Ban lãnh đạo

CapitaLand Board bao gồm 11 tổng giám đốc, trong đó có 10 người là Non-Executive. Ông Ng Kee Choe giữ chức Chủ Tịch.

Hội Đồng Quản Trị họp hàng quý, để thảo luận về chiến lược mua bán, ngân sách hàng năm, thành tích của tập đoàn và kế hoạch công bố kết quả mỗi quý, 6 tháng và một năm

Thành viên Hội đồng gồm:

Hội đồng quản trị
 • Ông Ng Kee Choe, 73

  Ông Ng Kee Choe, 73

  Chủ tịch
  kiêm Giám đốc

  Học viên danh giá, tốt nghiệp Cử nhân, Đại học Singapore

  Nhậm chức giám đốc: ngày 16 tháng 4 năm 2010
  Nhậm chức Chủ tịch: ngày 01 tháng 05 năm 2012
  Tái nhậm chức giám đốc: ngày 18 tháng 04 năm 2016
  Nhiệm kỳ giám đốc: 7 năm 8 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ Trách:
  – Chủ tịch, Executive Resource and Compensation Committee
  – Chủ tịch, Finance and Investment Committee
  – Thành viên, Nominating Committee 

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác: 
  – Chủ tịch, kiêm Cố vấn ngân hàng PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  – Giám đốc, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd
  – Chủ tịch, Tanah Merah Country Club
  – Thành viên Hội đồng, Temasek Trust

  Từng thuộc ban giám đốc của một số công ty niêm yết:;
  – Chủ tịch, CapitaMalls Asia Limited¹ 
  – Chủ tịch, AusNet Services
  – Singapore Exchange Limited

  Kinh nghiệm:
  – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của DBS Group Holdings Ltd (DBS)
  – Ngưng công tác tại DBS vào tháng 7 năm 2003 sau 33 năm cống hiến

  Thành tích:
  – Giải thưởng Distinguished Service bởi hội Singapore National Trades Union vào năm 2013
  – Phong tặng Huân chương The Meritorious Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2012
  – Giải thưởng The Public Service Star bởi Singapore National Day Awards năm 2001

 • Ông Lim Ming Yan, 55

  Ông Lim Ming Yan, 55

  Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc điều hành
  Giám đốc điều hành

  Học viên danh giá hàng đầu tốt nghiệp Cử nhân ngành Engineering (Mechanical) và Economics, đại học Birmingham, UK

  Nhậm chức giám đốc: ngày 1 tháng 1 năm 2013
  Tái nhậm chức giám đốc: ngày 18 tháng 4 năm 2016
  Nhiệm kỳ: 5 năm (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Hiện thuộc ban giám đốc của một số công ty niêm yết khác:
  - Phó chủ tịch, Ascott Residence Trust Management Limited (quản lý quỹ tín thác Ascott Residence Trust)
  - Phó chủ tịch, CapitaLand Commercial Trust Management Limited (quản lý quỹ tín thác CapitaLand Commercial Trust)
  - Phó chủ tịch, CapitaLand Mall Trust Management Limited (quản lý quỹ tín thác CapitaLand Mall Trust)
  - Phó chủ tịch, CapitaLand Retail China Trust Management Limited (quản lý quỹ tín thác CapitaLand Retail China Trust)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Giám đốc, Business China
  - Chủ tịch, CapitaLand China Holdings Pte Ltd
  - Giám đốc, CapitaLand Hope Foundation
  - Chủ tịch, CapitaLand Mall Asia Limited¹
  - Chủ tịch, CapitaLand Regional Investments Limited
  - Chủ tịch, CapitaLand Singapore Limited
  - Chủ tịch, Quỹ tín thác CTM Property Trust, Steering Committee
  - Chủ tịch, LFIE Holding Limited
  - Giám đốc, Shanghai YiDian Holding (Group) Company
  - Thành viên Hội đồng, Singapore Tourism Board
  - Chủ tịch, The Ascott Limited
  - Chủ tịch, Workforce Singapore Agency

  Từng thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:
  - Central China Real Estate Limited

  Kinh nghiệm
  – Giám đốc điều hành CapitaLand Limited (từ tháng 5 2011 đến tháng 12 2012)
  - Tổng giám đốc điều hành the Ascott Limited (từ tháng 7 năm 2009 tới tháng 12 năm 2012)
  - Tổng giám đốc điều hành CapitaLand China Holdings Pte Ltd (từ tháng 7 năm 2000 tới tháng 6 năm 2009

  Thành tích
  - Phong hiệu Tổng giám đốc điều hành xuất sắc (điều hành ở nước ngoài) bởi giải thưởng Singapore Business Awards năm 2006
  - Giải thưởng Magnolia bởi Shanghai Municipal Government năm 2003 và năm 2005

 • Bà Euleen Goh Yiu Kiang, 63

  Bà Euleen Goh Yiu Kiang, 63

  Giám đốc

  Thành viên, học viện Singapore Chartered Accountants
  Hội viên, học viện Chartered Accountants tại vương quốc Anh và xứ Wales
  Hội viên, học viện Financial Services Member, Chartered Institute of Taxation, vương quốc Anh
  Thành viên, học viện Singapore Institute of Directors

  Nhậm chức: ngày 1 tháng 10 năm 2011
  Tái nhậm chức: ngày 30 tháng 4 năm 2015
  Nhiệm kỳ: 6 năm 3 tháng (tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Thành viên, Finance and Investment Committee
  - Thành viên, Risk Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của một số công ty niêm yết khác:
  - DBS Group Holdings Ltd
  - Royal Dutch Shell plc
  - Chủ tịch, SATS Ltd

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Hiệu trưởng, trường Cinnamon College, National University of Singapore
  - Giám đốc, Ngân hàng DBS Bank Ltd
  - Chủ tịch, DBS Foundation Ltd
  - Chủ tịch, Trường Northlight School (Hiệp hội chính phủ)
  - Chủ tịch, trường Singapore Chinese Girls’ School
  - Giám đốc, Singapore Health Services Pte Ltd
  - Thành viên Hội đồng, Quỹ tín thác Temasek Trust

  Từng thuộc ban giám đốc của một số công ty niêm yết:
  - Aviva plc
  - Singapore Airlines Limited

   

  Kinh nghiệm:
  - Tổng giám đốc điều hành ngân hàng Standard Chartered Bank, Singapore (từ năm 2001 đến tháng 3 năm 2006)
  - Giữ nhiều chức vụ quản lý cấp cao ở ngân hàng Standard Chartered Bank, ngưng công tác vào tháng 3 năm 2006 sau 21 năm làm việc trong ngành Ngân hàng.

   

  Thành tích
  - Giải thưởng The Public Service Star bởi the Singapore National Day Awards năm 2012
  - Phong hiệu Quý Bà của năm 2005
  - Huân chương The Public Service Medal bởi giải thưởng the Singapore National Day Awards năm 2005 

   

   

 • Tan Sri Amirsham A Aziz, 67

  Tan Sri Amirsham A Aziz, 67

  Giám đốc

  Là học viên danh giá, tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh tế, đại học Malaya
  Kế toán viên (được cấp phép)

  Nhậm chức: ngày 30 tháng 7 năm 2012
  Tái nhậm chức: ngày 30 tháng 4 năm 2015
  Nhiệm kỳ: 5 năm 5 tháng (tính từ 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Chủ tịch, Risk Committee
  - Thành viên, Audit Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Bursa Malaysia Berhad

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, Financial Services Talent Council
  - Chủ tịch, Malaysian Investment Development Authority
  - Giám đốc, Petroliam Nasional Berhad
  - Giám đốc, RAM Holdings Berhad
  - Giám đốc, Samling Global Limited
  - Giám đốc, StarChase Motorsports Limited
  - Chủ tịch, Themed Attractions & Resorts Sdn. Bhd.

  Từng thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:
  - CapitaLand Mall Asia Limited¹

  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc điều hành ngân hàng Malayan Banking Berhad (từ năm 1994 đến 2008)
  - Bộ trưởng bộ Liên bang Malaysia, điều hành cục Hoạch định Kinh tế và Thống kê (từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 4 năm 2009)
  - Chủ tịch, Malaysian National Economic Advisory Council (từ ngày 1 tháng 6 năm 2009 đến 31 tháng 5 năm 2011)

  Thành tích:
  - Công nhận Global Hall of Fame bởi Hiệp hội quốc tế International Association of Outsourcing Professionals năm 2009
  - Giải thưởng Asian Bankers Lifetime Achievement Award năm 2008

 • Ông Stephen Lee Ching Yen, 71

  Ông Stephen Lee Ching Yen, 71

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đại học Northwestern, Illinois, Mỹ, 

  Nhậm chức: ngày 1 tháng 1 năm 2013
  Tái nhậm chức: ngày 18 tháng 4 năm 2016
  Nhiệm kỳ: 5 năm (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Chủ tịch, Nominating Committee
  - Thành viên, Executive Resource và Compensation Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, SIA Engineering Company Limited

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Giám đốc, Tập đoàn China National Petroleum Corporation
  - Thành viên, Council of Presidential Advisers
  - Thành viên Hội đồng, Quỹ học bổng Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund
  - Giám đốc, Thương hiệu thời trang G2000 Apparel (S) Private Limited
  - Giám đốc điều hành, Great Malaysia Textile Investments Pte Ltd
  - Giám đốc, Kidney Dialysis Foundation
  - Giám đốc, NTUC Enterprise Co-operative Limited
  - Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited
  - Thành viên Hội đồng, NTUC-ARU (đơn vị Nghiên cứu)
  - Giám đốc, Ngân hàng Shanghai Commercial Bank Ltd
  - Giám đốc điều hành, Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank Limited
  - Giám đốc, Singapore Labour Foundation
  - Chủ tịch, Tripartite Alliance Limited

  Từng thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:
  - Chủ tịch, Hãng hàng không Singapore Airlines Limited

  Kinh nghiệm
  - Chủ tịch, International Enterprise Singapore
  - Chủ tịch/ Cố vấn, PSA International Pte Ltd
  - Chủ tịch, hiệp hội Singapore Business Federation
  - Chủ tịch, hiệp hội Singapore National Employers Federation

  Thành tích
  - Giải thưởng Hàng đầu The Order of Nila Utama bởi Singapore National Day Awards năm 2015
  - Giải thưởng The Distinguished Service Award bởi hội Singapore National Trades Union Congress năm 2013
  - Giải thưởng The Distinguished Service Order bởi Singapore National Day Awards năm 2006
  - Giải thưởng The Public Service Star bởi Singapore National Day Awards năm 1998

 • Ông Philip Nalliah Pillai, 70

  Ông Philip Nalliah Pillai, 70

  Giám đốc

  Học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp Cử nhân Luật, trường đại học Singapore
  Tốt nghiệp trường đại học luật Harvard, chuyên ngành LLM and Doctor of Juridical Sciences (SJD), Mỹ
  Được công nhận luật sư tại Singapore, vương quốc Anh và xứ Wales

  Nhậm chức: ngày 25 tháng 4 năm 2014
  Nhiệm kỳ: 3 năm 8 tháng (tính từ 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Thành viên, Audit Committee
  - Thành viên, Nominating Committee 

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của công ty niêm yết khác:
  - Giám đốc, Inland Revenue Authority of Singapore

  Kinh nghiệm:
  - Thẩm phán quan tòa Supreme Court của Singapore (từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012)
  - Cố vấn tòa án (từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010)
  - Thành viên Cố vấn pháp luật (từ năm 2007 đến 2013)
  - Thuộc nhóm điều hành, Allen & Overy, Shook Lin & Bok JLV (từ năm 2000 đến 2008)
  - Thuộc nhóm điều hành, Shook Lin & Bok, Singapore (từ năm 1986 đến 2009)
  - Hơn 23 năm tư vấn luật cho các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn tài chính và bảo hiểm

  Thành tích
  - Huân chương The Public Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2003

 • Ông Kee Teck Koon, 61

  Ông Kee Teck Koon, 61

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ ngành Mỹ thuật, trường đại học Oxford, Anh

  Nhậm chức: ngày 22 tháng 9 năm 2014
  Tái nhậm chức: ngày 30 tháng 4 năm 2015
  Nhiệm kỳ: 3 năm 3 tháng (tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách
  - Thành viên, hội Finance and Investment Committee
  - Thành viên, hội Executive Resource and Compensation Committee

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết khác:
  - Tập đoàn Raffles Medical Group Ltd

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, hãng hàng không Changi Airports International Pte Ltd
  - Giám đốc, Mandai Safari Park Holdings Pte. Ltd.
  - Giám đốc điều hành, NTUC Enterprise Co-operative Limited
  - Phó Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited
  - Cố vấn, tập đoàn Temasek International Advisors Pte Ltd

  Từng thuộc ban giám đốc của công ty niêm yết:
  - CapitaLand Commercial Trust Management Limited (quản lý quỹ tín thác CapitaLand Commerical Trust)

  Kinh nghiệm
  - Ngưng công tác tại CapitaLand vào tháng 7 năm 2009 sau 13 năm cống hiến

   

 • Ông Chaly Mah Chee Kheong, 62

  Ông Chaly Mah Chee Kheong, 62

  Giám đốc

  Hội viên, học viện Institute of Chartered Accountants (Úc)
  Thành viên, CPA (Úc)
  Thành viên, học viện Institute of Singapore Chartered Accountants

  Tốt nghiệp Cử nhân ngành Thương mại trường đại học Melbourne
  Nhậm chức: ngày 1 tháng 2 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 11 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Phụ trách:
  - Chủ tịch, Audit Committee
  - Thành viên, Risk Committee

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số công ty niêm yết khác:
  - Chủ tịch, CM38 Capital Pte Ltd
  - Đại học National University of Singapore
  - Chủ tịch, trường Đại học National University of Singapore Business School Accounting Advisory Board
  - Sentosa Development Corporation
  - Chủ tịch, Sentosa Leisure Management Pte Ltd
  - Chủ tịch, Singapore Accountancy Commission
  - Singapore Economic Development Board
  - Chủ tịch, Singapore International Chamber of Commerce
  - Chủ tịch, Singapore Tourism Board

  Kinh nghiệm
  - Tổng giám đốc điều hành Deloitte Southeast Asia và Chủ tịch của Deloitte Singapore, ngưng công tác vào tháng 5 năm 2016 sau 38 năm cống hiến
  - Tổng giám đốc điều hành Deloitte Asia Pacific
  - Thành viên của Deloitte Global Executive
  - Phó Chủ tịch của Deloitte Global Board

  Thành tích
  - Huân chương The Public Service Medal bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2014

 • Ông Anthony Lim Weng Kin, 60

  Ông Anthony Lim Weng Kin, 60

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân, đại học Singapore
  Tham gia khóa Quản trị cấp cao của trường Harvard Business School, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc: 11 tháng 8 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 5 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Hiện thuộc ban giám đốc của công ty khác với chức vụ:
  - Giám đốc, Vista Oil & Gas S.A.B, de C.V

  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch tập đoàn đầu tư thuộc chính phủ Singapore GIC Private Limited (trụ sở London) từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 12 năm 2016
  - Chủ tịch tập đoàn đầu tư thuộc chính phủ Singapore GIC Private Limited (trụ sở Mỹ) từ năm 1998 đến tháng 8 năm 2009
  - Giám đốc điều hành tổ chức ngân hàng của Mỹ Bankers Trust Company (từ năm 1987 đến năm 1998)
  - Trợ lý Giám đốc, Giám đốc bộ phận Foreign Exchange, Gold, and Liquidity Division của ngân hàng trung ương thuộc chính phủ Singapore (từ năm         1983 đến 1986)
   

 • Ông Gabriel Lim Meng Liang, 42

  Ông Gabriel Lim Meng Liang, 42

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, đại học Cambridge, Vương quốc Anh
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế, trường London School of Economics, Vương quốc Anh
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị, đại học Stanford, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc: 11 tháng 08 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 5 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của một số tổ chức với chức vụ:
  - Thứ trưởng, bộ Truyền thông và Công nghê thông tin chính phủ
  - Giám đốc quỹ LHL Trailblazer Fund
  - Giám đốc tập đoàn Y tế quốc gia National Healthcare Group Pte Ltd
  - Giám đốc quỹ Khảo cứu quốc gia National Research Foundation
  - Giám đốc Singapore Innovate Pte. Ltd
  - Thành viên Hội đồng giám sát của học viện quốc tế St. Joseph’s Institution International Ltd
  - Thành viên Hội đồng giám sát của học viện quốc tế (trường tiểu học) St. Joseph’s Institution International Elementary School Ltd

  Kinh nghiệm:
  - Tổng giám đốc điều hành, tổ chức phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông của Singapore (từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016)
  - Giám đốc điều hành, tổ chức phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông của Singapore (từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2016)
  - Tổng giám đốc điều hành, tổ chức phát triển Truyền thông của Singapore (từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 10 năm 2016)
  - Thư ký riêng của Thủ tướng Singapore (từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014)
  - Giám đốc Chính sách Quân sự, Bộ Quân sự (từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011)
  - Thành viên, chương trình đào tạo quản lý và lãnh đạo tại trường kinh doanh Stanford Business School, Mỹ (từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010)
  - Giám đốc bộ phận Phát triển và Hợp tác Quốc tế, thuộc Bộ Y tế (từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 8 năm 2009)
   

 • Bà Goh Swee Chen, 57

  Bà Goh Swee Chen, 57

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin, đại học Victoria University of Wellington, New Zealand
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, đại học University of Chicago, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc vào ngày: 1 tháng 9 năm 2017
  Nhiệm kỳ giám đốc: 4 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017)


  Hiện thuộc ban chỉ đạo của các công ty với chức vụ:

  - Chủ tịch của Shell Companies tại Singapore
  - Chủ tịch của Global Compact Network Singapore
  - Giám đốc tổ chức Human Capital Leadership Institute Pte. Ltd.
  - Chủ tịch tổ chức Institute of Human Resource Professionals Limited
  - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà tuyển dụng Singapore National Employer Federation
  - Giám đốc trường đại học Công nghệ và Thiết kế
  - Thành viên Cố vấn Hội đồng, hội The Centre for Liveable Cities


  Kinh nghiệm:
  - Chủ tịch Shell Companies tại Singapore (từ năm 2014 đến nay)
  - Phó Chủ tịch (Toàn cầu), bộ phận City Solutions, New Energies, thuộc tập đoàn Shell Group
  - Phó Chủ tịch, bộ phận Commercial Fuels & Lubricants (khu vực Châu Á Thái Bình Dương/ Trung Đông/ Pakistan), thuộc tập đoàn Shell Group (từ năm   2011 đến 2016)
  - Phó Chủ tịch, phòng Business Improvement, Global Lubricants, tập đoàn Shell Group (từ năm 2009 đến 2010)
  - Phó Chủ tịch, Global IT Services, Shell International BV (Từ năm 2004 đến năm 2008)
   

Ban giám đốc
 • Ông Lim Ming Yan

  Ông Lim Ming Yan

  Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand Limited

  Ông Lim Ming Yan là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn CapitaLand Limited. Ông vừa giữ chức Giám đốc của CapitaLand Limited, vừa là Phó chủ tịch các Quỹ tín thác CapitaLand Mall Trust Management Limited, CapitaLand Commercial Trust Management Limited, CapitaLand Retail China Trust Management Limited and Ascott Residence Trust Management Limited, kiêm Giám đốc CapitaLand Hope Foundation, chuyên về công tác từ thiện.

  Với tư cách Giám đốc của Business China, một tổ chức cổ vũ giao thao văn hóa và ngôn ngữ giữa Singapore và Trung Quốc và là thành viên Hội đồng của Singapore Tourism Board.

  Ông Lim còn là Chủ tịch hội nhân lực Workforce Singapore, thuộc Ministry of Manpower, với vai trò thúc đẩy sự phát triển, cạnh tranh, nâng cao chất lượng và tuyển dụng nhân lực tại Singapore.

  Ông từng là Giám đốc điều hành CapitaLand từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 kiêm Tổng giám đốc điều hành The Ascott Limited từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 2 năm 2012. Trước đó, với vai trò Tổng giám đốc điều hành CapitaLand China Holdings Pte Ltd từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 6 năm 2009, ông phụ trách việc phát triển CapitaLand trở thành chủ đầu tư bất động sản hàng đầu tại Trung Quốc.

  Chính vì vậy, ông được phong tặng danh hiệu Tổng giám đốc điều hành Xuất Sắc (điều hành ở nước ngoài) tại giải thưởng Singapore Business Awards năm 2006. Ngoài ra, ông được vinh danh bởi giải thưởng cao quý Magnolia Award bởi chính phủ Trung Quốc vào năm 2003 và 2005 vì cống hiến to lớn cho Thượng Hải.

  Ông là học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp ngành Mechanical Engineering và Economics của trường đại học Birmingham, vương quốc Anh năm 1985. Ông tham gia chương trình Quản lý cấp cao của đại học Harvard năm 2002. 

   

 • Ông Andrew Lim

  Ông Andrew Lim

  Tổng giám đốc tài chính
  CapitaLand Limited

  Ông Andrew Lim giữ chức Tổng giám đốc tài chính của CapitaLand Limited, phụ trách quản lý tài sản, kiểm soát và báo cáo tài chính, quản trị rủi ro, thuế và quan hệ với nhà đầu tư và kiểm toán quy trình giấy tờ nội bộ. Ông cũng là thành viên hội đồng CNBC’s Global CFO Council. 

  Trước khi gia nhập CapitaLand, với tư cách Giám đốc điều hành SEA Coverage Advisory và Giám đốc của SEA Real Estate HSBC, phụ trách quản lý các hoạt động mua bán và sáp nhập, vốn cổ phần, giấy tờ pháp lý, theo dõi thị trường cổ phiếu và cố vấn tài chính, phân tích thị trường, quản lý dự án, thương thảo với cổ đông. Trong 12 năm làm việc tại HSBC, ông giải quyết nhiều cuộc thương thảo lớn, chẳng hạn APL Logistics được thu mua 100% bởi công ty giao nhận Kintetsu World Express (trị giá 1,2 tỷ USD); cổ phần và chiến lược bán cổ phiếu của Universal Terminal (tổng trị giá 3,6 tỷ đô Singapore; cũng như thương vụ chào bán cổ phần trị giá 3.3 tỷ đô Singapore của ngân hàng OCBC.

  Ông Lim tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế năm 1994, sau đó là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường đại học Rotman School of Business thuộc Toronto, là Chuyên gia phân tích tài chính. 

   

 • Ông Tan Seng Chai

  Ông Tan Seng Chai

  Giám đốc điều hành
  CapitaLand Limited

  Ông Tan Seng Chai là Giám đốc điều hành (Nhân sự) (GCPO) của CapitaLand Limited. Với cương vị đó, ông đảm nhiệm xây dựng đội ngũ nhân sự, phát triển tài năng và đào tạo lãnh đạo để phục vụ cho tổ chức. Ông Tan là Giám đốc điều hành của CapitaLand Hope Foundation (CHF), một tổ chức chuyên về các hoạt động thiện nguyện.

  Ông Tan từng giữ chức Giám đốc điều hành của CapitaLand Limited, giám sát các phòng ban Hành chính Nhân sự, Truyền thông, Pháp lý, Thư ký, Quy tắc và Bảo mật của công ty. Trước đó, ông giữ chức Phó Giám đốc điều hành và Giám đốc Nhân sự của CapitaLand Limited.

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 2 năm 2008, ông Tan từng công tác tại Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd, Singapore (Chartered) khoảng 12 năm. Ông giữ nhiều vị trí quan trọng bao gồm quản lý đội ngũ nhân sự cũng như giám sát thực thi các dự án trọng yếu và các hoạt động đầu tư.

  Xuất thân là một kỹ sư, ông khởi nghiệp với vai trò kỹ sư sản xuất tại National Semiconductor Manufacturer Singapore Pte Ltd và sau cùng là Quản lý nhân sự. Ông tiếp tục giữ vị trí đó tại công ty Creative Technology Ltd, Singapore trước khi gia nhập Chartered.

  Ông là học viên danh giá, tốt nghiệp ngành Civil & Structural Engineering và Thạc sĩ ngành Industrial & System Engineering tại đại học quốc gia Singapore National University of Singapore.

   

   

 • Ông Jason Leow

  Ông Jason Leow

  Giám đốc điều hành
  CapitaLand Limited

  Ông Jason Leow là Giám đốc điều hành (GCOO) của CapitaLand Limited. Với cương vị đó, ông đảm nhiệm quản lý hiệu quả chi phí trong hoạt động kinh doanh trên mọi quốc gia. Ông cũng giám sát các khu bán lẻ thuộc tập đoàn.

  Trước khi nhậm chức, ông là Tổng giám đốc điều hành, kiêm Giám đốc điều hành của CapitaLand Mall Asia (CMA). Ông từng là CEO của CapitaLand Mall Asia (CMA) từ ngày 15 tháng 9 năm 2014 và CapitaLand China từ năm 2009 và phát triển đội ngũ nhân viên, dự án nhà ở và khu phức hợp ở đây, bao gồm 8 dự án Raffles City. Ông Leow khởi nghiệp tại CapitaLand năm 1994 và làm việc tại Trung Quốc từ năm 2001 tới năm 2014.

  Ông thuộc Chartered Accountant of Singapore và là thành viên của học viện kế toán Institute of Singapore Chartered Accountants. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Fudan University và vào năm 2007, ông tham dự khóa đào tạo Quản lý cấp cao của đại học Harvard.

 • Ông Lee Chee Koon

  Ông Lee Chee Koon

  Giám đốc điều hành
  CapitaLand Limited

  Ông Lee Chee Koon là Giám đốc điều hành (Đầu tư) (GCIO) của CapitaLand Limited. Với cương vị đó, ông đảm nhiệm việc đề ra chiến lược và phân bổ nguồn lực để tối đa hoá lợi nhuận đầu tư. Ông cũng giám sát chuỗi căn hộ dịch vụ của tập đoàn.

  Trước đó, ông Lee giữ chức Tổng giám đốc điều hành The Ascott Limited, chủ sở hữu đồng thời là nhà điều hành căn hộ dịch vụ quốc tế lớn nhất thế giới. Ông giám sát việc quản lý và phát triển của Ascott, với hơn 70.000 căn hộ dịch vụ trên 120 thành phố, của hơn 30 quốc gia tại Châu Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông.

  Ông từng được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành Ascott vào tháng 2 năm 2012, hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạch định chiến lược và đầu tư chuỗi căn hộ dịch vụ. Ông từng giữ chức Giám đốc điều hành tại khu vực Bắc Á, với vai trò phát triển đầu tư và kinh doanh cũng như quản lý vận hành tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

  Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Ascott China vào tháng 7 năm 2009, ông từng là Phó chủ tịch của CapitaLand. Ông gia nhập CapitaLand vào tháng 2 năm 2007, trước đó ông giữ nhiều chức vụ trong bộ như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Cục Tiền tệ của Singapore.

  Năm 2017, ông được trao tặng giải thưởng với danh hiệu Business China Young Achiever Award bởi thủ tướng Lee Hsien Loong vì nhiều đóng góp cho Ascott Singapore – Trung Quốc.

  Vào năm 2016, ông Lee được phong tặng danh hiệu cao quý National Order of Merit (Chevalier de l’Ordre National du Mérite) bởi tổng thống Pháp vì sự đóng góp của Ascott cho chính phủ nước này. Ông được công nhận “Top 10 Nhà quản lý của năm bởi giải thưởng China Hotel Starlight Awards trong 3 năm liền 2010, 2011 và 2012 bởi những đóng góp của cho ngành Dịch vụ Nhà hàng – Khách sạn Trung Quốc.
  Ông là học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp chuyên ngành Mechanical Engineering của trường đại học quốc gia National University of Singapore vào năm 1999. Sau đó, ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Mechanical Engineering của trường Imperial College London, vương quốc Anh.  

 • Ông Lucas Loh Jen Yup

  Ông Lucas Loh Jen Yup

  Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand China

  Ông Lucas Loh Jen Yup là Tổng giám đốc điều hành CapitaLand China. Ông gia nhập CapitaLand vào tháng 9 năm 2001 và làm việc tại Trung Quốc từ tháng 8 năm 2004. Trước khi nhậm chức Tổng giám đốc điều hành, ông từng là Phó Giám đốc điều hành, kiêm Giám đốc Đầu tư cũng như Tổng giám đốc vùng, khu vực miền Nam Trung Quốc. Ông giữ nhiều chức vụ trong tập đoàn, bao gồm Giám đốc điều hành The Ascott Limited Trung Quốc

  Khi công tác tại Ascott từ tháng 8 năm 2004 tới tháng 7 năm 2007, ông đưa thương hiệu lọt vào top 100 Căn hộ dịch vụ cao cấp trong 2 năm liền và mở rộng từ 8 dự án thành 22 dự án khắp 10 thành phố tại Trung Quốc. Năm 2007, ông gia nhập CapitaLand China và đã phát triển căn hộ nhà ở và khu phức hợp tại miền Nam Trung Quốc. Ông quản lý tài chính doanh nghiệp, bao gồm quỹ Raffles City China Fund và CapitaLand China Development Fund, trị giá lên đến 2,3 tỷ đô la.

  Ông khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản năm 1991. Trước khi gia nhập CapitaLand, ông giữ chức Giám đốc Quỹ Đầu Tư tại Temasek Holdings, khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

  Ông tốt nghiệp Cử nhân trong lĩnh vực Quản lý Bất động sản của trường đại học quốc gia National University of Singapore. Sau đó, ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường đại học Oklahoma City University và tham dự chương trình đào tạo Quản lý Cấp cao của đại học Harvard năm 2013

  Website:
  CapitaLand China

 • Ông Chen Lian Pang

  Ông Chen Lian Pang

  Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand Vietnam

  Ông Chen Lian Pang là Tổng giám đốc điều hành CapitaLand Vietnam

  Trước đây, ông từng là Tổng giám đốc điều hành của CapitaValue Homes Limited. Ông giữ nhiều chức vụ trong tập đoàn như Tổng giám đốc điều hành (khu vực Nam Á) của CapitaLand Commercial Limited và Tổng giám đốc điều hành, kiêm Giám đốc điều hành của TCC Capital Land. Ông là người tiên phong phát triển kinh doanh sang thị trường Việt Nam và Thái Lan.

  Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Ông khởi nghiệp tại Housing and Development Board của Singapore. Trước khi gia nhập CapitaLand, ông giữ nhiều chức vụ tại L&M International and Torie Construction Pte Ltd.

  Ông Chen tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Civil Engineering của trường đại học quốc gia National University of Singapore, sau đó là học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Civil Engineering của trường đại học Cardiff, Vương quốc Anh. Ông hoàn thành khóa đào đạo Quản lý của đại học Harvard và chương trình Quản lý và Điều hành doanh nghiệp của đại học Tsinghua năm 2000 và 2011.

  Ông Chen được cấp bằng kỹ sư chuyên nghiệp.

  Website:
  CapitaLand Vietnam

 • Ông Ronald Tay Boon Hwee

  Ông Ronald Tay Boon Hwee

  Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand Singapore

  Ông Ronald Tay là Tổng giám đốc điều hành CapitaLand Singapore.

  Trước đây, ông giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Ascott Residence Trust Management Limited (ARTML), bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 năm 2012. Trước đó, ông vừa là Tổng giám đốc đầu tư của The Ascott Limited, Giám đốc Phát triển kinh doanh và Quản lý Tài sản của ARTML tới tháng 2 năm 2012.

  Ông cống hiến cho CapitaLand hơn 15 năm. Trước khi gia nhập Ascott Limited, ông giữ chức Phó chủ tịch của CapitaLand Residential Limited (Tài chính và Đầu tư). Ông khởi nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, tại các ngân hàng đầu tư trong 9 năm.

  Ông là học viên danh giá tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh của đại học Nanyang Technological University.

  Website:
  CapitaLand Singapore    

 • Ông Wilson Tan Wee Yan

  Ông Wilson Tan Wee Yan

  Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand Mall Asia

  Ông Wilson Tan Wee Yan giữ chức Tổng giám đốc điều hành của CapitaLand Mall Asia. Trước đó, ông giữ chức Tổng giám đốc điều hành quỹ tín thác CapitaLand Mall Trust Management Limited (CMTML).

  Trước khi gia nhập CMTML, ông Tan có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Ông từng là Tổng giám đốc điều hành Singapore Post Limited từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 4 năm 2010. Ông còn là cố vấn, kiêm nhiệm vai trò lãnh đạo của nhiều công ty như NEC Solutions Asia Pacific, Mercury Interactive, Software AG, Informix, Apple Singapore and Xerox Singapore.

  Ông hiện là Chủ tịch của EZ Link Pte Limited, đồng thời cố vấn hội đồng và ủy ban, tổ chức giáo dục và chính phủ. Ông hiện là thành viên hội đồng của National Arts Council, Hội đồng Giám sát và Chủ tịch Ủy ban Hành chính của The Republic Polytechnic và Chủ tịch Ủy ban Cố vấn của trường Singapore Polytechnic School of Digital Media and Infocomm Technology (DMIT)

  Ông tốt nghiệp Cử nhân của trường đại học quốc gia National University of Singapore.
     

  Website:
  CapitaLand Mall Asia Limited

 • Bà Lynette Leong

  Bà Lynette Leong

  Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand Commercial Trust Management Limited

  Bà Lynette Leong là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành của CapitaLand Commercial Trust Management Limited (CCTML).

  Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng làm việc tại Standard Chartered Bank và United Malayan Banking Corporation Berhad ở Singapore và Malaysia và quản lý quỹ bất động sản của LaSalle Investment Management ở London, New York, Chicago, các nước Châu Á. Trước khi gia nhập CCTML, bà giữ chức Tổng giám đốc điều hành Ascendas' South Korea và phát triển công ty nổi tiếng về thu mua văn phòng và thành lập quỹ bất động sản.

  Bà tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Bất động sản và Cử nhân Quản lý Bất động sản của trường đại học quốc gia National University of Singapore.

  Website:
  CapitaLand Commercial Trust  

 • Ông Kevin Goh

  Ông Kevin Goh

  Tổng giám đốc điều hành
  Ascott

  Ông Kevin Goh giữ chức Tổng giám đốc điều hành Ascott, chuỗi căn hộ dịch vụ sở hữu 100% bởi CapitaLand. Ông từng giữ chức Giám đốc điều hành từ tháng 12 năm 2016, với vai trò giám sát việc vận hành của căn hộ dịch vụ và cơ hội phát triển mới, nhất là về công nghệ thông tin và mảng trực tuyến. Trước đó, ông Goh giữ chức Giám đốc điều hành Ascott, Bắc Á từ năm 2013, phụ trách đầu tư và vận hành ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

  Ông Goh gia nhập Ascott Trung Quốc năm 2007, khởi đầu là Ascott China Fund, quỹ đầu tư bởi The Ascott Limited. Ông tập trung cả mảng phát triển kinh doanh và quản lý tài sản, ông đã quản lý một số quỹ đầu tư đầu tiên. Ông từng được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch của Corporate Services, quản lý phòng Nhân sự, Công nghệ thông tin, Pháp lý, Truyền thông và Mua hàng. Ngoài ra, ông còn phụ trách Quản lý tài sản cho Ascott Trung Quốc. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc khu vực Đông Nam Trung Quốc, phụ trách đầu tư và vận hành. Ông từng là Giám đốc phòng Tài chính của Ascott khu vực Bắc Á, quản lý Tài chính và ngân khố tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

  Trước khi gia nhập Ascott, ông Goh công tác tại Accenture, một trong 500 công ty quản lý toàn cầu, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, công nghệ và thuê ngoài. Trong 7 năm làm việc tại đây. Ông nắm giữ vị trí quản lý và đã đề ra chiến lược quản lý và hoàn thành nhiều dự án về hệ thống ở Singapore và Úc.

  Ông Goh là học viên danh giá, tốt nghiệp cử nhân, đại học the National University of Singapore, chuyên ngành Mechanical Engineering và là chuyên gia phân tích tài chính.

 • Ông James Lim

  Ông James Lim

  Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand Investment Management

  Ông James Lim là Tổng Giám Đốc của CapitaLand Investment Management và chịu trách nhiệm quản lý mọi lĩnh vực của hoạt động quĩ đầu tư toàn cầu của Tập đoàn.

  Trước khi nhận nhiệm vụ này, ông Lim từng là giám đốc điều hành và trưởng chi nhánh Châu Á Thái Bình Dương của HSBC lĩnh vực tài chính bất động sản nơi ông chịu trách nhiệm về quản lý và điều hành mọi lĩnh vực của một trong những công ty tài chính bất động sản trong khu vực. Ông từng là thành viên của Ủy ban HSBC’s Global Asset Finance Management.

  Trước khi làm việc cho HSBC, ông Lim là giám đốc điều hành và trưởng chi nhánh Châu Á Thái Bình Dương của BNP Paribas lĩnh vực tài chính bất động sản. Ông thiết lập từ đầu và quản lý một thị trường hàng đầu về kinh doanh bất động sản. Ông Lim cũng là một thành viên của Ủy ban Asia Pacific Structured Finance Management Committee.

  Trước khi làm việc cho Paribas, ông Lim đảm nhận những vai trò then chốt tại nhiều công ty tài chính toàn cầu như  Morgan Stanley và ANZ tại Hong Kong và Lehman Brothers tại Tokyo, Nhật.

  Ông Lim nhận bằng Cử nhân của Đại Học California Irvine và bằng Tiến sĩ  từ Đại học California Davis. Hiện tại ông phục vụ cho Ban quản trị của Đại học California Davis và phục vụ cho Global Campaign Leadership Council của trường Đại học California Davis, hiện diện tại nhiều vùng quốc tế.

 • Ông Tony Tan Tee Hieong

  Ông Tony Tan Tee Hieong

  Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand Mall Trust Management Limited

  Ông Tony Tan Tee Hieong là Tổng giám đốc điều hành CapitaLand Mall Trust Management Limited.

  Trước khi nhậm chức, ông là Phó chủ tịch của CapitaLand Mall Asia. Ngoài ra, ông còn giữ chức Tổng giám đốc điều hành CapitaLand Retail China Trust Management Limited (CRCTML) từ ngày 1 tháng 7 năm 2010 đến 31 tháng 3 năm 2017.

  Với hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính và rủi ro doanh nghiệp. Trước khi trở thành Giám đốc Tài chính của CRCTML, ông giữ chức Quản lý Tài chính cho IKEA khu vực Châu Á Thái Bình Dương hơn 9 năm. Ông thuộc ủy ban tài chính của IKEA nắm mọi vấn đề liên quan đến chiến lược tài chính và thuế.

  Trước khi gia nhập IKEA, ông làm việc cho Wearnes International và một số ngân hàng quốc tế khác.

  Ông Tan tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Manchester, vương quốc Anh và Cử nhân Kế toán của trường đại học quốc gia Singapore.

  Website:
  CapitaLand Mall Trust    

 • Ông Kevin Chee

  Ông Kevin Chee

  Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand Commercial Trust Management Limited

  Ông Kevin Chee là Tổng Giám Đốc của CapitaLand Commercial Trust Management Limited (CCTML). Trước khi đảm nhận chức vụ này, ông là Phó Tổng Giám Đốc của CCTML.

  Ông Chee từng là Giám Đốc Asset Management của CCTML và là Phó Chủ Tịch cấp cao, Asset Management (Commercial) của CapitaLand Singapore. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và tài chính, bao gồm quản lý đầu tư và tài sản, quản lý quĩ, quản lý phát triển dự án, cũng như quản lý vận hành tòa nhà. Trước khi nhận nhiệm vụ quản lý tài sản tại CCTML, ông làm việc với CapitaLand Mall Asia, công ty con về mua sắm trực thuộc tập đoàn CapitaLand, với chức vụ Tổng Giám Đốc chi nhánh Ấn Độ, nơi mà ông đã thiết lập nên chi nhánh bán lẻ Ấn Độ cho công ty, lập nên phòng quản lý đầu tư và tài sản, cũng như là quản lý quĩ tư nhân công ty tài trợ 880 triệu đô la Singapore và những khoảng đầu tư khác nữa. Khi quay về lại Singapore, ông chịu trách nhiệm về các dự án chiến lược mang tầm vóc Tập đoàn.

  Trước khi làm việc cho CapitaLand, ông Chee là Phó Chủ tịch Quản lý tài sản cho YTL Starhill Global REIT Management Limited, quản lý của Starhill Global REIT, nơi ông từng tham gia vào các dự án quản lý của REIT.

  Ông Chee tốt nghiệp Đại học ngành Kinh Doanh (loại giỏi) của trường Nanyang Technological University of Singapore.

  Website

  CapitaLand Commercial Trust

 • Bà Beh Siew Kim

  Bà Beh Siew Kim

  Tổng giám đốc điều hành
  Ascott Residence Trust Management Limited

  Bà Beh Siew Kim là Tổng giám đốc điều hành của Ascott Residence Trust Management Limited (ARTML). Trước khi nhậm chức, bà giữ chức Phó Tổng giám đốc của ARTML.

  Với 23 năm kinh nghiệm chuyên về tài chính, hoạch định và phát triển trong lĩnh vực bất động sản, cũng như kiểm toán tại Singapore và Malaysia.

  Trước khi gia nhập ARTML vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, bà giữ chức Giám đốc Tài chính, kiêm Giám đốc Hoạch định chiến lược của CapitaLand China, phụ trách lập kế hoạch chiến lược, báo cáo tài chính, dự báo, quản lý vốn. Ngoài ra còn thỏa thuận, duy trì quan hệ với nhà đầu tư cũng như các hoạt động luân chuyển tài chính. Trong 10 năm cống hiến cho CapitaLand China, bà đã thiết lập nhiều quỹ đầu tư, thực hiện nhiều thương vụ, trong đó có vụ Orient Overseas Developments Limited đình đám năm 2010.Trước khi gia nhập CapitaLand, bà phụ trách vấn đề tài chính và kiểm toán tại công ty SembCorp Industries Limited, Ernst & Young and Arthur Andersen.

  Tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh của trường đại học Tasmania, Australia và được cấp chứng nhận Kế toán viên bởi học viện Institute of Chartered Accountants, Singapore.

  Website:
  Ascott Residence Trust

 • Ông Tan Tze Wooi

  Ông Tan Tze Wooi

  Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand Retail China Trust Management Limited

  Ông Tan Tze Wooi giữ chức Tổng giám đốc điều hành của CapitaLand Retail China Trust Management Limited. Trước đây, ông là Phó Tổng giám đốc điều hành CapitaLand Retail China Trust Management Limited.

  Ông gia nhập tập đoàn CapitaLand vào năm 2005 và làm việc tại Trung Quốc từ năm 2008 với vai trò Phó Chủ tịch, Quản lý Tài sản và Đầu tư của CRCTML và Tổng giám đốc, Quản lý Tài sản và Đầu tư của North China CapitaLand Mall Asia.

  Ông có 20 năm kinh nghiệm về tài chính trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, tín dụng và kiểm toán tại Singapore và Trung Quốc.

  Ông là học viên danh giá, tốt nghiệp Cử nhân Kế toán của trường đại học Nanyang Technological University, Singapore và là Chuyên gia phân tích tài chính.

  Website:
  CapitaLand Retail China Trust

 • Bà Low Peck Chen

  Bà Low Peck Chen

  Tổng giám đốc điều hành
  CapitaLand Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd.

  Bà Low Peck Chen giữ chức Tổng giám đốc điều hành, kiêm Giám đốc điều hành của CapitaLand Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd. (CMRM). Bà từng là Phó Tổng giám đốc của CMRM từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014.

  Trước đây, bà là Giám đốc Tài chính của CMRM từ tháng 10 năm 2011.

  Với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán, phụ trách vấn đề tài chính, quan hệ với nhà đầu tư, thuế, báo cáo tổng hợp và, cũng như tư vấn tài chính cho các hoạt động mua bán. Bà khá thành công và kiếm lời cao từ đầu tư cổ phiếu/ trái phiếu. Bà cũng giúp đưa quỹ tín thác CapitaLand Malaysia Mall Trust được niêm yết trên sàn Bursa Malaysia Securities Berhad.

  Năm 2008, bà làm việc cho CapitaLand Retail Malaysia Sdn. Bhd., công ty con được sở hữu 100% vốn bởi CapitaLand Mall Asia Limited (CMA). Trước khi gia nhập CMA, bà từng làm việc cho tập đoàn Halim Mazmin Berhad, UEM Group và AmFinance Berhad.

  Là học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp Cử nhân Kế toán của trường đại học University of Malaya và là thành viên của học viện kế toán Malaysian Institute of Accountants.

  Website:
  CapitaLand Malaysia Mall Trust