Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị bao gồm 10 giám đốc, trong đó có 9 người không trực tiếp Điều hành. Ông Miguel Ko giữ chức Chủ Tịch.

Hội Đồng Quản Trị giám sát định hướng chiến lược và thành tích của Tập đoàn và chỉ đạo Ban Giám đốc. Hội Đồng Quản Trị đóng vai trò quan trọng thúc đẩy thành công của công ty để mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Hội đồng quản trị
 • Ông Miguel Ko, 68

  Ông Miguel Ko, 68

  Chủ tịch
  Giám đốc

  Cử nhân Kinh tế, Đại học University of Massachusetts, Boston, Mỹ
  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Suffolk University, Mỹ
  Kế toán viên công chúng được cấp phép Bởi State Board of Accountancy, New Hampshire, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc lần đầu: 6 tháng 8 năm 2019
  Nhậm chức Chủ tịch: 27 tháng 4 năm 2021
  Ngày tái nhậm chức Giám đốc: 29 tháng 6 năm 2020
  Nhiệm kỳ giám đốc: 1 năm 4 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò
  - Thành viên, Ban Nguồn lực và Bồi thường
  - Thành viên, phụ trách Chiến lược, Ban Đầu tư và Tài chính
  - Thành viên, Ủy ban Đề cử

  Từng thuộc ban chỉ đạo của các công ty niêm yết khác hơn 05 năm
  - Phó Chủ tịch, Ascendas Funds Management (S) Limited, (là quỹ quản lý quỹ tín thác Ascendas Real Estate Investment Trust)
  - Chủ tịch, quỹ quản lý quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust (1)
  - Samsonite International S.A.

  Thành tựu:
  - Giải thành tựu Trọn đời năm 2012 (China Hotel Investment Conference in Shanghai)
  - Giám đốc Khu vực (Khách sạn) của năm 2007 (được bình chọn bởi Độc giả tạp chí tuần Travel)
  - Lãnh đạo có Tầm nhìn năm 2007 (Giải thưởng Travel Weekly Asia Industry Awards)
  - Giải thưởng Global Award năm 2007 (World Travel Mart in London)

  (1) Nhà quản lý quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust bao gồm Ascendas Hospitality Fund Management Pte Ltd (Quản lý quỹ tín thác Ascendas Hospitality Real Estate Investment Trust, hay gọi là “A-HREIT”) và quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust Management Pte. Ltd. (Quản lý Người được Ủy thác của quỹ tín thác Ascendas Hospitality Business Trust, hay còn gọi là “A-HBT”). Quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust (được nhập bởi A-HREIT và A-HBT) bỏ niêm yết trong danh sách chính thức của Sàn giao dịch Chứng khoán Singapore vào ngày 03 tháng 1 năm 2020.

 • Ông Lee Chee Koon, 46

  Ông Lee Chee Koon, 46

  Tổng Giám đốc Điều hành
  Giám đốc Điều hành

  Học viên danh giá trường Đại học Singapore (National University of Singapore), tốt nghiệp ngành Mechanical Engineering, sau đó tốt nghiệp Thạc sĩ trường đại học Imperial College London, vương quốc Anh

  Nhậm chức Giám đốc: 1 tháng 1 năm 2019
  Tái nhậm chức Giám đốc: 12 tháng 4 năm 2019
  Nhiệm kỳ Giám đốc: 2 năm (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Hiện tại giữ vai trò chính tại:
  - Giám đốc, EDBI Pte Ltd

  Từng thuộc ban chỉ đạo của các công ty niêm yết khác hơn 05 năm
  - Ascott Residence Trust Management Limited (Nhà quản lý của Ascott Residence Trust1)
  - Quỹ tín thác quản lý thương mại CapitaLand Commercial Trust Management Limited (Nhà quản lý của quỹ tín thác CapitaLand Commercial Trust2)
  - Quỹ tín thác quản lý Bán lẻ CapitaLand Retail China Trust Management Limited (Nhà quản lý của quỹ tín thác CapitaLand Retail China Trust)

  Thành tích:
  - Giải thưởng Business China Young Achiever Award năm 2017
  - National Order of Merit (Chevalier de l'Ordre National du Mérite) năm 2016

  (1) Nhà quản lý của quỹ tín thác Ascott Residence Trust bao gồm quỹ tín thác Ascott Residence Trust Management Limited (Nhà quản lý quỹ tín thác Ascott Real Estate Investment Trust, hay còn gọi “Ascott Reit”) và quỹ tín thác Ascott Business Trust Management Pte. Ltd. (Nhà quản lý Người được Ủy thác của Ascott Business Trust, hay còn gọi “Ascott BT”). Ascott Residence Trust được nhập từ Ascott Reit và Ascott BT hiệu lực từ 31 tháng 12 năm 2019.
  (2) Quỹ tín thác CapitaLand Commercial Trust hủy bỏ niêm yết trong danh sách niêm yết chính thức của Sàn Giao dịch Chứng khoan Singapore vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.

 • Ông Philip Nalliah Pillai, 73

  Ông Philip Nalliah Pillai, 73

  Giám đốc

  Học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp Cử nhân Luật, trường đại học Singapore
  Tốt nghiệp trường đại học luật Harvard, chuyên ngành LLM and Doctor of Juridical Sciences (SJD), Mỹ
  Được công nhận luật sư tại Singapore, vương quốc Anh và xứ Wales

  Nhậm chức: ngày 25 tháng 4 năm 2014
  Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 12 tháng 4 năm 2019
  Nhiệm kỳ giám đốc: 6 năm 8 tháng (tính từ 31 tháng 12 năm 2020)


  Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò
  - Thành viên, Ủy ban Thanh tra
  - Thành viên, Ủy ban Đề cử

  Hiện thuộc ban chỉ đạo của công ty niêm yết khác
  - Hotung Investment Holdings Limited

  Hiện giữ vai trò chính
  - Giám đốc, SMRT Corporation Ltd
  - Giám đốc, SMRT Trains Ltd.

  Thành tích
  - Huân chương The Public Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2003

 • Ông Stephen Lee Ching Yen, 74

  Ông Stephen Lee Ching Yen, 74

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đại học Northwestern University, Illinois, Mỹ

  Nhậm chức Giám đốc: ngày 1 tháng 1 năm 2013
  Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 27 tháng 4 năm 2021
  Nhiệm kỳ Giám đốc: 8 năm (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò
  - Chủ tịch, Điều hành Ủy ban Nguồn lực và Bồi thường
  - Chủ tịch, Ủy ban Đề cử

  Hiện thuộc ban Chỉ đạo của công ty niêm yết khác
  - Phó Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, The Shanghai Commercial & Savings Bank Limited

  Hiện giữ vai trò chính tại
  - Thành viên Hội đồng, Quỹ Học bổng Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund
  - Giám đốc, công ty sở hữu thương hiệu G2000 Apparel (S) Private Limited
  - Giám đốc Điều hành, Great Malaysia Textile Investments Pte Ltd
  - Giám đốc, Kidney Dialysis Foundation
  - Phó Chủ tịch, M+S Pte. Ltd.
  - Giám đốc, Marina South Investments Pte. Ltd.
  - Giám đốc, MS Property Management Pte. Ltd.
  - Thành viên Hội đồng Người được Ủy thác, NTUC-ARU (Hành chính và Nghiên cứu)
  - Giám đốc, Ophir-Rochor Investments Pte. Ltd.
  - Chủ tịch, Ngân hàng Shanghai Commercial Bank Ltd
  - Hiệu trưởng, trường đại học Singapore University of Social Sciences
  - Giám đốc, Temasek Holdings (Private) Limited
  - Chủ tịch, Tripartite Alliance Limited

  Từng thuộc ban Chỉ đạo của các công ty niêm yết khác trong hơn 05 năm:
  - Chủ tịch, SIA Engineering Company Limited
  - Chủ tịch, Hãng hàng không Singapore Airlines Limited

  Thành tích
  - Giải thưởng Hàng đầu The Order of Nila Utama bởi Singapore National Day Awards năm 2015
  - Giải thưởng The Distinguished Service Award bởi hội Singapore National Trades Union Congress năm 2015
  - Giải thưởng The Distinguished Service Order bởi Singapore National Day Awards năm 2006
  - Giải thưởng The Public Service Star bởi Singapore National Day Awards năm 1998

 • Ông Kee Teck Koon, 64

  Ông Kee Teck Koon, 64

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ trường đại học Oxford, Anh

  Nhậm chức Giám đốc: ngày 22 tháng 9 năm 2014
  Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 29 tháng 6 năm 2020
  Nhiệm kỳ giám đốc: 6 năm 3 tháng (tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò
  - Chủ tịch, Ủy ban Rủi ro
  - Thành viên, Ủy ban Chiến lược, Đầu tư và Tài chính

  Hiện thuộc ban Chỉ đạo của công ty niêm yết khác
  - Tập đoàn Raffles Medical Group Ltd

  Hiện giữ vai trò chính tại
  - Thành viên của Ban Quỹ Đầu tư Angsana Fund Investment Committee of Singapore Labour Foundation
  - Giám đốc, hang hàng không Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd
  - Giám đốc, Mandai Safari Park Holdings Pte. Ltd.
  - Giám đốc và Cố vấn Hội đồng Quản trị NTUC Enterprise Co-operative Limited
  - Phó Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited
  - Giám đốc, NTUC Fairprice Co-operative Limited

 • Ông Chaly Mah Chee Kheong, 65

  Ông Chaly Mah Chee Kheong, 65

  Giám đốc

  Thạc sỹ chuyên ngành Thương mại, đại học University of Melbourne
  Hội viên, học viện Institute of Chartered Accountants (Úc)
  Thành viên, Certified Practising Accountants (Úc)
  Thành viên, học viện Institute of Singapore Chartered Accountants

  Nhậm chức giám đốc: ngày 1 tháng 2 năm 2017
  Tái nhậm chức: 29 tháng 6 năm 2020
  Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 11 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò
  - Thành viên, Ủy ban Thanh tra
  - Thành viên, Ủy ban Chiến lược, Đầu tư và Tài chính

  Hiện thuộc ban Chỉ đạo của công ty niêm yết khác
  - Chủ tịch, Netlink NBN Management Pte Ltd (Manager of Netlink NBN Trust)

  Hiện giữ vai trò chính tại
  - Giám đốc, Flipkart Private Limited
  - Giám đốc, Monetary Authority of Singapore
  - Thành viên Hội đồng Người được Ủy thác, Đại học National University of Singapore
  - Ủy viên cao cấp của nước Cộng hòa Singapore đến Nhà nước Độc lập Papua New Guinea
  - Hội đồng Quản trị của Người được Ủy thác, quỹ SG Eco Fund
  - Chủ tịch, Singapore Accountancy Commission
  - Chủ tịch, Singapore Tourism Board
  - Chủ tịch, - Surbana Jurong Private Limited

  Thành tích
  Huân chương The Public Service Medal bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2014

 • Ông Anthony Lim Weng Kin, 62

  Ông Anthony Lim Weng Kin, 62

  Giám đốc (Dẫn đầu)

  Tốt nghiệp Cử nhân, đại học Singapore
  Tham gia khóa Quản trị cấp cao của trường Harvard Business School, Mỹ

  Nhậm chức Giám đốc: 11 tháng 8 năm 2017
  Tái nhậm chức Giám đốc: 27 tháng 4 năm 2021
  Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 5 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò
  - Chủ tịch, Ủy ban Thanh tra
  - Thành viên, Ủy ban Đề cử
  - Thành viên Ủy ban Chiến lược, Đầu tư và Tài chính

  Hiện thuộc ban Chỉ đạo của công ty niêm yết khác
  - DBS Group Holdings Ltd.

  Hiện giữ vai trò chính tại
  - Giám đốc, quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation
  - Thành viên học viện Institute of International Education, ủy ban Scholar Rescue Fund Selection Committee

  Từng thuộc ban Chỉ đạo của công ty niêm yết hơn 05 năm
  - Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.

  Với vai trò là Giám đốc (Dẫn đầu), Ông Anthony Lim luôn thường trực trong trường hợp cổ đông có băn khoăn đến mọi vấn đề trục trặc liên quan đến những đầu mối liên hệ thông thường của Chủ tịch hoặc Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn. Thông tin liên hệ của ông Lim: legal.secretariat@capitaland.com.

 • Ông Gabriel Lim Meng Liang, 45

  Ông Gabriel Lim Meng Liang, 45

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, đại học Cambridge, Vương quốc Anh
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế, trường London School of Economics, Vương quốc Anh
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị, đại học Stanford, Mỹ

  Nhậm chức Giám đốc: 11 tháng 08 năm 2017
  Tái nhậm chức Giám đốc: 29 tháng 06 năm 2020
  Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 5 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò
  - Thành viên, Ủy ban Thanh tra
  - Thành viên, Ủy ban Rủi ro

  Hiện giữ vai trò chính tại
  - Thành viên Hội đồng Quản trị tại học viện East Asian Institute
  - Thứ trưởng, Bộ Thương mại và Công nghiệp
  - Giám đốc, National Healthcare Group Pte Ltd
  - Giám đốc, quỹ Khảo cứu quốc gia National Research Foundation
  - Thành viên Hội đồng giám sát của học viện quốc tế St. Joseph’s Institution International Ltd
  - Thành viên Hội đồng giám sát của học viện quốc tế (trường tiểu học) St. Joseph’s Institution International

 • Bà Goh Swee Chen, 60

  Bà Goh Swee Chen, 60

  Giám đốc

  Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin, đại học Victoria University of Wellington, New Zealand
  Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, đại học University of Chicago, Mỹ

  Nhậm chức giám đốc vào ngày: 1 tháng 9 năm 2017
  Tái nhậm chức Giám đốc: 27 tháng 4 năm 2021
  Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 4 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

  Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò
  - Thành viên Điều hành Ban Nguồn lực và Bồi thường
  - Thành viên, Ủy ban Rủi ro

  Hiện thuộc ban Chỉ đạo của các công ty niêm yết khác
  - Singapore Airlines Limited
  - Woodside Petroleum Ltd

  Hiện giữ vai trò chính tại
  - Chủ tịch, Global Compact Network Singapore
  - Chủ tịch, Institute of Human Resource Professionals Limited
  - Thành viên, Legal Service Commission
  - Thành viên được Ủy thác, đại học Nanyang Technological University
  - Chủ tịch, Hội đồng National Arts Council
  - Giám đốc, Singapore Power Ltd
  - Giám đốc, The Centre for Liveable Cities

  Thành tích
  Giải thưởng danh giá Distinguished Alumni Award, Chicago Booth, đại học University of Chicago, Mỹ năm 2018

 • Bà Judy Hsu Chung Wei, 58

  Bà Judy Hsu Chung Wei, 58

  Giám đốc

  Cử nhân ngành Vi sinh vật học và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trong lĩnh vực Tài chính, trường Đại học British Columbia, Canada

  Ngày đầu tiên nhậm chức Giám đốc: ngày 4 tháng 4 năm 2021

  Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò:
  - Thành viên Điều hành Ban Nguồn lực và Bồi thường
  - Thành viên, Ủy ban Rủi ro

  Hiện giữ vai trò chính tại:
  - Tổng Giám đốc Điều hành Khối Tiêu dùng, Tư nhân và Doanh nghiệp, Standard Chartered Bank
  - Thành viên Hội đồng, Urban Redevelopment Authority

Ban giám đốc
 • Ông Lee Chee Koon

  Ông Lee Chee Koon

  Tổng Giám đốc Điều hành
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Lee Chee Koon là Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn CapitaLand và trực thuộc Hội đồng quản trị của Tập đoàn. Kể từ khi Ông Lee Chee Koon được chỉ định làm Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của Tập đoàn CapitaLand vào tháng 9 năm 2018, Tập đoàn đã dịch chuyển theo hướng mà ông gọi là “CapitaLand 3.0”. Thuật ngữ này biểu thị một Tập đoàn CapitaLand được dẫn dắt bởi ban lãnh đạo thứ ba kể từ khi tập đoàn được niêm yết vào năm 2000. Thuật ngữ mô tả tầm nhìn của một công ty bất động sản tập trung và linh hoạt, cân bằng và đa dạng về loại hình kinh doanh và về mặt địa lý, cùng với quyết tâm tăng trưởng mạnh mẽ.

  Sự thay đổi đáng chú ý nhất diễn ra dưới sự lãnh đạo của Ông Lee Chee Koon là việc mua lại Ascendas-Singbridge vào năm 2019, cho thấy sự đa dạng hóa của CapitaLand hướng vào phân khúc khu phức hợp văn phòng, bất động sản công nghiệp và sản xuất, là phân khúc đang đạt được quy mô đáng kể ở Ấn Độ - một trong các khu vực địa lý trọng điểm hiện tại của CapitaLand. Sau thương vụ mua lại Ascendas-Singbridge, CapitaLand hiện là một trong những công ty bất động sản đa dạng lớn nhất Châu Á, đứng đầu trong danh sách nhà quản lý đầu tư bất động sản lớn nhất châu Á và đứng thứ 10 trên toàn cầu.

  Trước khi trở thành CEO, Ông Lee Chee Koon là Giám đốc Đầu tư của Tập đoàn (CIO) và chịu trách nhiệm xác định các cơ hội tăng trưởng và phân bổ vốn. Kể từ khi gia nhập CapitaLand vào năm 2007, ông đã nắm giữ một số chức vụ trong Tập đoàn, bao gồm vai trò là Giám đốc điều hành của The Ascott Limited (Ascott) và Tổng Giám đốc Ascott Trung Quốc.

  Ông Lee Chee Koon đã được trao tặng Giải thưởng Doanh nhân trẻ Trung Quốc của Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long) vào năm 2017, vì những đóng góp của ông đối với việc tăng cường quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc thông qua Ascott. Vào năm 2016, ông được Tổng thống Pháp trao tặng giải thưởng cao quý National Order of Merit (Chevalier de l’Ordre National du Mérite) vì đóng góp của Ascott cho chính phủ nước này.

  Ông tốt nghiệp loại Ưu, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí của trường Đại học Quốc gia Singapore. Sau đó, ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí của trường Imperial College London, Vương quốc Anh.

  Ban giám đốc và thành viên hiệp hội
  • Giám đốc điều hành – CapitaLand Limited
  • Giám đốc, Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation
  • Giám đốc, EDBI Pte Ltd
  • Thành viên, Emerging Stronger Taskforce

 • Ông Jason Leow

  Ông Jason Leow

  Chủ tịch Singapore và Quốc Tế
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Jason Leow là Chủ tịch Singapore và Quốc Tế, Tập đoàn CapitaLand. Ông giám sát hoạt động kinh doanh và phát triển của tập đoàn CapitaLand tại Singapore, Việt Nam và các thị trường quốc tế khác (Ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ). Ông là thành viên của Ban Điều hành CapitaLand.

  Sự nghiệp của ông Jason Leow tại CapitaLand bắt đầu từ 26 năm trước, tức năm 1994. Gần một nửa nhiệm kỳ của ông đã được dành để phát triển việc kinh doanh của Tập đoàn tại Trung Quốc. Từ năm 2009 đến năm 2014, ông là CEO của CapitaLand Trung Quốc, dẫn dắt phân khúc nhà ở cũng như phân khúc khu thương mại phức hợp ở đây, bao gồm 8 dự án Raffles City Trung Quốc. Năm 2014, ông trở lại Singapore và đảm nhận vai trò CEO và Giám đốc điều hành của CapitaLand Mall Asia. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc vận hành của Tập đoàn CapitaLand và chịu trách nhiệm về các dịch vụ hỗ trợ hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các hoạt động kinh doanh trên các khu vực địa lý và các loại tài sản trên toàn cầu. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ hiện tại, ông Jason Leow là Chủ tịch CapitaLand, (Châu Á* & Bán lẻ), ngoài việc giám sát sự phát triển của Singapore, Malaysia và Indonesia, cũng như thị trường Việt Nam, ông còn quản lý các hoạt động bán lẻ trên toàn Tập đoàn.
  Ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Fudan.Vào năm 2007, ông tham dự khóa đào tạo Quản lý cấp cao của đại học Harvard.

  Ban giám đốc và thành viên hiệp hội

  • Thành viên, Singapore Chartered Accountant
  • Thành viên, Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises
  • Thành viên Ủy ban, Home Detention Advisory Committee 4
  • Thành viên Ủy ban, Quỹ NTUC-U Care Fund.

  *Asia (ex-China)

 • Ông Jonathan Yap

  Ông Jonathan Yap

  Chủ tịch Tài Chính
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Jonathan Yap là Chủ tịch Tài Chính của tập đoàn CapitaLand. Ông giám sát nền tảng quỹ của Tập đoàn bao gồm sáu Quỹ tín thác được liệt kê với tổng vốn hóa thị trường khoảng 34 tỷ đô la Singapore tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cùng với hơn 20 quỹ tư nhân. Ông cũng giám sát việc kinh doanh của Tập đoàn tại Ấn Độ. Ông Jonathan Yap là thành viên của Ban điều hành CapitaLand.

  Vào ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 nền tảng quỹ CapitaLand trị giá khoảng 77,6 tỷ đô la Singapore thuộc tài sản được quản lý (AUM), đưa CapitaLand trở thành nhà quản lý đầu tư bất động sản hàng đầu ở châu Á và lớn thứ 10 trên thế giới. Tập đoàn vẫn đang trên đà hướng đến mục tiêu tăng trưởng hơn nữa quỹ tài sản quản lý lên đến 100 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. Hoạt động kinh doanh của CapitaLand tại Ấn Độ cam kết tăng khối tài sản quản lý lên 7 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. 

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 7 năm 2019, ông Jonathan Yap là Giám đốc điều hành Tập đoàn (COO) và Giám đốc Tài chính Tập đoàn (CFO) của ASB. Với tư cách là COO Tập đoàn, ông giám sát các hoạt động của ASB tại Hàn Quốc và mở rộng sang các thị trường mới. Với tư cách là Giám đốc tài chính của Tập đoàn, Ông đã giám sát tài chính, chiến lược và phát triển doanh nghiệp cũng như các chức năng quản lý rủi ro doanh nghiệp của ASB. Ông bắt đầu làm việc tại ASB kể từ khi thành lập vào tháng 6 năm 2015 và đồng thời là CIO cũng như người đứng đầu Quỹ bất động sản trong hai năm đầu tiên của công ty.

  Trước khi thành lập ASB, ông đã làm việc cho Ascendas Pte Ltd. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của thị trường Ấn Độ từ năm 2010 đến 2015, Giám đốc điều hành, Quỹ India Funds, từ năm 2007 đến 2014 và Giám đốc điều hành, giám sát vận hành tại Ấn Độ từ năm 2004 đến năm 2007. Trong thời gian đó, ông đã dẫn đầu danh sách của Ascendas India Trust giành giải thưởng trên Sàn giao dịch Singapore. Ông cũng là Trợ lý Giám đốc điều hành Tập đoàn cho các Quỹ nước ngoài & Ấn Độ của Ascendas Pte Ltd từ năm 2012 đến 2015.

  Ông có bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý Bất động sản và bằng Thạc sĩ Khoa học về Quản lý Dự án, Đại học Quốc gia Singapore.

  Ban giám đốc và thành viên hiệp hội

  • Giám đốc, CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited
  • Giám đốc, Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd
  • Chủ tịch, REIT Association Singapore

 • Ông Manohar Khiatani

  Ông Manohar Khiatani

  Giám đốc điều hành cấp cao
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Manohar Khiatani là Giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn CapitaLand. Ông Manohar hỗ trợ Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn trong các vấn đề liên quan đến nhiều dự án chiến lược, sáng kiến toàn cầu cũng như hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ và khu phức hợp văn phòng. Ông cũng giám sát Trung tâm Đổi mới Phát triển Giải pháp và Dịch vụ Khách hàng. Ông Manohar là thành viên Ủy ban Điều hành của CapitaLand. Đồng thời với trách nhiệm tại CapitaLand, Manohar là Cố vấn đặc biệt cho Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Kinh tế Singapore (EDB).

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 7 năm 2019, ông đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Ascendas-Singbridge. Trước khi gia nhập Ascendas vào năm 2013, ông là Tổng Giám đốc Điều hành của JTC Corporation (JTC), cơ quan lãnh đạo chính phủ Singapore để lên kế hoạch, thúc đẩy và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp. Tại JTC, ông đi đầu trong việc phát triển các giải pháp cơ sở hạ tầng cho các lĩnh vực khác nhau và định vị công ty là cơ sở hạ tầng công nghiệp mới.

  Trước khi gia nhập JTC năm 2009, ông Manohar là Phó Giám đốc điều hành tại Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB). Ông gia nhập EDB năm 1986, nơi ông đóng vai trò phát triển và chuyển đổi các ngành quan trọng trong nền kinh tế Singapore như hàng không vũ trụ, hàng hải và kinh tế biển, điện tử, kỹ thuật chính xác, cung ứng, truyền thông, và công nghệ sạch. Ông cũng chịu trách nhiệm về các hoạt động EDB tại Châu Mỹ và Châu Âu.

  Từ năm 1994 đến 1999, ông Manohar là Giám đốc điều hành của Preussag SEA, một tập đoàn đa ngành của Đức, nơi ông chịu trách nhiệm phát triển công việc kinh doanh của nhóm tại Đông Nam Á. Ông quay lại EDB năm 1999.

  Ông Manohar là Thành viên Hội đồng quản trị của một số công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, gồm Ascendas Funds Management (S) Limited (quản lý Ascendas Real Estate Investment Trust niêm yết Singapore), Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd (quản lý ủy thác của Ascendas India Trust niêm yết Singapore), và SIA Engineering Company Ltd. Ông cũng là thành viên của nhiều ủy ban kinh doanh và chính phủ. Ông Manohar từng nằm trong Ủy Ban của JTC Corporation, Jurong International, Jurong Port, SPRING Singapore và Cơ quan phát triển truyền thông.

  Ông có bằng Thạc sĩ Kiến trúc Hải quân của Đại học Hamburg, Đức. Ông cũng đã tham dự Chương trình quản lý nâng cao tại Trường Kinh doanh Harvard năm 2006.

  Thành viên Ban Giám đốc và Hiệp hội 

  • Phó Chủ tịch và Giám Đốc, quỹ tín thác Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd
  • Giám đốc, quỹ Ascendas Funds Management (S) Limited
  • Giám đốc, công ty SIA Engineering Company Limited
  • Chủ tịch, hiệp hội EDB
  • Thành viên Ban Quản trị , học viện Institute of Real Estate and Urban Studies
  • Phó Chủ tịch, South Asia Business Group, Singapore Business Federation
  • Thành viên Hội đồng Malaysia-Singapore Business, Singapore Business Federation
  • Thành viên Hội đồng Cố vấn, Singaporean-German Chamber of Industry and Commerce 
 • Ông Andrew Lim

  Ông Andrew Lim

  Tổng Giám đốc Tài chính
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Andrew Lim là Giám đốc Tài chính Tập đoàn (CFO) của Tập đoàn CapitaLand. Khi nắm giữ chức vụ, ông trực tiếp giám sát các chức năng của nhóm tài chính, báo cáo và kiểm soát tài chính, ngân quỹ, thuế, quản lý rủi ro, quan hệ nhà đầu tư và các vấn đề hành chính của bộ phận kiểm toán nội bộ của CapitaLand. Ông là thành viên của Ban điều hành CapitaLand. Ông cũng chịu trách nhiệm về chiến lược đầu tư của Tập đoàn, bao gồm sáp nhập và mua lại ở cấp Tập đoàn. Ông cũng giám sát trung tâm chiến lược xuất sắc của Tập đoàn, tập trung hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 1 năm 2017, Ông Andrew Lim từng là Giám đốc điều hành và Quản lý khu vực Đông Nam Á cho mảng Tư vấn Bảo hiểm Bất động sản và Khách sạn tại HSBC trong 12 năm.

  Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hạng Ưu và Cử nhân Thương mại của Trường Kinh doanh Rotman tại Đại học Toronto và là một nhà phân tích tài chính CFA.

  Ban giám đốc và thành viên hiệp hội

  • Giám đốc, CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited
  • Giám đốc, Ascendas Funds Management (S) Limited
  • Giám đốc, Ascott Residence Trust Management Limited
  • Giám đốc, CapitaLand China Trust Management Limited
  • Giám đốc, CapitaLand Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd.
  • Giám đốc, Sport Singapore (Hội đồng Singapore Sports Council)
  • Thành viên, Ủy ban Singapore Chartered Accountants’ CFO
  • Thành viên, Accounting for Sustainability Circle of Practice khu vực Châu Á.

 • Ông Tan Seng Chai

  Ông Tan Seng Chai

  Tổng Giám đốc Nhân Sự
  Tập đoàn CapitaLand

  Ông Tan Seng Chai là Tổng Giám đốc Nhân Sự Tập đoàn CapitaLand. Ông chịu trách nhiệm quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lãnh đạo và tài năng để hỗ trợ cho tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ông phụ trách giám sát các hoạt động chức năng của Tập đoàn bao gồm Nhân sự - Hành Chính, Truyền thông, Pháp lý & Văn thư, Cung ứng, Quy trình Kinh doanh toàn cầu. Ông cũng giám sát hoạt động Phát triển Tổ chức của Tập đoàn bao gồm việc triển khai các chương trìnhTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ông là thành viên của Ban Điều hành CapitaLand và là Giám đốc điều hành của CapitaLand Hope Foundation, tổ chức từ thiện của CapitaLand. Trước đó, ông là Giám đốc nhân sự của Tập đoàn, vị trì mà ông đảm nhận kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Các chức vụ trước đây của ông trong Tập đoàn bao gồm Giám đốc Điều hành (CCO), Phó Giám đốc Điều hành CCO và Giám đốc Nhân sự.

  Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 2/2008, ông Tan Seng Chai đã làm việc với Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd, Singapore (Chartered) trong 12 năm. Ông nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty bao gồm đứng đầu tổ chức nguồn nhân lực trên toàn thế giới cũng như giám sát việc thực hiện dự án quan trọng và các hoạt động đầu tư chiến lược.

  Ông có bằng hạng Ưu về Kỹ thuật Xây dựng & Kết cấu và bằng Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Công nghiệp & Hệ thống của Đại học Quốc gia Singapore.

  Ban giám đốc

  • Giám đốc điều hành, Quỹ CapitaLand Hope Foundation

 • Ông Kevin Goh

  Ông Kevin Goh

  Tổng Giám đốc Điều hành, Lưu trú Tập
  đoàn CapitaLand và
  Tổng Giám đốc Điều hành, The Ascott Limited

  Ông Kevin Goh giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành chuỗi Lưu trú của Tập đoàn CapitaLand, chịu trách nhiệm cho sự phát triển của khối lưu trú CapitaLand. Ông đồng thời là Giám đốc điều hành của The Ascott Limited (Ascott). Ông là thành viên của Ban điều hành CapitaLand và giám sát Trung tâm chiến lược xuất sắc của Tập đoàn về Công nghệ & Kỹ thuật số. Dưới sự lãnh đạo của ông, bất kể chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ascott đã đẩy mạnh việc mở rộng toàn cầu vào năm 2020, nâng tổng số căn hộ dịch vụ mới lên hơn 14.200 căn thuộc 71 dự án và khai trương hơn 3.900 căn tại 25 dự án.

  Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa Ascott Residence Trust (ART) và Ascendas Hospitality Trust vào tháng 12 năm 2019, góp phần tạo nên Quỹ khách sạn lớn nhất ở châu Á -Thái Bình Dương. Ông Kevin Goh trước đây là Giám đốc điều hành Ascott, vị trí mà ông đảm nhận từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, giám sát các hoạt động phục vụ của nhánh kinh doanh lưu trú và tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới. Trước đó, ông là Giám đốc điều hành Ascott ở Bắc Á từ năm 2013, chịu trách nhiệm về các hoạt động đầu tư và hoạt động của Ascott tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau khi gia nhập Ascott Trung Quốc vào năm 2007, Ông đã làm việc tại Trung Quốc trong hơn 10 năm. Trong thời gian ở Trung Quốc, ông đã đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau như Tổng giám đốc khu vực miền Nam và Đông Trung Quốc, Phó chủ tịch quản lý tài sản và Phó chủ tịch dịch vụ doanh nghiệp. Trước khi gia nhập Ascott, ông Kevin Goh đã làm việc với Accenture, một trong 500 công ty tư vấn quản lý, dịch vụ công nghệ và gia công lớn nhất toàn cầu do tạp chí Fortune bình chọn. Trong suốt sự nghiệp 7 năm của mình với Accenture, ông đã làm việc cho các dự án triển khai hệ thống khác nhau trong các ngành công nghiệp viễn thông và công nghệ cao ở cả Singapore và Úc.

  Kevin được phong tặng huân chương danh giá Medal of Commendation tại Giải thưởng NTUC Singapore May Day Awards 2020 vì nỗ lực truyền cảm hứng mạnh mẽ để cải thiện hiệu quả và nâng cao năng lực của nhân viên để đảm bảo lực lượng nhân viên năng động và dồi dào kinh nghiệm thực tế về trực tuyến.

  Ông Kevin Goh có bằng Cử nhân loại Ưu về Kỹ thuật Cơ khí từ Đại học Quốc gia Singapore và là một nhà phân tích tài chính CFA.

  Ban Giám đốc và Thành viên:
  • Giám đốc, Ascott Residence Trust Management Limited

 • Ông Puah Tze Shyang

  Ông Puah Tze Shyang

  Tổng Giám đốc Điều hành, Quản lý Danh mục & Đầu tư
  CapitaLand Trung Quốc

 • Bà Lynette Leong

  Bà Lynette Leong

  Giám đốc bền vững
  Tập đoàn CapitaLand

  Bà Lynette Leong là Giám đốc Phát triển bền vững của Tập đoàn CapitaLand. Bà Leong chịu trách nhiệm về chiến lược và chính sách phát triển bền vững của Tập đoàn và hoạt động chiến lược, xã hội và quản trị (ESG) của Tập đoàn. Bà là thành viên của Ban Điều hành CapitaLand.

  Bà gia nhập CapitaLand từ tháng 10 năm 2007 với vai trò Tổng giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành của CapitaLand Commercial Trust Management Limited, Quản lý của Quỹ tín thác CapitaLand Commercial Trust (CCT) đến tháng 11 năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của bà, CCT đã phát triển để trở thành chủ sở hữu văn phòng lớn nhất tại Singapore với danh mục đầu tư thương mại uy tín. Tài sản thuộc quyền quản lý của công ty đã tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Singapore trong năm 2007 lên hơn 10 tỷ đô la Singapore trong năm 2017. Trong cùng thời gian này, CCT đã đạt được tổng lợi nhuận vượt hơn 120% bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, ngoài ra còn giành được nhiều giải thưởng về quản trị doanh nghiệp, quan hệ nhà đầu tư và bền vững về môi trường.

  Bà Lynette Leong là Giám đốc điều hành tại CapitaLand Commercial từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, sau đó, bà làm việc với tư cách là Giám đốc Sáng tạo Kinh doanh của Tập đoàn CapitaLand. Ở những vị trí này, bà chịu trách nhiệm phát triển một nền tảng vận hành văn phòng toàn cầu, thúc đẩy những đổi mới liên quan đến tương lai. Bà cũng đóng vai trò lãnh đạo chủ chốt trong việc hợp nhất CapitaLand và Ascendas-Singbridge.

  Trước khi gia nhập CapitaLand,bà Lynette giữ vai trò nòng cốt trong các thương vụ mua lại bất động sản quốc tế, quản lý quỹ và tài chính ngân hàng trong hơn 15 năm: CEO của Ascendas Pte Ltd Hàn Quốc; Giám đốc tại văn phòng quản lý đầu tư LaSalle của London, New York, Chicago và châu Á; và Cán bộ cao cấp tại Ngân hàng Standard Chartered.

  Bà Leong có bằng Thạc sĩ Khoa học về Bất động sản và bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý Bất động sản tại Đại học Quốc gia Singapore.

  Ban giám đốc và thanh viên hiệp hội

  • Thành viên Hội đồng quản trị, National Environment Agency Singapore
  • Thành viên Hội đồng cố vấn, Singapore Management University’s Lee Kong Chian School of Business
  • Ban tư vấn, NUS’ School of Design and Environment
  • Thành viên Hội đồng và Phó Chủ tịch Thứ hai, Singapore Green Building Council

 • Bà Kng Hwee Tin

  Bà Kng Hwee Tin

  Tổng Giám đốc Điều hành, Tài chính & Dịch vụ Tập đoàn
  CapitaLand Trung Quốc

  Bà Kng Hwee Tin là Tổng Giám đốc Điều hành Tài chính & Dịch vụ Tập đoàn, CapitaLand Trung Quốc và là thành viên Ban Điều hành CapitaLand. Bà giám sát phòng chức năng liên quan đến tài chính, ngân sách, thuế và dịch vụ tập đoàn như truyền thông tập đoàn, nhân sự, thu mua, pháp lý, thư ký và tuân thủ cho hoạt động của tập đoàn tại Trung Quốc. Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 9 năm 2019, Bà Kng Hwee Tin công tác tại ngân hàng OCBC hơn 30 năm. Bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc Điều hành ngân hàng TNHH OCBC Wing Hang năm 2013. Sau đó vào năm 2016, bà điều hành thành công việc hợp nhất ngân hàng trách nhiệm hữu hạn OCBC (Trung Quốc) và Wing Hang (Trung Quốc). Trong thời gian làm việc tại Thượng Hải, bà chịu trách nhiệm về chiến lược và quản lý vận hành của ngân hàng. Trong thời gian này, bà lãnh đạo hoạt động quan trọng của ngân hàng, triển khai mô hình Basel II để quản trị rủi ro, thiết lập mô hình chính sách rủi ro ngân hàng, cũng như thực hiện sáng kiến làm vững mạnh việc quản trị.

  Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính mở rộng ra các hoạt động ngân hàng khắp Trung Quốc và Quốc tế. Bà được trang bị bởi sự nhận thức sâu sắc về những tiềm ẩn của giao thoa văn hóa.

  Bà Kng Hwee Tin tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc Gia Singapore, nơi bà được công nhận thành tích xuất sắc với Huy chương Vàng về Tài chính. Bà hoàn thành chương trình Quản lý Cấp cao của trường Kinh doanh Harvard năm 2016 và Chương trình Đào tạo Nhà Điều hành tại trường Wharton thuộc đại Đại học Pennsylvania năm 2004.

 • Ông Tan Yew Chin

  Ông Tan Yew Chin

  Tổng Giám đốc Điều hành
  Tập đoàn CapitaLand Singapore

  Tan Yew Chin là Giám đốc điều hành (CEO), CapitaLand Singapore. Ông chịu trách nhiệm cho dự án bán lẻ, nhà ở và không gian làm việc (bao gồm khối bán lẻ và thương mại) của CapitaLand tại Singapore. Yew Chin là thành viên của Ủy ban điều hành CapitaLand.

  Trước khi được bổ nhiệm, Yew Chin là Giám đốc điều hành khối bán lẻ và thương mại của CapitaLand Singapore, Malaysia & Indonesia từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Trước khi gia nhập CapitaLand vào tháng 7 năm 2019, Yew Chin là Giám đốc điều hành của Ascendas-Singbridge tại Singapore & Đông Nam Á, nơi ông giám sát quản lý đầu tư và phát triển và quản lý tài sản ở Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

  Yew Chin có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản trên lĩnh vực đầu tư, phát triển và quản lý tài sản. Ông là một trong những người tiên phong đã giúp thành lập Technology Park Pte Ltd - tiền thân của Arcasia Land và Ascendas - vào năm 1990, và đã thiết lập và phát triển danh mục đầu tư của Singapore. Ông Tan bắt đầu sự nghiệp vào năm 1987 với Colliers Goh và Tan, nơi ông chịu trách nhiệm quản lý danh mục nhà ở, công nghiệp và thương mại.

  Yew Chin có bằng Cử nhân Khoa học (Tòa nhà) từ Đại học Quốc gia Singapore.