở Mỹ), ngưng công tác năm 2017 sau 19 năm cống hiến

 • Ông Gabriel Lim Meng Liang, 43

  Ông Gabriel Lim Meng Liang, 43

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, đại học Cambridge, Vương quốc Anh
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế, trường London School of Economics, Vương quốc Anh
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị, đại học Stanford, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc: 11 tháng 08 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 5 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Audit Committee (Thành viên)
  - Risk Committee (Thành viên)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số tổ chức với chức vụ:
  - Giám đốc, Civil Service College
  - Thứ trưởng, bộ Truyền thông và Công nghê thông tin chính phủ
  - Giám đốc, National Healthcare Group Pte Ltd
  - Giám đốc, quỹ Khảo cứu quốc gia National Research Foundation
  - Giám đốc, Singapore Innovate Pte. Ltd
  - Thành viên Hội đồng giám sát của học viện quốc tế St. Joseph’s Institution International Ltd
  - Thành viên Hội đồng giám sát của học viện quốc tế (trường tiểu học) St. Joseph’s Institution International Elementary School Ltd

  Kinh nghiệm:
  - Thứ trưởng, bộ Thông tin và Truyền thông.
  - Làm việc tại Bộ Thông tin Truyền thông Singapore, Bộ Phát triển Truyền thông Singapore, văn phòng Thủ tướng, Bộ Y tế Quốc phòng
   

 • Bà Goh Swee Chen, 58

  Bà Goh Swee Chen, 58

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin, đại học Victoria University of Wellington, New Zealand
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, đại học University of Chicago, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc vào ngày: 1 tháng 9 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 4 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Executive Resource and Compensation Committee (Thành viên)


  Hiện thuộc ban chỉ đạo của các công ty với chức vụ:

  - Chủ tịch, Shell Companies tại Singapore
  - Chủ tịch, Global Compact Network Singapore
  - Giám đốc, viện Human Capital Leadership Institute Pte. Ltd.
  - Chủ tịch, Institute of Human Resource Professionals Limited
  - Phó Chủ tịch, Hiệp hội Nhà tuyển dụng Singapore National Employer Federation
  - Giám đốc, trường đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore University of Technology and Design
  - Thành viên Cố vấn Hội đồng, hội The Centre for Liveable Cities


  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch, công ty Shell và Phó Chủ tịch Global Compact Network, Singapore; gia nhập Shell vào năm 2003 và giữ nhiều chức vụ điều hành trước khi nhậm chức Chủ tịch Shell Companies tại Singapore vào tháng 10, 2014

   

Ban giám đốc
 • Ông Lee Chee Koon

  Ông Lee Chee Koon

  Tổng Giám đốc Điều hành
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Lee Chee Koon Tổng Giám đốc Điều hành
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Lee Chee Koon được chỉ định làm Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của tập đoàn CapitaLand ngày 15 tháng 9 2018. Ông là chủ tọa Ủy ban Điều hành CapitaLand. Ông Lee gia nhập công ty từ 2007 với cương vị Phó Chủ tịch Văn Phòng của CapitaLand, trước đó ông phục vụ trong Bộ Công Thương Singapore, Bộ Tài Chính, Bộ Tiền Tệ Singapore.

  Ông Lee đã trải qua nhiều vai trò trong Tập đoàn. Năm 2009 ông là Tổng Giám đốc Ascott Trung Quốc, một trong những công ty căn hộ dịch vụ hàng đầu thế giới. Ông sau đó là Tổng Giám đốc Điều hành của Ascott năm 2013. Ông nhận vị trí Giám đốc Đầu tư của Tập đoàn CapitaLand tháng 1/2018, trước khi ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành tập đoàn từ tháng 9/2018.

  Ông Lee là Chủ tịch Quỹ tín thác Ascott Residence Trust Management Limited, CapitaLand Retail China Trust Management Limited và CapitaLand Hope Foundation. Ông cũng phục vụ Temasek Foundation Nurtures, EDBI, SkillsFuture Singapore.

  Ông Lee được Thủ tướng Lý Hiển Long trao giải Business China Young Achiever Award cho những đóng góp vì mối quan hệ Trung Quốc-Singapore năm 2017.

  Vào năm 2016, ông Lee được tổng thống Pháp trao tặng giải thưởng cao quý National Order of Merit (Chevalier de l’Ordre National du Mérite) vì đóng góp của Ascott cho chính phủ nước này.

  Ông tốt nghiệp loại Ưu, chuyên ngành Mechanical Engineering của trường đại học quốc gia National University of Singapore. Sau đó, ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Mechanical Engineering của trường Imperial College London, vương quốc Anh.

 • Ông Jason Leow

  Ông Jason Leow

  Chủ tịch Singapore và Quốc Tế
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Jason Leow là Chủ tịch Singapore và Quốc Tế, Tập đoàn CapitaLand báo cáo cho Tổng Giám đốc Điều hành (CEO). Ông Leow sẽ giám sát kinh doanh và phát triển của tập đoàn CapitaLand tại Singapore và Thế Giới, trừ Trung Quốc và Ấn Độ. Ông Leow là thành viên của Ủy Ban Điều hành CapitaLand. Ông hiện là Giám đốc của quĩ CapitaLand Mall Trust Management Limited.

  Ông từng giữ chức Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành, Singapore và Quốc tế của Tập đoàn CapitaLand. Ông cũng từng là Chủ tịch (Châu Á * và Bán lẻ), giám sát thị trường Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Ông cũng từng phụ trách nhánh bán lẻ của Tập đoàn. Trước đó, Ông Leow giữ chức Giám đốc điều hành (GCOO) Tập đoàn CapitaLand, đảm nhiệm quản lý hiệu quả chi phí từ hoạt động dịch vụ đến kinh doanh trên mọi nhóm tài sản và khu vực.

  Trước đó ông từng là Tổng Giám đốc Điều hành của CapitaLand Mall Asia (CMA) từ ngày 15 tháng 9 năm 2014. Từ năm 2009 tới năm 2014 ông Leow là CEO của CapitaLand China, dẫn dắt phân khúc nhà ở cũng như phân khúc khu thương mại phức hợp ở đây, bao gồm 8 dự án Raffles City Trung Quốc. Ông Leow bắt đầu sự nghiệp của mình ở Tập đoàn CapitaLand năm 1994 và bổ nhiệm sang làm ở Trung Quốc từ 2001 đến 2014.

  Ông Leow là thành viên của Chartered Accountant of Singapore và là thành viên của học viện Institute of Singapore Chartered Accountants. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Fudan University và vào năm 2007, ông tham dự khóa đào tạo Quản lý cấp cao của đại học Harvard.

  *Asia (ex-China)

 • Ông Lucas Loh

  Ông Lucas Loh

  Chủ tịch, Trung quốc
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Lucas Loh là Chủ tịch, Trung Quốc của Tập đoàn CapitaLand báo cáo cho Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của Tập đoàn. Ông Loh giám sát việc kinh doanh và tăng trưởng ở Trung Quốc, một trong những thị trường chính của Tập đoàn.
  Ông từng là Chủ tịch & Tổng Giám đốc Điều hành, Trung Quốc của CapitaLand Group. Trước đây, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch (Trung Quốc & Quản lý đầu tư), giám sát việc mở rộng danh mục đầu tư kinh doanh và danh mục đầu tư thương mại của Tập đoàn. Ông đồng thời là Tổng Giám đốc Điều hành của CapitaLand Trung Quốc, một vị trí mà ông đã nắm giữ từ năm 2014. Là Tổng Giám đốc Điều hành của CapitaLand Trung Quốc, ông Loh đã giúp tăng gấp đôi đóng góp của Trung Quốc cho Tập đoàn, cũng như đạt được doanh số bán hàng kỷ lục và giá trị bàn giao cao nhất trong năm 2016 Ông cũng đã hoàn thành và mở ba dự án phát triển tích hợp Raffles City trải rộng trên hơn 680.000 mét vuông tổng diện tích sàn năm 2017.

  Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của CapitaLand Trung Quốc, ông là Phó Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Đầu tư, đồng thời là Tổng Giám đốc Khu vực Nam Trung Quốc, CapitaLand Trung Quốc. Trong thời gian đó, ông Loh phát triển các doanh nghiệp kinh doanh tích hợp của CapitaLand tại Nam Trung Quốc. Ông cũng chịu trách nhiệm cho công ty kinh doanh tài chính bất động sản, bao gồm Raffles City China (trước đây gọi là Quỹ Raffles City China) và thành lập Quỹ đầu tư Raffles City China Investment Partners III (RCCIP III) trị giá 1,5 tỷ USD.

  Ông Loh gia nhập CapitaLand vào tháng 9/2001 và qua làm viêc tại Trung Quốc kể từ tháng 8/2004. Ông cũng đảm nhận nhiều vị trí trong Tập đoàn, bao gồm cả Giám đốc điều hành Ascott Trung Quốc. Ông Loh cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản nơi ông bắt đầu sự nghiệp vào năm 1991. Trước khi gia nhập CapitaLand, ông Loh là Phó Giám đốc Đầu tư Vốn cổ phần tư nhân tại Temasek Holdings.

  Ông Loh có bằng Cử nhân Quản lý Bất động sản của Đại học Quốc gia Singapore. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Oklahoma City và tham dự Chương trình Quản lý Nâng cao tại Trường Kinh doanh Harvard năm 2013.

   

 • Ông Jonathan Yap

  Ông Jonathan Yap

  Chủ tịch Tài Chính
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Jonathan Yap là Chủ tịch Tài Chính, của tập đoàn CapitaLand báo cáo cho Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn. Ông Yap sẽ giám sát quỹ tín thác đầu tư bất động sản và quỹ tín thác kinh doanh, cũng như các quỹ tư nhân và bên thứ ba. Ông cũng sẽ giám sát việc kinh doanh của Ấn Độ. Ông Yap là thành viên của Ủy ban Điều hành CapitaLand.

  Ông thuộc Ban Giám Đốc của Quỹ tín thác CapitaLand Mall Trust Management Limited và CapitaLand Commercial Trust Management Limited.

  Ông từng đảm nhiệm Giám đốc điều hành Tập đoàn (COO) và Giám đốc Tài chính Tập đoàn (CFO) của Ascendas-Singbridge. Với tư cách là COO, ông Yap giám sát các hoạt động của Ascendas-Singbridge tại Hàn Quốc và mở rộng tại các thị trường mới. Ông cũng làm việc chặt chẽ với các công ty mới và vào các hoạt động kinh doanh mới của Tập đoàn. Trong khả năng của CFO, ông Yap giám sát tài chính, chiến lược và phát triển công ty và các chức năng quản lý rủi ro doanh nghiệp của Tập đoàn Ascendas-Singbridge.
  Ông Yap là Giám đốc Đầu tư và Giám đốc Quỹ Bất động sản, cả hai vai trò mà ông đã thực hiện kể từ khi thành lập Ascendas-Singbridge và trước khi được bổ nhiệm lần lượt là CFO và COO của tập đoàn vào năm 2017 và 2018.

  Ông Yap là Giám đốc điều hành, Ấn Độ từ năm 2010 đến 2015, Tổng Giám đốc điều hành, Quỹ Ấn Độ từ năm 2007 đến 2014 và Giám đốc điều hành, Ấn Độ, từ năm 2004 đến năm 2007, ông đã dẫn đầu danh sách của Ascendas India Trust giành giải thưởng trên Sàn giao dịch Singapore. Ông cũng là Trợ lý Giám đốc điều hành cho các quỹ nước ngoài & Ấn Độ của Ascendas Pte Ltd từ năm 2012 đến 2015.

  Trước khi gia nhập Ascendas, ông Yap đã làm việc cho Australian Securities Exchange-listed Lend Lease Corporation từ 1997 đến 2004. Ông giữ vị trí Giám đốc Đầu tư của Châu Á và Phó Giám đốc Quỹ của Công ty Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương I và II. Trong nhiệm kỳ của mình, ông làm việc ở Singapore và Úc, và giữ vai trò quản lý đầu tư, tài sản và phát triển khu vực. Từ 1992 đến 1997, ông Yap đã làm việc với Tan Chong Realty (chi nhánh bất động sản của Tập đoàn Tan Chong niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông) và Cơ quan doanh thu nội địa Singapore, nơi ông giữ các vị trí quản lý tài sản, phát triển và định giá tài sản.

  Ông Yap tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore với bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý Bất động sản (Hạng Ưu). Ông cũng có bằng Thạc sĩ Khoa học về Quản lý Dự án, Đại học Quốc gia Singapore.

   

 • Ông Manohar Khiatani

  Ông Manohar Khiatani

  Giám đốc điều hành cấp cao
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Manohar Khiatani là Giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn CapitaLand. Ông Manohar hỗ trợ Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn trong các vấn đề liên quan đến hội nhập công ty, sáng kiến toàn cầu cũng như hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ và khu phức hợp văn phòng. Ông cũng giám sát Trung tâm Đổi mới Phát triển Giải pháp và Dịch vụ Khách hàng. Ông Manohar là thành viên Ủy ban Điều hành của CapitaLand.

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 7 năm 2019, ông đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Ascendas-Singbridge. Trước khi gia nhập Ascendas vào năm 2013, ông là Tổng Giám đốc Điều hành của JTC Corporation (JTC), cơ quan lãnh đạo chính phủ Singapore để lên kế hoạch, thúc đẩy và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp. Tại JTC, ông đi đầu trong việc phát triển các giải pháp cơ sở hạ tầng cho các lĩnh vực khác nhau và định vị công ty là cơ sở hạ tầng công nghiệp mới. Trước khi gia nhập JTC năm 2009, ông Manohar là Phó Giám đốc điều hành tại Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB). Ông gia nhập EDB năm 1986, nơi ông đóng vai trò phát triển và chuyển đổi các ngành quan trọng trong nền kinh tế Singapore như hàng không vũ trụ, hàng hải và kinh tế biển, điện tử, kỹ thuật chính xác, cung ứng, truyền thông, và công nghệ sạch. Ông cũng chịu trách nhiệm về các hoạt động EDB tại Châu Mỹ và Châu Âu.

  Từ năm 1994 đến 1999, ông Manohar là Giám đốc điều hành của Preussag SEA, một tập đoàn đa ngành của Đức, nơi ông chịu trách nhiệm phát triển công việc kinh doanh của nhóm tại Đông Nam Á. Ông quay lại EDB năm 1999.
  Ông Manohar là Thành viên Hội đồng quản trị của một số công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, gồm Ascendas Funds Management (S) Limited (quản lý Ascendas Real Estate Investment Trust niêm yết Singapore), Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd (quản lý ủy thác của Ascendas India Trust niêm yết Singapore), và SIA Engineering Company Ltd. Ông cũng là thành viên của nhiều ủy ban kinh doanh và chính phủ. Ông Manohar từng nằm trong Ủy Ban của JTC Corporation, Jurong International, Jurong Port, SPRING Singapore và Cơ quan phát triển truyền thông.

  Ông có bằng Thạc sĩ Kiến trúc Hải quân của Đại học Hamburg, Đức. Ông cũng đã tham dự Chương trình quản lý nâng cao tại Trường Kinh doanh Harvard năm 2006.

  Thành viên Ban Giám đốc và Hiệp hội 

  • Phó Chủ tịch và Giám Đốc, quỹ tín thác Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd
  • Giám đốc, quỹ Ascendas Funds Management (S) Limited
  • Giám đốc, công ty SIA Engineering Company Limited
  • Thành viên Ban Quản trị , học viện Institute of Real Estate and Urban Studies
  • Phó Chủ tịch, South Asia Business Group, Singapore Business Federation
  • Thành viên Hội đồng Malaysia-Singapore Business, Singapore Business Federation
  • Thành viên Hội đồng Cố vấn, Singaporean-German Chamber of Industry and Commerce 
  • Thành viên Ủy ban BuildSG Tripartite, Building & Construction Authority
 • Ông Andrew Lim

  Ông Andrew Lim

  Tổng Giám đốc Tài chính
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Andrew Lim giữ chức Tổng Giám đốc Tài chính của Tập đoàn CapitaLand, phụ trách quản lý tài sản, báo cáo tài chính, kiểm soát và quản trị rủi ro, thuế và quan hệ với nhà đầu tư và kiểm toán quy trình giấy tờ nội bộ. Ông Lim chịu trách nhiệm quản lý Quỹ tín thác đầu tư bất động sản của CapitaLand. Ông là Giám đốc Quỹ tín thác CapitaLand Mall Trust Management Limited, CapitaLand Commercial Trust Management Limited, Ascott Residence Trust Management Limited, CapitaLand Retail China Trust Management Limited, CapitaLand Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd.

  Ông giữ chức Giám đốc Ascendas Funds Management (S) Limited, CapitaLand Commercial Trust Management Limited, Ascott Residence Trust Management Limited, CapitaLand Retail China Trust Management Limited, CapitaLand Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd.

  Ông giữ chức Chủ tịch Quỹ tín thác Real Estate Investment Trust Association of Singapore. Ông là thành viên học viện Institute of Singapore Chartered Accounts’ CFO Committee, Accounting Standards Council, và đại diện cho CapitaLand, là thành viên sáng lập hội Accounting for Sustainability Circle of Practice tại Châu Á. Ông cũng là thành viên hội đồng CNBC’s Global CFO Council.

  Trước khi gia nhập CapitaLand, ông làm việc tại HSBC với chức vụ Giám đốc Điều hành và Giám đốc khu vực Đông Nam Á nhánh Bất động sản và Nhà hàng khách sạn (South East Asia Advisory Coverage Real Estate and Hospitality).

  Ông Lim tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường đại học Rotman School of Business thuộc Toronto và là Chuyên gia Phân tích Tài chính.

   

 • Ông Tan Seng Chai

  Ông Tan Seng Chai

  Tổng Giám đốc Nhân Sự
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Tan Seng Chai là Tổng Giám đốc Nhân Sự Tập đoàn CapitaLand. Ông chịu trách nhiệm quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lãnh đạo và tài năng để hỗ trợ tổ chức và doanh nghiệp. Để hiệp lực trong toàn Tập đoàn, ông Tan giám sát các chức năng của Tập đoàn Nhân sự - Hành Chính, Truyền thông, Pháp lý & Văn thư, Cung ứng, Quy trình Kinh doanh toàn cầu. Ông cũng sẽ giám sát chức năng Phát triển Tổ chức của Tập đoàn và Trung tâm Đổi mới về Kỹ thuật số & Công nghệ. Ông Tan là thành viên của Ủy ban Điều hành CapitaLand. Ông là Giám đốc điều hành của CapitaLand Hope Foundation, tổ chức từ thiện của CapitaLand.

  Ông Tan hiện là Giám đốc Nhân sự của Tập đoàn, vai trò ông đảm nhận từ ngày 1/1/2018. Trước đó ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành (CCO), Phó Giám đốc Điều hành (CCO) và Giám đốc Nhân sự của CapitaLand. Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 2/2008, ông Tan đã làm việc với Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd, Singapore (Chartered) trong 12 năm. Ông nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty bao gồm đứng đầu tổ chức nguồn nhân lực trên toàn thế giới cũng như giám sát việc thực hiện dự án quan trọng và các hoạt động đầu tư chiến lược.

  Là một kỹ sư, ông Tan bắt đầu sự nghiệp của mình với National Semiconductor Manufacturer Singapore Pte Ltd với tư cách là Kỹ sư quá trình và sau đó trở thành Giám đốc nhân sự của công ty. Ông tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình để lãnh đạo chức năng nhân sự tại Creative Technology Ltd, Singapore, trước khi gia nhập Chartered.

  Ông Tan có bằng hạng Ưu về Kỹ thuật Xây dựng & Kết cấu và bằng Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Công nghiệp & Hệ thống của Đại học Quốc gia Singapore.

 • Ông Kevin Goh

  Ông Kevin Goh

  Tổng Giám đốc Điều hành, Lưu trú Tập
  đoàn CapitaLand và
  Tổng Giám đốc Điều hành, The Ascott Limited

  Ông Kevin Goh giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành chuỗi Lưu trú của Tập đoàn CapitaLand. Ông đồng thời là Tổng Giám đốc Điều hành The Ascott Limited (Ascott). Ông giám sát hoạt động kinh doanh lưu trú. Ông là thành viên Ban Điều hành của CapitaLand. Ông từng giữ chức Giám đốc Điều hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, với vai trò giám sát việc vận hành của chuỗi lưu trú và cơ hội phát triển mới. Trước đó, ông Goh giữ chức Giám đốc điều hành Ascott, Bắc Á từ năm 2013, phụ trách đầu tư và vận hành ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

  Ông Goh gia nhập Ascott Trung Quốc năm 2007 và làm việc tại đây hơn 10 năm. Trong quá trình làm việc tại Trung Quốc, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quản lý Tài sản và Phó Chủ tịch Dịch vụ Tập đoàn.

  Trước khi gia nhập Ascott, ông Goh công tác tại Accenture, một trong 500 công ty quản lý toàn cầu, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, công nghệ và thuê ngoài. Trong 7 năm làm việc tại đây, ông xây dựng hệ thống cho các dự án viễn thông và công nghiệp công nghệ cao ở Singapore và Úc.

  Ông Goh là học viên danh giá, tốt nghiệp cử nhân, trường Đại học Quốc gia Singapore, chuyên ngành Mechanical Engineering và Chuyên gia Phân tích Tài chính (CFA).

 • Bà He Jihong

  Bà He Jihong

  Tổng Giám đốc Điều hành, Trung tâm Dữ
  liệu và Tổng Giám đốc Điều hành Chiến
  lược
  Tập đoàn CapitaLand

  Bà He Jihong là Tổng Giám đốc Điều hành Trung tâm Dữ liệu của Tập đoàn CapitaLand. Bà lãnh đạo việc phát triển Trung tâm Dữ liệu giúp CapitaLand vươn tới sự vững mạnh về hoạt động kỹ thuật số trong nền kinh tế mới. Đồng thời, bà là Tổng Giám đốc Điều hành Chiến lược của Tập đoàn CapitaLand. Bà xác định chiến lược kinh doanh tập trung cho các lĩnh vực quan trọng và hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững cho Tập đoàn. Bà là thành viên Ban Điều hành của CapitaLand.

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 7, 2019, Bà He là Giám đốc Đầu tư của Ascendas-Singbridge. Dưới sự lãnh đạo của bà, công ty đã phát triển ra khu vực Châu Á Thái Bình Dương và thiết lập sự hiện diện ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ thông qua việc mua lại danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ đô la. Bà cũng giám sát hoạt động kinh doanh quỹ tư nhân của Tập đoàn và hợp tác với các đối tác vốn để mở rộng danh mục đầu tư.

  Trước đây, bà từng là Giám đốc Chiến lược tại công ty, nơi bà lãnh đạo việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch chuyển đổi của công ty khi sáp nhập Ascendas và Singbridge. Bà cũng chịu trách nhiệm cho việc thiết lập các doanh nghiệp mới và lãnh đạo việc thành lập các nền tảng kinh doanh khác nhau trong các lĩnh vực kinh tế mới.

  Bà trước đây là Giám đốc điều hành tại Temasek International. Bà làm việc trong Nhóm Phát triển Doanh nghiệp, tập trung vào việc xác định và phát triển các doanh nghiệp kinh doanh mới có tiềm năng toàn cầu, trong khu vực hoặc trong nước.

  Bà có kinh nghiệm với một số chuyên gia tư vấn quản lý quốc tế, bao gồm Roland Berger Strategologists, giúp bà tiếp xúc rộng rãi với các ngành công nghiệp khác nhau trên toàn cầu. Công việc của bà tập trung vào việc phát triển chiến lược kinh doanh và thực hiện các kế hoạch quay vòng cho các tập đoàn trên khắp châu Âu và châu Á.

  Sự nghiệp của bà cũng trải dài trên nhiều vị trí khác nhau tại các công ty đa quốc gia bao gồm BASF và Fraport. Bà đã làm việc với các nhóm quản lý hàng đầu để đánh giá các cơ hội đầu tư, cải thiện hiệu quả kinh doanh và thay đổi tổ chức trên các khu vực địa lý khác nhau.

  Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học British Columbia ở Canada.

 • Bà Lynette Leong

  Bà Lynette Leong

  Giám đốc bền vững
  Tập đoàn CapitaLand

  Bà Lynette Leong là Giám đốc Bền vững của Tập đoàn CapitaLand. Bà Leong chịu trách nhiệm về chiến lược và chính sách bền vững của Tập đoàn và hoạt động chiến lược, xã hội và quản trị (ESG) của Tập đoàn. Bà là thành viên của Ủy ban Điều hành CapitaLand.

  Bà từng là Giám đốc Sáng tạo Kinh doanh của Tập đoàn CapitaLand. Bà đồng thời phục vụ trong các ban của Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, Phòng Thương mại Quốc tế Singapore và ban cố vấn của Đại học Quản lý Singapore Đại học Lee Kong Chian.

  Bà Leong ghi dấu ấn về việc phát triển các doanh nghiệp mới để đạt đến mức phát triển chưa từng thấy. Bà Leong là Giám đốc điều hành (CEO) của CapitaLand Commercial từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2019, chịu trách nhiệm phát triển nền tảng vận hành văn phòng toàn cầu, thúc đẩy những đổi mới liên quan đến tương lai của công ty. Bà là Giám đốc điều hành của CapitaLand Commercial Trust Management Limited (CCTML) trong 10 năm cho đến tháng 11/ 2017. CCTML là nơi quản lý CCT, REIT thương mại đầu tiên và lớn nhất được niêm yết trên Singapore Exchange Securities Trading Limited. Dưới sự lãnh đạo của bà, CCT đã phát triển để trở thành tòa nhà văn phòng lớn nhất tại Singapore với danh mục đầu tư thương mại uy tín; tài sản thuộc quyền quản lý của công ty đã tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Singapore trong năm 2007 lên hơn 10 tỷ đô la Singapore trong năm 2017, ngoại trừ một dự án phát triển trị giá 2 tỷ đô la Singapore. Trong cùng thời gian, CCT đã đạt được tổng lợi nhuận vượt quá 120% bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, ngoài ra còn giành được nhiều giải thưởng về quản trị doanh nghiệp, quan hệ nhà đầu tư và bền vững môi trường.

  Trước khi gia nhập CCTML, bà Leong là Giám đốc điều hành của văn phòng Ascendas, Hàn Quốc trong bốn năm. Bà bắt đầu hoạt động bất động sản Ascendasát, có chỗ đứng vững chắc trong nước. Một số thành tựu bao gồm việc mua lại các tài sản văn phòng và hậu cần và thành lập dự án phát triển văn phòng đầu tiên và quỹ bất động sản đầu tiên được đầu tư bởi một số tổ chức lớn của Hàn Quốc

  Bà Leong có hơn 25 năm kinh nghiệm quốc tế, bao gồm ngân hàng và tài chính với Ngân hàng Standard Chartered và Tập đoàn Ngân hàng United Malaya Berhad tại Singapore và Malaysia. Bà cũng có được nhiều kinh nghiệm trong việc mua lại bất động sản, quản lý tài sản và quản lý quỹ đã thiết lập tại các văn phòng LaSalle Investment Management ở Luân Đôn, New York, Chicago và châu Á trong tám năm.

  Bà Leong có bằng Thạc sĩ Khoa học về Bất động sản và bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý Bất động sản tại Đại học Quốc gia Singapore.
   

 • Bà Kng Hwee Tin

  Bà Kng Hwee Tin

  Tổng Giám đốc Điều hành, Tài chính & Dịch vụ Tập đoàn
  CapitaLand Trung Quốc

  Bà Kng Hwee Tin là Tổng Giám đốc Điều hành Tài chính & Dịch vụ Tập đoàn, CapitaLand Trung Quốc và là thành viên Ban Điều hành của CapitaLand. Bà giám sát phòng chức năng liên quan đến tài chính và dịch vụ tập đoàn như truyền thông tập đoàn, thu mua, pháp lý, thư ký và việc tuân thủ cho hoạt động của tập đoàn tại Trung Quốc.

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 9 năm 2019, Bà Kng công tác tại ngân hàng OCBC hơn 30 năm. Bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc Điều hành ngân hàng TNHH OCBC Wing Hang năm 2013. Sau đó vào năm 2016, bà điều hành thành công việc hợp nhất ngân hàng trách nhiệm hữu hạn OCBC (Trung Quốc) và Wing Hang (Trung Quốc). Làm việc tại Shang Hai, bà chịu trách nhiệm về chiến lược và quản lý vận hành của ngân hàng. Trong nhiệm kỳ, bà lãnh đạo hoạt động quan trọng của ngân hàng, triển khai mô hình Basel II để quản trị rủi ro, thiết lập mô hình chính sách rủi ro ngân hàng, cũng như việc thực hiện sáng kiến làm vững mạnh việc quản trị.  

  Bà Kng tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc Gia Singapore, nơi công nhận thành quả xuất sắc với Huy chương Vàng về Tài chính. Bà hoàn thành chương trình Quản lý Cấp cao của trường Kinh doanh Harvard năm 2016 và Chương trình Đào tạo Nhà Điều hành tại trường Wharton thuộc đại Đại học Pennsylvania năm 2004. 

 • Ông Wen Khai Meng

  Ông Wen Khai Meng

  Cố vấn cao cấp Chiến lược
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Wen Khai Meng là Cố vấn cao cấp, Chiến lược của Tập đoàn CapitaLand. Ông là thành viên của Ủy ban Điều hành CapitaLand.

  Trước đó, ông Wen đã đảm trách một số nhiệm vụ cấp cao tại Tập đoàn CapitaLand bao gồm Giám đốc đầu tư của CapitaLand Limited, Giám đốc điều hành (CEO) của CapitaLand Singapore Limited, CEO của CapitaLand Commercial Limited và CEO của CapitaLand Financial Limited. Ông cũng là Giám đốc của Ascott Residence Trust Management Limited, đơn vị quản lý của Ascott Residence Trust.

  Trước khi gia nhập CapitaLand, ông Wen là Giám đốc (Phát triển doanh nghiệp) và Phó Giám đốc (Quản lý đất đai) tại Phòng Tái phát triển đô thị, Singapore. Trước đó, ông là Phó Giám đốc (Cơ sở hạ tầng) tại Bộ Phát triển Quốc gia, Singapore.

  Ông Wen có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Khoa học, ngành Kỹ thuật Xây dựng, ông cũng có bằng Kỹ sư (hạng Ưu).