Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị bao gồm 10 tổng giám đốc, trong đó có 9 người không trực tiếp Điều hành. Ông Ng Kee Choe giữ chức Chủ Tịch.

Hội Đồng Quản Trị giám sát định hướng chiến lược và thành tích của Tập đoàn và chỉ đạo Ban Giám đốc. Hội Đồng Quản Trị đóng vai trò quan trọng thúc đẩy thành công của công ty để mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Hội đồng quản trị
 • Ông Ng Kee Choe, 75

  Ông Ng Kee Choe, 75

  Chủ tịch
  Giám đốc

  Học viên danh giá, tốt nghiệp Cử nhân, Đại học Singapore

  Nhậm chức giám đốc: ngày 16 tháng 4 năm 2010
  Nhậm chức Chủ tịch: ngày 01 tháng 05 năm 2012
  Tái nhậm chức giám đốc: ngày 18 tháng 04 năm 2016
  Nhiệm kỳ giám đốc: 10 năm 8 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Phụ Trách:
  – Chủ tịch, Executive Resource and Compensation Committee
  – Chủ tịch, Finance and Investment Committee
  – Thành viên, Nominating Committee 

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác: 
  – Chủ tịch, kiêm Cố vấn ngân hàng PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Thành viên Hội đồng Cố vấn Quốc tế, China Development Bank
  – Giám đốc, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd
  – Chủ tịch, Tanah Merah Country Club
  – Thành viên Hội đồng, Temasek Trust

  Từng thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:;
  – Chủ tịch, AusNet Services

  Kinh nghiệm:
  – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của DBS Group Holdings Ltd (DBS)
  – Ngưng công tác tại DBS vào tháng 7 năm 2003 sau 33 năm cống hiến

  Thành tích:
  – Giải thưởng Distinguished Service bởi hội Singapore National Trades Union vào năm 2013
  – Phong tặng Huân chương The Meritorious Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2012
  – Giải thưởng The Public Service Star bởi Singapore National Day Awards năm 2001

 • Ông Ko Kai Kwun Miguel @ Ko Miguel, 67

  Ông Ko Kai Kwun Miguel @ Ko Miguel, 67

  Phó Chủ tịch
  Giám đốc

  Kế toán viên công chúng được cấp phép Bởi State Board of Accountancy, New Hampshire, Mỹ
  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Suffolk University, Mỹ
  Cử nhân Kinh tế, Đại học University of Massachusetts, Boston, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc lần đầu: 6 tháng 8 2019
  Nhậm chức Phó Chủ tịch: 6 tháng 8 2019
  Nhiệm kỳ giám đốc: 1 năm 4 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Phụ trách:
  - Thành viên, phụ trách Chiến lược, Ban Đầu tư và Tài chính

  Thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:
  - Chủ tịch, quỹ Ascendas Hospitality Fund Management Pte Ltd, là quỹ quản lý quỹ tín thác Ascendas Hospitality Real Estate Investment Trust ("AHREIT") và Ascendas Hospitality Trust Management Pte. Ltd., cũng như Ascendas Hospitality Business Trust ("AHBT"). AHREIT and AHBT thuộc Ascendas Hospitality Trust.

  Thuộc ban chỉ đạo của các công ty niêm yết:
  - Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc Điều hành của CLA Real Estate Holdings Pte. Ltd.
  (trước đây là Ascendas-Singbridge Pte. Ltd.)

  Từng thuộc ban giám đốc của các công ty niêm yết khác (hơn 3 năm trước)
  - Phó Chủ tịch, Ascendas Funds Management (S) Limited, là quỹ quản lý quỹ tín thác Ascendas Real Estate Investment Trust
  - Samsonite International S.A.

  Kinh nghiệm:
  - Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc Điều hành (“CEO”) của CLA Real Estate Holdings Pte. Ltd. (trước đây là Ascendas-Singbridge Pte. Ltd.)
  (từng được bổ nhiệm các chức vụ trên vào tháng 6/2015 và tiếp tục giữ chức hiệu lực từ 01/07/2019 đến nay)
  - Cố vấn Tập đoàn Temasek International Advisors Pte Ltd (từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2015)
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị Asia Pacific, Starwood Hotels Worldwide, Inc. (từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2015)
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Tập đoàn Asia-Pacific, Starwood Hotels Worldwide, Inc. (từ tháng 3 2009 đến tháng 8/2012)
  - Chủ tịch Tập đoàn Asia-Pacific, Starwood Hotels Worldwide, Inc. (từ tháng 11/2000 đến tháng 3/2009)

  Giải thưởng
  - Giám đốc Khu vực (Khách sạn) của năm 2007 (được bình chọn bởi Độc giả tạp chí tuần Travel)
  - Lãnh đạo có Tầm nhìn năm 2007 (Giải thưởng Travel Weekly Asia Industry Awards)
  - Giải thưởng Global Award năm 2007 (World Travel Mart in London)
  - Giải thành tựu Trọn đời năm 2012 (China Hotel Investment Conference in Shanghai)

 • Ông Lee Chee Koon, 45

  Ông Lee Chee Koon, 45

  Tổng Giám đốc Điều hành
  Giám đốc Điều hành

  Học viên danh giá trường Đại học Singapore (National University of Singapore), tốt nghiệp ngành Mechanical Engineering, sau đó tốt nghiệp Thạc sĩ trường đại học Imperial College London, vương quốc Anh

  Nhậm chức Giám đốc Điều hành: 1 tháng 1 2019
  Nhiệm kỳ giám đốc: 2 năm (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác

  - Quản lý Quỹ tín thác Ascott Residence Trust, công ty TNHH Quản lý Quỹ tín thác Ascott Residence Trust
  - Quản lý Quỹ tín thác thương mại CapitaLand Commercial Trust, công ty TNHH Quản lý Quỹ tín thác Thương mại (CapitaLand Commercial Trust)
  - Quản lý Quỹ tín thác Bán lẻ Trung Quốc CapitaLand Retail China Trust, công ty TNHH Quản lý Quỹ tín thác Bán lẻ Trung Quốc (CapitaLand Retail China Trust)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:

  - Giám đốc, EDBI Pte Ltd
  - Thành viên, Hội đồng Cố vấn Quỹ Lifelong Learning Endowment Fund
  - Thành viên Hội đồng Quản trị, học viện Bất Động Sản, trường đại học quốc gia Singapore
  - Thành viên Ban Phát triển và Gây quỹ, học viện Quốc tế thánh Joseph (St. Joseph’s Institution International Ltd)
  - Thành viên Ban Phát triển và Gây quỹ, học viện Quốc tế thánh Joseph (cấp Tiểu học)
  - Giám đốc, SkillsFuture Singapore Agency
  - Giám đốc, Temasek Foundation Nurtures CLG Limited

  Kinh nghiệm:

  - Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn CapitaLand (từ 15 tháng 9 2018 đến 30 tháng 6 2019)
  - Giám đốc Đầu tư (GCIO) (từ 01 tháng 01 2018 đên 14 tháng 09 2018)
  - Tổng giám đốc Điều hành (từ tháng 06 2013 đến tháng 12 2017)
  - Phó Tổng giám đốc Điều hành The Ascott Limited (từ tháng 02 2012 đến tháng 05 2013)
  - Giám đốc Điều hành, Ascott Limited (Bắc Á) từ tháng 7 2009 đến tháng 5 2013)
  - Phó Chủ tịch, CapitaLand Limited (từ tháng 02 2007 đến tháng 06 2009)
  - Trưởng Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Kinh tế thuộc Bộ Tài chính (từ tháng 11 2003 đến tháng 01 2007)
  - Trợ lý Giám đốc, Bộ Thương mại và Công nghiệp (từ tháng 11 2001 đến tháng 11 2003)

  Thành tích:

  - Giải thưởng Business China Young Achiever Award năm 2017, giải thưởng công nhận nhà lãnh đạo xuất sắc (dưới 45 tuổi) phát triển kinh doanh tại Singapore hoặc Trung Quốc
  - National Order of Merit (Chevalier de l'Ordre National du Mérite) năm 2016

  *CapitaLand được xếp hạng thứ 10 trong 150 nhà đầu tư và quản lý bất động sản thế giới của năm 2020 do IPE Real Assets bình chọn.

 • Tan Sri Amirsham Bin A Aziz, 69

  Tan Sri Amirsham Bin A Aziz, 69

  Giám đốc

  Là học viên danh giá, tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh tế, đại học Malaya
  Kế toán viên (được cấp phép)

  Nhậm chức: ngày 30 tháng 7 năm 2012
  Tái nhậm chức: ngày 30 tháng 4 năm 2015
  Nhiệm kỳ giám đốc: 8 năm 5 tháng (tính từ 31 tháng 12 năm 2020)

  Phụ trách
  - Chủ tịch, Risk Committee
  - Thành viên, Audit Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Bursa Malaysia Berhad

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Financial Services Talent Council
  - Chủ tịch, Malaysian Investment Development Authority
  - Giám đốc, Petroliam Nasional Berhad
  - Giám đốc, RAM Holdings Berhad
  - Giám đốc, Samling Global Limited
  - Giám đốc, StarChase Motorsports Limited
  - Chủ tịch, Themed Attractions & Resorts Sdn. Bhd.
  - Giám đốc, Wearnes Automotive Pte Limited

  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành ngân hàng Malayan Banking Berhad (từ năm 1994 đến 2008)
  - Bộ trưởng bộ Liên bang Malaysia, điều hành cục Hoạch định Kinh tế và Thống kê (từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 4 năm 2009)
  - Chủ tịch, Malaysian National Economic Advisory Council (từ ngày 1 tháng 6 năm 2009 đến 31 tháng 5 năm 2011)

  Thành tích:
  - Công nhận Global Hall of Fame bởi Hiệp hội quốc tế International Association of Outsourcing Professionals năm 2009
  - Giải thưởng Asian Bankers Lifetime Achievement Award năm 2008

 • Ông Stephen Lee Ching Yen, 72

  Ông Stephen Lee Ching Yen, 72

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đại học Northwestern University, Illinois, Mỹ, 

  Nhậm chức: ngày 1 tháng 1 năm 2013
  Tái nhậm chức: ngày 18 tháng 4 năm 2016
  Nhiệm kỳ giám đốc: 8 năm (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Phụ trách
  - Chủ tịch, Nominating Committee
  - Thành viên, Executive Resource và Compensation Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, SIA Engineering Company Limited

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Thành viên, Council of Presidential Advisers
  - Thành viên Hội đồng, Quỹ học bổng Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund
  - Giám đốc, Thương hiệu thời trang G2000 Apparel (S) Private Limited
  - Giám đốc điều hành, Great Malaysia Textile Investments Pte Ltd
  - Giám đốc, Kidney Dialysis Foundation
  - Giám đốc, NTUC Enterprise Co-operative Limited
  - Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited
  - Thành viên Hội đồng, NTUC-ARU (đơn vị Nghiên cứu)
  - Giám đốc, Ngân hàng Shanghai Commercial Bank Ltd
  - Giám đốc Điều hành, Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank Limited
  - Giám đốc, Singapore Labour Foundation
  - Giám đốc, Temasek Holdings (Private) Limited
  - Chủ tịch, Tripartite Alliance Limited

  Từng thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:
  - Chủ tịch, Hãng hàng không Singapore Airlines Limited

  Kinh nghiệm
  - Chủ tịch, Singapore Airlines Limited (2006 - 2016)
  - Chủ tịch, International Enterprise Singapore (1995 - 2002)
  - Chủ tịch/ Cố vấn, PSA International Pte Ltd (2002 - 2005)
  - Chủ tịch, hiệp hội Singapore Business Federation (2002 - 2008)
  - Chủ tịch, hiệp hội Singapore National Employers Federation (1988 - 2014)

  Thành tích
  - Giải thưởng Hàng đầu The Order of Nila Utama bởi Singapore National Day Awards năm 2015
  - Giải thưởng The Distinguished Service Award bởi hội Singapore National Trades Union Congress năm 2015
  - Giải thưởng The Distinguished Service Order bởi Singapore National Day Awards năm 2006
  - Giải thưởng The Public Service Star bởi Singapore National Day Awards năm 1998

 • Ông Philip Nalliah Pillai, 73

  Ông Philip Nalliah Pillai, 73

  Giám đốc

  Học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp Cử nhân Luật, trường đại học Singapore
  Tốt nghiệp trường đại học luật Harvard, chuyên ngành LLM and Doctor of Juridical Sciences (SJD), Mỹ
  Được công nhận luật sư tại Singapore, vương quốc Anh và xứ Wales

  Nhậm chức: ngày 25 tháng 4 năm 2014
  Tái nhậm chức: ngày 24 tháng 4 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 6 năm 8 tháng (tính từ 31 tháng 12 năm 2020)

  Phụ trách:
  - Thành viên, Audit Committee
  - Thành viên, Nominating Committee 

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của công ty niêm yết khác:
  - Giám đốc, Inland Revenue Authority of Singapore
  - Giám đốc, SMRT Corporation Ltd
  - Giám đốc, SMRT Trains Ltd

  Kinh nghiệm:
  - Thẩm phán quan tòa Supreme Court của Singapore (từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012)
  - Cố vấn tòa án (từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010)
  - Thành viên Cố vấn pháp luật (từ năm 2007 đến 2013)
  - Thuộc nhóm điều hành, Allen & Overy, Shook Lin & Bok JLV (từ năm 2000 đến 2008)
  - Thuộc nhóm điều hành, Shook Lin & Bok, Singapore (từ năm 1986 đến 2009)
  - Hơn 23 năm tư vấn luật cho các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn tài chính và bảo hiểm

  Thành tích
  - Huân chương The Public Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2003

 • Ông Kee Teck Koon, 63

  Ông Kee Teck Koon, 63

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ trường đại học Oxford, Anh

  Nhậm chức: ngày 22 tháng 9 năm 2014
  Tái nhậm chức: ngày 30 tháng 4 năm 2015
  Nhiệm kỳ giám đốc: 6 năm 3 tháng (tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Phụ trách
  - Thành viên, hội Finance and Investment Committee
  - Thành viên, hội Executive Resource and Compensation Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Tập đoàn Raffles Medical Group Ltd

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, hãng hàng không Changi Airports International Pte Ltd
  - Giám đốc, Mandai Safari Park Holdings Pte. Ltd.
  - Giám đốc, Lien Foundation
  - Giám đốc Điều hành, NTUC Enterprise Co-operative Limited
  - Phó Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited
  - Cố vấn, tập đoàn Temasek International Advisors Pte Ltd

  Kinh nghiệm
  - Ngưng công tác tại CapitaLand vào tháng 7 năm 2009 sau 13 năm cống hiến

   

 • Ông Chaly Mah Chee Kheong, 64

  Ông Chaly Mah Chee Kheong, 64

  Giám đốc

  Thạc sỹ chuyên ngành Thương mại, đại học University of Melbourne
  Hội viên, học viện Institute of Chartered Accountants (Úc)
  Thành viên, Certified Practising Accountants (Úc)
  Thành viên, học viện Institute of Singapore Chartered Accountants

  Nhậm chức giám đốc: ngày 1 tháng 2 năm 2017
  Tái nhậm chức: 24 tháng 4 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 11 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Phụ trách:
  - Chủ tịch, Audit Committee
  - Thành viên, Risk Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Netlink NBN Management Pte Ltd (Manager of Netlink NBN Trust)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Hội viên Uỷ ban Kiểm toán, Asian Infrastructure Investment Bank
  - Thành viên Hội đồng, Đại học National University of Singapore
  - Chủ tịch, trường Đại học National University of Singapore Business School Accounting Advisory Board
  - Chủ tịch, Singapore Accountancy Commission
  - Giám đốc, Singapore Economic Development Board
  - Chủ tịch, Singapore Tourism Board

  Kinh nghiệm
  - Tổng Giám đốc Điều hành Deloitte (Châu Á-Thái Bình Dương), Chủ tịch của Deloitte Singapore, Thành viên Deloitte Global Executive, và Phó Chủ tịch Deloitte Global Board, ngưng công tác vào tháng 5 năm 2016 sau 38 năm cống hiến

  Thành tích
  - Huân chương The Public Service Medal bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2014

 • Ông Anthony Lim Weng Kin, 61

  Ông Anthony Lim Weng Kin, 61

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân, đại học Singapore
  Tham gia khóa Quản trị cấp cao của trường Harvard Business School, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc: 11 tháng 8 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 5 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Phụ trách:
  - Finance and Investment Committee (Thành viên)

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty khác với chức vụ:
  - Giám đốc, Vista Oil & Gas S.A.B, de C.V

  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch GIC Pte Ltd (GIC) (các khu vực ở Mỹ), ngưng công tác năm 2017 sau 19 năm cống hiến

 • Ông Gabriel Lim Meng Liang, 44

  Ông Gabriel Lim Meng Liang, 44

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, đại học Cambridge, Vương quốc Anh
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế, trường London School of Economics, Vương quốc Anh
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị, đại học Stanford, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc: 11 tháng 08 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 5 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Phụ trách:
  - Audit Committee (Thành viên)
  - Risk Committee (Thành viên)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số tổ chức với chức vụ:
  - Giám đốc, Civil Service College
  - Thứ trưởng, bộ Truyền thông và Công nghê thông tin chính phủ
  - Giám đốc, National Healthcare Group Pte Ltd
  - Giám đốc, quỹ Khảo cứu quốc gia National Research Foundation
  - Giám đốc, Singapore Innovate Pte. Ltd
  - Thành viên Hội đồng giám sát của học viện quốc tế St. Joseph’s Institution International Ltd
  - Thành viên Hội đồng giám sát của học viện quốc tế (trường tiểu học) St. Joseph’s Institution International Elementary School Ltd

  Kinh nghiệm:
  - Thứ trưởng, bộ Thông tin và Truyền thông.
  - Làm việc tại Bộ Thông tin Truyền thông Singapore, Bộ Phát triển Truyền thông Singapore, văn phòng Thủ tướng, Bộ Y tế Quốc phòng
   

 • Bà Goh Swee Chen, 59

  Bà Goh Swee Chen, 59

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin, đại học Victoria University of Wellington, New Zealand
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, đại học University of Chicago, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc vào ngày: 1 tháng 9 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 4 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Phụ trách:
  - Executive Resource and Compensation Committee (Thành viên)


  Hiện thuộc ban chỉ đạo của các công ty với chức vụ:

  - Chủ tịch, Shell Companies tại Singapore
  - Chủ tịch, Global Compact Network Singapore
  - Giám đốc, viện Human Capital Leadership Institute Pte. Ltd.
  - Chủ tịch, Institute of Human Resource Professionals Limited
  - Phó Chủ tịch, Hiệp hội Nhà tuyển dụng Singapore National Employer Federation
  - Giám đốc, trường đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore University of Technology and Design
  - Thành viên Cố vấn Hội đồng, hội The Centre for Liveable Cities


  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch, công ty Shell và Phó Chủ tịch Global Compact Network, Singapore; gia nhập Shell vào năm 2003 và giữ nhiều chức vụ điều hành trước khi nhậm chức Chủ tịch Shell Companies tại Singapore vào tháng 10, 2014

   

Ban giám đốc
 • Ông Lee Chee Koon

  Ông Lee Chee Koon

  Tổng Giám đốc Điều hành
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Lee Chee Koon là Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn CapitaLand và trực thuộc Hội đồng quản trị của Tập đoàn.

  Kể từ khi Ông Lee Chee Koon được chỉ định làm Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của Tập đoàn CapitaLand vào tháng 9 năm 2018, Tập đoàn đã dịch chuyển theo hướng mà ông gọi là “CapitaLand 3.0”. Thuật ngữ này biểu thị một Tập đoàn CapitaLand được dẫn dắt bởi ban lãnh đạo thứ ba kể từ khi tập đoàn được niêm yết vào năm 2000. Thuật ngữ mô tả tầm nhìn của một công ty bất động sản tập trung và linh hoạt, cân bằng và đa dạng về loại hình kinh doanh và về mặt địa lý, cùng với quyết tâm tăng trưởng mạnh mẽ.

  Sự thay đổi đáng chú ý nhất diễn ra dưới sự lãnh đạo của Ông Lee Chee Koon là việc mua lại Ascendas-Singbridge vào năm 2019, cho thấy sự đa dạng hóa của CapitaLand hướng vào phân khúc khu phức hợp văn phòng, bất động sản công nghiệp và sản xuất, là phân khúc đang đạt được quy mô đáng kể ở Ấn Độ - một trong các khu vực địa lý trọng điểm hiện tại của CapitaLand.

  Sau thương vụ mua lại Ascendas-Singbridge, CapitaLand hiện là một trong những công ty bất động sản đa dạng lớn nhất Châu Á, đứng đầu trong danh sách nhà quản lý đầu tư bất động sản lớn nhất châu Á và đứng thứ 10 trên toàn cầu.

  Trước khi trở thành CEO, Ông Lee Chee Koon là Giám đốc Đầu tư của Tập đoàn (CIO) và chịu trách nhiệm xác định các cơ hội tăng trưởng và phân bổ vốn.
  Kể từ khi gia nhập CapitaLand vào năm 2007, ông đã nắm giữ một số chức vụ trong Tập đoàn, bao gồm vai trò là Giám đốc điều hành của The Ascott Limited (Ascott) và Tổng Giám đốc Ascott Trung Quốc.

  Ông Lee Chee Koon đã được trao tặng Giải thưởng Doanh nhân trẻ Trung Quốc của Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long) vào năm 2017, vì những đóng góp của ông đối với việc tăng cường quan hệ Singapore -Trung Quốc thông qua Ascott.

  Vào năm 2016, ông được Tổng thống Pháp trao tặng giải thưởng cao quý National Order of Merit (Chevalier de l’Ordre National du Mérite) vì đóng góp của Ascott cho chính phủ nước này.
  Ông tốt nghiệp loại Ưu, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí của trường Đại học Quốc gia Singapore. Sau đó, ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí của trường Imperial College London, Vương quốc Anh.

  Ban giám đốc và thành viên hiệp hội

  • Giám đốc điều hành – CapitaLand Limited
  • Giám đốc - Ascott Residence Trust Management Limited
  • Giám đốc, Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation
  • Giám đốc, Temasek Foundation Nurtures CLG Limited
  • Giám đốc, EDBI Pte Ltd
  • Giám đốc, SkillFuture Singapore Agency

 • Ông Jason Leow

  Ông Jason Leow

  Chủ tịch Singapore và Quốc Tế
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Jason Leow là Chủ tịch Singapore và Quốc Tế, Tập đoàn CapitaLand. Ông giám sát hoạt động kinh doanh và phát triển của tập đoàn CapitaLand tại Singapore, Việt Nam và các thị trường quốc tế khác (Ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ). Ông là thành viên của Ban Điều hành CapitaLand.

  Sự nghiệp của ông Jason Leow tại CapitaLand bắt đầu từ 26 năm trước, tức năm 1994. Gần một nửa nhiệm kỳ của ông đã được dành để phát triển việc kinh doanh của Tập đoàn tại Trung Quốc. Từ năm 2009 đến năm 2014, ông là CEO của CapitaLand Trung Quốc, dẫn dắt phân khúc nhà ở cũng như phân khúc khu thương mại phức hợp ở đây, bao gồm 8 dự án Raffles City Trung Quốc. Năm 2014, ông trở lại Singapore và đảm nhận vai trò CEO và Giám đốc điều hành của CapitaLand Mall Asia. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc vận hành của Tập đoàn CapitaLand và chịu trách nhiệm về các dịch vụ hỗ trợ hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các hoạt động kinh doanh trên các khu vực địa lý và các loại tài sản trên toàn cầu. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ hiện tại, ông Jason Leow là Chủ tịch CapitaLand, (Châu Á* & Bán lẻ), ngoài việc giám sát sự phát triển của Singapore, Malaysia và Indonesia, cũng như thị trường Việt Nam, ông còn quản lý các hoạt động bán lẻ trên toàn Tập đoàn.
  Ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Fudan.Vào năm 2007, ông tham dự khóa đào tạo Quản lý cấp cao của đại học Harvard.

  Ban giám đốc và thành viên hiệp hội

  • Thành viên, Singapore Chartered Accountant
  • Thành viên, Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises
  • Thành viên Ủy ban, Home Detention Advisory Committee 4
  • Thành viên Ủy ban, Quỹ NTUC-U Care Fund.

  *Asia (ex-China)

 • Ông Lucas Loh

  Ông Lucas Loh

  Chủ tịch, Trung quốc
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Lucas Loh là chủ tịch Tập đoàn CapitaLand Trung Quốc từ năm 2014. Ông giám sát việc kinh doanh của Tập đoàn tại Trung Quốc, một trong những thị trường trọng điểm của Tập đoàn. Ông là thành viên của Ban điều hành CapitaLand.

  Ông gia nhập CapitaLand vào tháng 9/2001 và làm viêc tại Trung Quốc trong 16 năm kể từ năm 2004. Ông Lucas Loh đã dẫn dắt và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và thu nhập của Tập đoàn tại thị trường Trung quốc. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, tài sản của CapitaLand Trung Quốc đã đóng góp vào khoảng 42% thu nhập trước thuế của Tập đoàn. Dưới sự lãnh đạo của ông, CapitaLand đã hoàn thành và khai trương bốn dự án phát triển tích hợp Raffles City, bao gồm Raffles City Trùng Khánh, khai trương vào tháng 9 năm 2019.

  Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của CapitaLand Trung Quốc, Ông Lucas Loh là Phó Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Đầu tư (CIO) của CapitaLand Trung Quốc, và Tổng Giám đốc khu vực tại Nam Trung Quốc, nơi đã xây dựng chuyên môn sâu của ông tại Quảng Châu, Thâm Quyến và Datansha. Ông cũng chịu trách nhiệm điều hành kinh doanh tài chính bất động sản của công ty, bao gồm Quỹ Raffles City China Income Venture (trước đây gọi là Quỹ Raffles City China) và thành lập Quỹ đầu tư Raffles City China Investment Partners III (RCCIP III) trị giá 1,5 tỷ USD.

  Ông Lucas Loh có bằng Cử nhân Quản lý Bất động sản của Đại học Quốc gia Singapore. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Oklahoma City và tham dự Chương trình Quản lý Nâng cao tại Trường Kinh doanh Harvard năm 2013.

  Ban giám đốc và thành viên hiệp hội

  • Giám đốc, CapitaLand Retail China Trust Management Limited
  • Giám đốc, Lai Fung Holdings Limited
  • Thành viên hội đồng, Singapore-Zhejiang Economic and Trade Council
  • Thành viên hội đồng, Singapore-Jiangsu Cooperation Council
  • Thành viên hội đồng, Singapore-Guangdong Collaboration Council
  • Thành viên hội đồng, Singapore-Sichuan Trade and Investment Committee
  • Thành viên hội đồng, Singapore Chamber of Commerce and Industry tại Trung Quốc (Thượng Hải)

 • Ông Jonathan Yap

  Ông Jonathan Yap

  Chủ tịch Tài Chính
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Jonathan Yap là Chủ tịch Tài Chính của tập đoàn CapitaLand. Ông giám sát nền tảng quỹ của Tập đoàn bao gồm sáu Quỹ tín thác được liệt kê với tổng vốn hóa thị trường khoảng 31,3 tỷ đô la Singapore tính đến ngày 30 tháng 09 năm 2020, cùng với hơn 20 quỹ tư nhân. Ông cũng giám sát việc kinh doanh của Tập đoàn tại Ấn Độ. Ông Jonathan Yap là thành viên của Ban điều hành CapitaLand.

  Vào ngày ngày 30 tháng 06 năm 2020 nền tảng quỹ CapitaLand trị giá khoảng 74,5 tỷ đô la Singapore thuộc tài sản được quản lý (AUM), đưa CapitaLand trở thành nhà quản lý đầu tư bất động sản hàng đầu ở châu Á và lớn thứ 10 trên thế giới. Tập đoàn đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng hơn nữa lên 100 tỷ đô la Singapore AUM vào năm 2024. Sau khi sáp nhập với sáp nhập với Ascendas-Singbridge (ASB), hoạt động kinh doanh của CapitaLand tại Ấn Độ đã trở thanh thị trường địa lý cốt lõi mới nhất của Tập đoàn, cam kết tăng AUM từ khoảng 3,2 tỷ đô la Singapore vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 lên 7 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. Ông Jonathan Yap sẽ giám sát cả nền tảng quỹ của CapitaLand cũng như hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tại Ấn Độ để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 7 năm 2019, ông Jonathan Yap là Giám đốc điều hành Tập đoàn (COO) và Giám đốc Tài chính Tập đoàn (CFO) của ASB. Với tư cách là COO Tập đoàn, ông giám sát các hoạt động của ASB tại Hàn Quốc và mở rộng sang các thị trường mới. Với tư cách là Giám đốc tài chính của Tập đoàn, Ông đã giám sát tài chính, chiến lược và phát triển doanh nghiệp cũng như các chức năng quản lý rủi ro doanh nghiệp của ASB. Ông bắt đầu làm việc tại ASB kể từ khi thành lập vào tháng 6 năm 2015 và đồng thời là CIO cũng như người đứng đầu Quỹ bất động sản trong hai năm đầu tiên của công ty.

  Trước khi thành lập ASB, ông đã làm việc cho Ascendas Pte Ltd. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của thị trường Ấn Độ từ năm 2010 đến 2015, Giám đốc điều hành, Quỹ India Funds, từ năm 2007 đến 2014 và Giám đốc điều hành, giám sát vận hành tại Ấn Độ từ năm 2004 đến năm 2007. Trong thời gian đó, ông đã dẫn đầu danh sách của Ascendas India Trust giành giải thưởng trên Sàn giao dịch Singapore. Ông cũng là Trợ lý Giám đốc điều hành Tập đoàn cho các Quỹ nước ngoài & Ấn Độ của Ascendas Pte Ltd từ năm 2012 đến 2015.

  Ông có bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý Bất động sản và bằng Thạc sĩ Khoa học về Quản lý Dự án, Đại học Quốc gia Singapore.

  Ban giám đốc và thành viên hiệp hội

  • Giám đốc, CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited
  • Giám đốc, Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd
  • Chủ tịch, REIT Association Singapore

 • Ông Manohar Khiatani

  Ông Manohar Khiatani

  Giám đốc điều hành cấp cao
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Manohar Khiatani là Giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn CapitaLand. Ông Manohar hỗ trợ Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn trong các vấn đề liên quan đến hội nhập công ty, sáng kiến toàn cầu cũng như hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ và khu phức hợp văn phòng. Ông cũng giám sát Trung tâm Đổi mới Phát triển Giải pháp và Dịch vụ Khách hàng. Ông Manohar là thành viên Ủy ban Điều hành của CapitaLand. Đồng thời với trách nhiệm tại CapitaLand, Manohar là Cố vấn đặc biệt cho Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Kinh tế Singapore (EDB).

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 7 năm 2019, ông đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Ascendas-Singbridge. Trước khi gia nhập Ascendas vào năm 2013, ông là Tổng Giám đốc Điều hành của JTC Corporation (JTC), cơ quan lãnh đạo chính phủ Singapore để lên kế hoạch, thúc đẩy và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp. Tại JTC, ông đi đầu trong việc phát triển các giải pháp cơ sở hạ tầng cho các lĩnh vực khác nhau và định vị công ty là cơ sở hạ tầng công nghiệp mới.

  Trước khi gia nhập JTC năm 2009, ông Manohar là Phó Giám đốc điều hành tại Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB). Ông gia nhập EDB năm 1986, nơi ông đóng vai trò phát triển và chuyển đổi các ngành quan trọng trong nền kinh tế Singapore như hàng không vũ trụ, hàng hải và kinh tế biển, điện tử, kỹ thuật chính xác, cung ứng, truyền thông, và công nghệ sạch. Ông cũng chịu trách nhiệm về các hoạt động EDB tại Châu Mỹ và Châu Âu.

  Từ năm 1994 đến 1999, ông Manohar là Giám đốc điều hành của Preussag SEA, một tập đoàn đa ngành của Đức, nơi ông chịu trách nhiệm phát triển công việc kinh doanh của nhóm tại Đông Nam Á. Ông quay lại EDB năm 1999.

  Ông Manohar là Thành viên Hội đồng quản trị của một số công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, gồm Ascendas Funds Management (S) Limited (quản lý Ascendas Real Estate Investment Trust niêm yết Singapore), Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd (quản lý ủy thác của Ascendas India Trust niêm yết Singapore), và SIA Engineering Company Ltd. Ông cũng là thành viên của nhiều ủy ban kinh doanh và chính phủ. Ông Manohar từng nằm trong Ủy Ban của JTC Corporation, Jurong International, Jurong Port, SPRING Singapore và Cơ quan phát triển truyền thông.

  Ông có bằng Thạc sĩ Kiến trúc Hải quân của Đại học Hamburg, Đức. Ông cũng đã tham dự Chương trình quản lý nâng cao tại Trường Kinh doanh Harvard năm 2006.

  Thành viên Ban Giám đốc và Hiệp hội 

  • Phó Chủ tịch và Giám Đốc, quỹ tín thác Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd
  • Giám đốc, quỹ Ascendas Funds Management (S) Limited
  • Giám đốc, công ty SIA Engineering Company Limited
  • Chủ tịch, hiệp hội EDB
  • Thành viên Ban Quản trị , học viện Institute of Real Estate and Urban Studies
  • Phó Chủ tịch, South Asia Business Group, Singapore Business Federation
  • Thành viên Hội đồng Malaysia-Singapore Business, Singapore Business Federation
  • Thành viên Hội đồng Cố vấn, Singaporean-German Chamber of Industry and Commerce 
 • Ông Andrew Lim

  Ông Andrew Lim

  Tổng Giám đốc Tài chính
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Andrew Lim là Giám đốc Tài chính Tập đoàn (CFO) của Tập đoàn CapitaLand. Khi nắm giữ chức vụ, ông trực tiếp giám sát các chức năng của nhóm tài chính, báo cáo và kiểm soát tài chính, ngân quỹ, thuế, quản lý rủi ro, quan hệ nhà đầu tư và các vấn đề hành chính của bộ phận kiểm toán nội bộ của CapitaLand. Ông là thành viên của Ban điều hành CapitaLand. Ông cũng chịu trách nhiệm về chiến lược đầu tư của Tập đoàn, bao gồm sáp nhập và mua lại ở cấp Tập đoàn. Ông cũng giám sát trung tâm chiến lược xuất sắc của Tập đoàn, tập trung hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 1 năm 2017, Ông Andrew Lim từng là Giám đốc điều hành và Quản lý khu vực Đông Nam Á cho mảng Tư vấn Bảo hiểm Bất động sản và Khách sạn tại HSBC trong 12 năm.

  Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hạng Ưu và Cử nhân Thương mại của Trường Kinh doanh Rotman tại Đại học Toronto và là một nhà phân tích tài chính CFA.

  Ban giám đốc và thành viên hiệp hội

  • Giám đốc, CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited
  • Giám đốc, Ascendas Funds Management (S) Limited
  • Giám đốc, Ascott Residence Trust Management Limited
  • Giám đốc, CapitaLand Retail China Trust Management Limited
  • Giám đốc, CapitaLand Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd.
  • Chủ tịch, Hiệp hội quỹ tín thác Real Estate Investment Trust Association of Singapore (05/2018 - 09/2020)
  • Thành viên, Ủy ban Singapore Chartered Accountants’ CFO
  • Thành viên, Hội đồng Accounting Standards Council
  • Thành viên, Accounting for Sustainability Circle of Practice khu vực Châu Á.

 • Ông Tan Seng Chai

  Ông Tan Seng Chai

  Tổng Giám đốc Nhân Sự
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Tan Seng Chai là Tổng Giám đốc Nhân Sự Tập đoàn CapitaLand. Ông chịu trách nhiệm quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lãnh đạo và tài năng để hỗ trợ cho tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ông phụ trách giám sát các hoạt động chức năng của Tập đoàn bao gồm Nhân sự - Hành Chính, Truyền thông, Pháp lý & Văn thư, Cung ứng, Quy trình Kinh doanh toàn cầu. Ông cũng giám sát hoạt động Phát triển Tổ chức của Tập đoàn bao gồm việc triển khai các chương trìnhTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ông là thành viên của Ban Điều hành CapitaLand và là Giám đốc điều hành của CapitaLand Hope Foundation, tổ chức từ thiện của CapitaLand. Trước đó, ông là Giám đốc nhân sự của Tập đoàn, vị trì mà ông đảm nhận kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Các chức vụ trước đây của ông trong Tập đoàn bao gồm Giám đốc Điều hành (CCO), Phó Giám đốc Điều hành CCO và Giám đốc Nhân sự.

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 2/2008, ông Tan Seng Chai đã làm việc với Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd, Singapore (Chartered) trong 12 năm. Ông nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty bao gồm đứng đầu tổ chức nguồn nhân lực trên toàn thế giới cũng như giám sát việc thực hiện dự án quan trọng và các hoạt động đầu tư chiến lược.

  Ông có bằng hạng Ưu về Kỹ thuật Xây dựng & Kết cấu và bằng Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Công nghiệp & Hệ thống của Đại học Quốc gia Singapore.

  Ban giám đốc

  • Giám đốc điều hành, Quỹ CapitaLand Hope Foundation

 • Ông Kevin Goh

  Ông Kevin Goh

  Tổng Giám đốc Điều hành, Lưu trú Tập
  đoàn CapitaLand và
  Tổng Giám đốc Điều hành, The Ascott Limited

  Ông Kevin Goh giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành chuỗi Lưu trú của Tập đoàn CapitaLand, chịu trách nhiệm cho sự phát triển của khối lưu trú CapitaLand. Ông đồng thời là Giám đốc điều hành của The Ascott Limited (Ascott). Ông là thành viên của Ban điều hành CapitaLand và giám sát Trung tâm chiến lược xuất sắc của Tập đoàn về Công nghệ & Kỹ thuật số. Dưới sự lãnh đạo của ông, Ascott đã đẩy mạnh việc mở rộng toàn cầu vào năm 2019 với khoảng 7.500 căn hộ tại hơn 40 dự án bất động sản trên 30 thành phố thuộc 13 quốc gia; ký kết hơn 14.000 căn hộ trên khoảng 100 tòa nhà.

  Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa Ascott Residence Trust (ART) và Ascendas Hospitality Trust vào tháng 12 năm 2019, góp phần tạo nên Quỹ khách sạn lớn nhất ở châu Á -Thái Bình Dương. Ông Kevin Goh trước đây là Giám đốc điều hành Ascott, vị trí mà ông đảm nhận từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, giám sát các hoạt động phục vụ của nhánh kinh doanh lưu trú và tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới. Trước đó, ông là Giám đốc điều hành Ascott ở Bắc Á từ năm 2013, chịu trách nhiệm về các hoạt động đầu tư và hoạt động của Ascott tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau khi gia nhập Ascott Trung Quốc vào năm 2007, Ông đã làm việc tại Trung Quốc trong hơn 10 năm. Trong thời gian ở Trung Quốc, ông đã đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau như Tổng giám đốc khu vực miền Nam và Đông Trung Quốc, Phó chủ tịch quản lý tài sản và Phó chủ tịch dịch vụ doanh nghiệp. Trước khi gia nhập Ascott, ông Kevin Goh đã làm việc với Accenture, một trong 500 công ty tư vấn quản lý, dịch vụ công nghệ và gia công lớn nhất toàn cầu do tạp chí Fortune bình chọn. Trong suốt sự nghiệp 7 năm của mình với Accenture, ông đã làm việc cho các dự án triển khai hệ thống khác nhau trong các ngành công nghiệp viễn thông và công nghệ cao ở cả Singapore và Úc.

  Ông Kevin Goh có bằng Cử nhân loại Ưu về Kỹ thuật Cơ khí từ Đại học Quốc gia Singapore và là một nhà phân tích tài chính CFA.

 • Bà He Jihong

  Bà He Jihong

  Tổng Giám đốc Điều hành, Trung tâm Dữ
  liệu và Tổng Giám đốc Điều hành Chiến
  lược
  Tập đoàn CapitaLand

  Bà He Jihong là Tổng Giám đốc Điều hành Trung tâm Dữ liệu của Tập đoàn CapitaLand. Bà lãnh đạo việc phát triển Trung tâm Dữ liệu nhằm giúp CapitaLand vươn tới sự vững mạnh về hoạt động kỹ thuật số trong nền kinh tế mới. Đồng thời, bà là Tổng Giám đốc Điều hành Chiến lược của Tập đoàn CapitaLand. Bà xác định chiến lược kinh doanh tập trung cho các lĩnh vực quan trọng và hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững cho Tập đoàn. Bà là thành viên Ban Điều hành của CapitaLand.

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 7 năm 2019, Bà Jihong là Giám đốc Đầu tư (CIO) của Ascendas-Singbridge. Dưới sự lãnh đạo của bà, công ty đã phát triển ra khu vực Châu Á Thái Bình Dương và thiết lập sự hiện diện ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ thông qua việc mua lại danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ đô la. Trước khi được bổ nhiệm làm CIO, bà từng là Giám đốc Chiến lược tại công ty, nơi bà lãnh đạo việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch chuyển đổi của công ty. Bà cũng chịu trách nhiệm cho việc thiết lập các doanh nghiệp mới và lãnh đạo việc thành lập các nền tảng kinh doanh khác nhau trong các lĩnh vực kinh tế mới bao gồm trung tâm dữ liệu và vận hành thương mại điện tử.

  Trước khi làm việc tại ASB, bà là Giám đốc điều hành tại Temasek International, nơi bà tập trung vào việc xác định và phát triển các doanh nghiệp kinh doanh mới có tiềm năng trở thành đơn vị dẫn đầu toàn cầu, khu vực hoặc trong nước. Bà có nhiều kinh nghiệm trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm tư vấn quản lý quốc tế và các công ty đa quốc gia trên các khu vực địa lý nơi bà phát triển chiến lược kinh doanh, thực hiện các kế hoạch quay vòng và thay đổi tổ chức.
  Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học British Columbia ở Canada.

 • Bà Lynette Leong

  Bà Lynette Leong

  Giám đốc bền vững
  Tập đoàn CapitaLand

  Bà Lynette Leong là Giám đốc Phát triển bền vững của Tập đoàn CapitaLand. Bà Leong chịu trách nhiệm về chiến lược và chính sách phát triển bền vững của Tập đoàn và hoạt động chiến lược, xã hội và quản trị (ESG) của Tập đoàn. Bà là thành viên của Ban Điều hành CapitaLand.

  Bà gia nhập CapitaLand từ tháng 10 năm 2007 với vai trò Tổng giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành của CapitaLand Commercial Trust Management Limited, Quản lý của Quỹ tín thác CapitaLand Commercial Trust (CCT) đến tháng 11 năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của bà, CCT đã phát triển để trở thành chủ sở hữu văn phòng lớn nhất tại Singapore với danh mục đầu tư thương mại uy tín. Tài sản thuộc quyền quản lý của công ty đã tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Singapore trong năm 2007 lên hơn 10 tỷ đô la Singapore trong năm 2017. Trong cùng thời gian này, CCT đã đạt được tổng lợi nhuận vượt hơn 120% bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, ngoài ra còn giành được nhiều giải thưởng về quản trị doanh nghiệp, quan hệ nhà đầu tư và bền vững về môi trường.

  Bà Lynette Leong là Giám đốc điều hành tại CapitaLand Commercial từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, sau đó, bà làm việc với tư cách là Giám đốc Sáng tạo Kinh doanh của Tập đoàn CapitaLand. Ở những vị trí này, bà chịu trách nhiệm phát triển một nền tảng vận hành văn phòng toàn cầu, thúc đẩy những đổi mới liên quan đến tương lai. Bà cũng đóng vai trò lãnh đạo chủ chốt trong việc hợp nhất CapitaLand và Ascendas-Singbridge.

  Trước khi gia nhập CapitaLand,bà Lynette giữ vai trò nòng cốt trong các thương vụ mua lại bất động sản quốc tế, quản lý quỹ và tài chính ngân hàng trong hơn 15 năm: CEO của Ascendas Pte Ltd Hàn Quốc; Giám đốc tại văn phòng quản lý đầu tư LaSalle của London, New York, Chicago và châu Á; và Cán bộ cao cấp tại Ngân hàng Standard Chartered.

  Bà Leong có bằng Thạc sĩ Khoa học về Bất động sản và bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý Bất động sản tại Đại học Quốc gia Singapore.

  Ban giám đốc và thanh viên hiệp hội

  • Thành viên Hội đồng quản trị, National Environment Agency Singapore
  • Thành viên Ban cố vấn, Singapore Management University’s Lee Kong Chian School of Business Ban tư vấn, NUS’ School of Design and Environment Cố vấn, Young Women’s Leadership Connection

 • Bà Kng Hwee Tin

  Bà Kng Hwee Tin

  Tổng Giám đốc Điều hành, Tài chính & Dịch vụ Tập đoàn
  CapitaLand Trung Quốc

  Bà Kng Hwee Tin là Tổng Giám đốc Điều hành Tài chính & Dịch vụ Tập đoàn, CapitaLand Trung Quốc và là thành viên Ban Điều hành CapitaLand. Bà giám sát phòng chức năng liên quan đến tài chính, ngân sách, thuế và dịch vụ tập đoàn như truyền thông tập đoàn, nhân sự, thu mua, pháp lý, thư ký và tuân thủ cho hoạt động của tập đoàn tại Trung Quốc. Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 9 năm 2019, Bà Kng Hwee Tin công tác tại ngân hàng OCBC hơn 30 năm. Bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc Điều hành ngân hàng TNHH OCBC Wing Hang năm 2013. Sau đó vào năm 2016, bà điều hành thành công việc hợp nhất ngân hàng trách nhiệm hữu hạn OCBC (Trung Quốc) và Wing Hang (Trung Quốc). Trong thời gian làm việc tại Thượng Hải, bà chịu trách nhiệm về chiến lược và quản lý vận hành của ngân hàng. Trong thời gian này, bà lãnh đạo hoạt động quan trọng của ngân hàng, triển khai mô hình Basel II để quản trị rủi ro, thiết lập mô hình chính sách rủi ro ngân hàng, cũng như thực hiện sáng kiến làm vững mạnh việc quản trị.

  Bà Kng Hwee Tin tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc Gia Singapore, nơi bà được công nhận thành tích xuất sắc với Huy chương Vàng về Tài chính. Bà hoàn thành chương trình Quản lý Cấp cao của trường Kinh doanh Harvard năm 2016 và Chương trình Đào tạo Nhà Điều hành tại trường Wharton thuộc đại Đại học Pennsylvania năm 2004.

 • Ông Tan Yew Chin

  Ông Tan Yew Chin

  Tổng Giám đốc Điều hành
  Tập đoàn CapitaLand Singapore

  Tan Yew Chin là Giám đốc điều hành (CEO), CapitaLand Singapore. Ông chịu trách nhiệm cho dự án bán lẻ, nhà ở và không gian làm việc (bao gồm khối bán lẻ và thương mại) của CapitaLand tại Singapore. Yew Chin là thành viên của Ủy ban điều hành CapitaLand.

  Trước khi được bổ nhiệm, Yew Chin là Giám đốc điều hành khối bán lẻ và thương mại của CapitaLand Singapore, Malaysia & Indonesia từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 7 năm 2019, Yew Chin là Giám đốc điều hành của Ascendas-Singbridge tại Singapore & Đông Nam Á, nơi ông giám sát quản lý đầu tư và phát triển và quản lý tài sản ở Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

  Yew Chin có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản trên lĩnh vực đầu tư, phát triển và quản lý tài sản. Ông là một trong những người tiên phong đã giúp thành lập Technology Park Pte Ltd - tiền thân của Arcasia Land và Ascendas - vào năm 1990, và đã thiết lập và phát triển danh mục đầu tư của Singapore. Ông Tan bắt đầu sự nghiệp vào năm 1987 với Colliers Goh và Tan, nơi ông chịu trách nhiệm quản lý danh mục nhà ở, công nghiệp và thương mại.

  Yew Chin có bằng Cử nhân Khoa học (Tòa nhà) từ Đại học Quốc gia Singapore.